Return to Video

Adding/Subtracting negative numbers

 • 0:01 - 0:03
  Velkommen til denne presentasjonen om addisjon og substraksjon av negative tall.
 • 0:05 - 0:06
  Så la oss sette i gang.
 • 0:06 - 0:09
  Så først av alt, hva er et negativt tall?
 • 0:09 - 0:12
  Vel, la oss lage en tallinje.
 • 0:12 - 0:13
  Ingen perfekt linje,
 • 0:13 - 0:15
  men du forstår nok poenget.
 • 0:15 - 0:19
  Så vi er vant til de positive tallene. Hvis det er 0,
 • 0:19 - 0:25
  har du 1, du har 2, du har 3, du har 4, og så videre.
 • 0:26 - 0:29
  Og hvis vi sier hva er 2 pluss 2, så starer man på 2
 • 0:29 - 0:31
  og legger til 2, og vi kommer til 4.
 • 0:31 - 0:32
  (Dette er sikkert en selvfølge for dere.)
 • 0:32 - 0:34
  Så hvis vi faktisk tegner det på en tallinje,
 • 0:34 - 0:36
  så ser vi at 2 pluss 2 er 4.
 • 0:36 - 0:38
  Og hvis jeg spør: Hva er 2 - 1?
 • 0:38 - 0:40
  Eller la oss ta: Hva er 3 - 2?
 • 0:40 - 0:44
  Hvis vi starter på 3 og trekker i fra 2,
 • 0:44 - 0:46
  ender vi opp på 1.
 • 0:46 - 0:51
  Det var 2 pluss 2 er 4 og 3 minus 2 er 1.
 • 0:51 - 0:53
  Det var nok ingen sak for dere.
 • 0:53 - 0:57
  Nå, hva hvis vi sier hva er 1 minus 3?
 • 0:57 - 0:58
  Hmm.
 • 0:58 - 1:00
  Vel, vi må gjøre akkurat det samme.
 • 1:00 - 1:04
  Man starter ved 1 og går 1--
 • 1:04 - 1:07
  Vel, nå havner vi under null -- Hva skjer under null?
 • 1:08 - 1:08
  Vel går vi over på de negative tallene.
 • 1:09 - 1:15
  minus 1, minus 2, minus 3 osv.
 • 1:15 - 1:21
  Så hvis vi starter på 1 her, 1 - 3,
 • 1:21 - 1:26
  så vi går 1, 2, 3 og ender opp på minus 2.
 • 1:26 - 1:31
  Så 1 - 3 blir altså minus 2.
 • 1:31 - 1:33
  Du har kanskje allerede regnet på denne måten utenfor skolen.
 • 1:35 - 1:37
  Hvis jeg hadde sagt, makan!, i dag var det kaldt, det er bare 1 grad,
 • 1:39 - 1:41
  men i morgen kommer det til å bli 3 grader kaldere,
 • 1:41 - 1:42
  så vet du kanskje hvor kaldt det skal bli allerede.
 • 1:42 - 1:45
  Da havner vi på minus 2 grader.
 • 1:47 - 1:48
  Så det er alt nagative tall betyr.
 • 1:48 - 1:51
  Og bare husk at når et negativt tall er stort,
 • 1:51 - 1:58
  som minus 50, det er faktisk kaldere enn minus 20, ikke sant?
 • 1:58 - 2:02
  Så minus 50 er faktisk et mindre tall enn minus 20,
 • 2:02 - 2:05
  fordi det er enda lengre til venstre på tallinja.
 • 2:05 - 2:07
  Det er noe du vil venne deg til etterhvert.
 • 2:07 - 2:09
  Det er fort gjort å tenke at
 • 2:09 - 2:10
  eh, 50 er et større tall enn 20,
 • 2:10 - 2:14
  men det er jo minus 50, imotsetning til pluss 50.
 • 2:14 - 2:15
  Så la oss ta noen eksempler.
 • 2:15 - 2:19
  Tallinja kan bli nyttig, så vi fortsetter å bruke den.
 • 2:22 - 2:27
  Så la oss løse oppgaven 5 - 12. ok.
 • 2:27 - 2:30
  Jeg tror du allerede har en anelse om hva det blir.
 • 2:34 - 2:45
  Men la oss tegne en linje, fem minus tolv.
 • 2:45 - 2:53
  Så la meg starte med minus 10, minus 9, minus 8 --
 • 2:53 - 2:59
  (Jeg tror kanskje det ikke blir plass) -- minus 7, minus 6, minus 5--
 • 2:59 - 3:05
  Dette burde jeg ha tegna på forhånd -- minus 4, minus 3, minus 2,
 • 3:05 - 3:13
  minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, og så setter jeg 5 her.
 • 3:13 - 3:14
  Jeg flytter litt på den pila. Ok.
 • 3:14 - 3:16
  5 minus 12.
 • 3:16 - 3:18
  Så hvis vi starter på 5-- (la meg finne en annen farge) --
 • 3:18 - 3:21
  vi starter på fem her og vi skal flytte oss tolv plasser til venstre
 • 3:21 - 3:23
  fordi vi trekker i fra tolv.
 • 3:23 - 3:34
  Så vi går, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
 • 3:34 - 3:38
  Minus 7.
 • 3:38 - 3:40
  Det er ganske interessant.
 • 3:40 - 3:43
  Fordi, hvis vi regner ut 12 minus 5,
 • 3:43 - 3:46
  så får vi pluss 7.
 • 3:46 - 3:49
  Så jeg vil du skal tenke litt på hvorfor det er slik.
 • 3:49 - 3:53
  Hvorfor forskjellen mellom tolv og fem er syv,
 • 3:53 - 3:59
  og forskjellen mellom--vel, det er jo egentlig det samme.
 • 4:00 - 4:01
  I dette eksemplet sier vi
 • 4:01 - 4:04
  at 5 minus 12 er minus 7,
 • 4:04 - 4:05
  men at avstanden mellom dem er så stor,
 • 4:05 - 4:07
  men nå starter vi med det laveste tallet.
 • 4:07 - 4:10
  Jeg tror kanskje den siste setningen bare gjorde deg forvirret,
 • 4:10 - 4:12
  men vi fortsetter.
 • 4:12 - 4:18
  Vi sa bare at 5 minus 12 er lik minus 7.
 • 4:18 - 4:19
  Vi tar et nytt eksempel.
 • 4:19 - 4:26
  Hva blir -3 + 5?
 • 4:26 - 4:28
  Vel, vi kan bruke den samme tallinja.
 • 4:28 - 4:31
  Vi går fra minus 3 pluss 5.
 • 4:31 - 4:34
  Så vi går 5 til høyre.
 • 4:34 - 4:38
  1, 2, 3, 4, 5.
 • 4:38 - 4:43
  Det er 2!
 • 4:43 - 4:44
  Svaret blir 2.
 • 4:44 - 4:49
  Så -3 + 5 er lik 2.
 • 4:49 - 4:54
  Det er interessant, fordi 5 - 3 er også lik 2.
 • 4:54 - 4:57
  Vel, det viser seg at 5 - 3 er det samme,
 • 4:57 - 5:00
  det er bare en annen måte skrive 5 + (-3),
 • 5:00 - 5:04
  eller (-3) + 5.
 • 5:04 - 5:07
  En enkel måte å regne med negative tall
 • 5:07 - 5:12
  er å se på det som vanlig addisjon og substraksjon,
 • 5:12 - 5:15
  men nå, når vi trekker i fra, kan vi gå til venstre forbi null.
 • 5:19 - 5:20
  La oss ta et nytt eksempel.
 • 5:20 - 5:22
  Så hva skjer når du får..
 • 5:22 - 5:27
  la oss si, 2 - (-3)?
 • 5:27 - 5:31
  Vel, hvis du tenker på hvordan det burde bli,
 • 5:31 - 5:32
  så tror jeg dette vil gi mening.
 • 5:32 - 5:34
  Det viser seg at minustegnene faktisk opphever hverandre,
 • 5:34 - 5:36
  så de kan strykes. (minus minus blir pluss).
 • 5:36 - 5:40
  Så dette blir det samme som 2 pluss pluss 3,
 • 5:40 - 5:43
  og det blir jo 5.
 • 5:43 - 5:46
  La oss ta et nytt eksempel.
 • 5:46 - 5:53
  Hva er (-7) - (-2)?
 • 5:53 - 5:58
  Vel, det er det samme som (-7) + 2.
 • 5:58 - 6:00
  Og husk, vi starter på (-7)
 • 6:00 - 6:04
  og flytter oss 2 steg til høyre.
 • 6:04 - 6:06
  Om vi flytter oss 1 til høyre havner vi på (-6),
 • 6:06 - 6:11
  og så flytter vi oss enda et steg til høyre og får (-5).
 • 6:11 - 6:14
  Det gir mening fordi (-7) + 2,
 • 6:14 - 6:17
  det er det samme som 2 - 7.
 • 6:17 - 6:19
  Hvis det er 2 grader ute, og det blir 7 grader kaldere, så blir det -5 grader.
 • 6:22 - 6:23
  La oss ta en haug med sånne oppgaver.
 • 6:23 - 6:25
  Jo fler jo bedre!
 • 6:25 - 6:27
  (og modulene(?) forklarer det ganske bra).
 • 6:27 - 6:29
  (sikkert bedre en jeg gjør.)
 • 6:29 - 6:31
  (Så la oss ta flere eksempler).
 • 6:31 - 6:36
  Så hvis jeg sa (-7) - 3.
 • 6:36 - 6:39
  Vel, nå skal vi flytte oss 3 til venstre fra (-7).
 • 6:39 - 6:41
  Vi vil få 3 mindre enn 7.
 • 6:41 - 6:45
  Så det blir (-10), ikke sant?
 • 6:45 - 6:49
  Det gir mening fordi hvis vi hadde +7 + 3,
 • 6:49 - 6:51
  så er vi 7 til høyre for 0,
 • 6:51 - 6:53
  og vi flytter oss 3 til 0til høyre for 0,
 • 6:53 - 6:55
  og vi kommer til + 10.
 • 6:55 - 6:57
  Så for 7 til venstre for 0 , og enda 3 til venstre,
 • 6:57 - 6:59
  så kommer vi til minus 10.
 • 6:59 - 6:59
  Vi tar noen flere eksempler.
 • 6:59 - 7:01
  Jeg vet jeg sikkert forvirrer deg,
 • 7:01 - 7:04
  men med litt trening blir det lettere.
 • 7:04 - 7:09
  La oss ta 3 - (-3),
 • 7:09 - 7:12
  vel, minustegnene motvirker hverandre,
 • 7:12 - 7:15
  så det bli bare 6.
 • 7:15 - 7:17
  Hva er 3 - 3?
 • 7:17 - 7:19
  Vel, 3 - 3, det er lett.
 • 7:19 - 7:21
  Det blir bare 0.
 • 7:21 - 7:24
  Hva er (-3) - 3?
 • 7:24 - 7:26
  Nå kommer vi til å få 3mindre enn (-3),
 • 7:26 - 7:29
  vel, det blir (-6).
 • 7:29 - 7:34
  Hva er (-3) - (-3)?
 • 7:34 - 7:36
  Interessant.
 • 7:36 - 7:41
  Vel, minustegnene blir til pluss, så vi får (-3) + 3.
 • 7:41 - 7:44
  Vel, hvis vi starter på tre til venstre for 0, og vi flytter oss 3 til høyre,
 • 7:44 - 7:46
  så ender vi opp tilbake på 0.
 • 7:46 - 7:48
  Og det er jo logisk, ikke sant?
 • 7:48 - 7:49
  La oss ta den en gang til.
 • 7:49 - 7:53
  -3 - (-3).
 • 7:53 - 7:56
  Hva som helst minus seg selv, burde bli null, ikke sant?
 • 7:56 - 7:58
  Det er derfor dette blir null.
 • 7:58 - 8:01
  Og det er derfor det gir mening at de to minustegnene byttes til pluss,
 • 8:03 - 8:05
  og at det er det samme som dette.
 • 8:05 - 8:07
  Vi tar enda noen til.
 • 8:07 - 8:12
  La oss prøve 12 - 13.
 • 8:12 - 8:14
  Det er nokså enkelt.
 • 8:14 - 8:18
  Vel, 12 - 12 er 0, så 12 - 13 er lik (-1),
 • 8:18 - 8:21
  fordi vi havner et steg til venstre for 0.
 • 8:21 - 8:25
  Vi tar 8 - 5.
 • 8:25 - 8:27
  Vel, denne er bare et vanlig eksempel, det er 3.
 • 8:27 - 8:30
  Hva er 5 - 8?
 • 8:30 - 8:32
  Vel, vi skal helt til 0
 • 8:32 - 8:35
  og derfra 3 til til venstre, så det blir (-3).
 • 8:35 - 8:38
  Jeg kunne tegnet en tallinje her.
 • 8:38 - 8:43
  Hvis dette er 0, dette 5, og vi skal 8 til venstre,
 • 8:47 - 8:48
  så ender opp på (-3).
 • 8:48 - 8:49
  Du kan gjøre det slik for alle disse.
 • 8:49 - 8:52
  Dette kan faktisk være en god trening.
 • 8:52 - 8:54
  Jeg tror dette ga dere en god introduksjon
 • 8:54 - 8:56
  og jeg anbefaler at du gjør noen oppgaver,
 • 8:56 - 8:58
  fordi mange av oppgavene, særlig hvis du velger å få hint,
 • 8:59 - 9:00
  har en ganske fin grafikk
 • 9:00 - 9:02
  som er mye finere enn noe jeg kunne tegnet på denne tavla.
 • 9:04 - 9:05
  Så, prøv deg på det, og kom tilbake for enda flere videoer
 • 9:08 - 9:09
  som forhåpentligvis ikke vil være like forvirrende.
 • 9:09 - 9:11
  (Nå finnes det en rekke øvelser)
 • 9:11 - 9:13
  (om addisjon og sustraksjon av negative tall.)
 • 9:13 - 9:14
  Lykke til!
 • 9:14 - 9:15
  Ha det fint
Title:
Adding/Subtracting negative numbers
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:15

Norwegian Bokmal subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions