Return to Video

Sčítání a odčítání záporných čísel

 • 0:01 - 0:05
  Vítám vás u dalšího videa vysvětlujícího sčítání a odčítání záporných čísel.
 • 0:05 - 0:06
  Začněme.
 • 0:06 - 0:09
  Napřed si musíme říct, co je to vlastně záporné číslo.
 • 0:09 - 0:12
  Nakreslím číselnou osu.
 • 0:12 - 0:15
  Není to úplně osa, ale myslím, že chápete můj záměr.
 • 0:15 - 0:25
  Už známe kladná čísla. Jsou to čísla 0, 1, 2, 3, 4 a tak dále.
 • 0:25 - 0:30
  A kdybych se vás zeptal, kolik je 2 plus 2, tak byste začali na 2 a přičetli 2,
 • 0:30 - 0:31
  a dostali se na 4.
 • 0:31 - 0:33
  Zdá se nám to jako samozřejmost.
 • 0:33 - 0:36
  Ale pokud to nakreslíme na číselné ose, tak byste řekli, že 2 plus 2 je 4.
 • 0:36 - 0:40
  A zeptal bych se vás, kolik je 2 mínus 1 nebo spíše 3 mínus 2.
 • 0:40 - 0:46
  Pokud byste začali na 3 a odečetli 2, výsledek by byl 1.
 • 0:46 - 0:51
  Tak 2 plus 2 je 4 a 3 mínus 2 je 1.
 • 0:51 - 0:52
  Je to skoro jako vtip.
 • 0:52 - 0:57
  Ale co když se zeptám, kolik je 1 mínus 3?
 • 0:57 - 1:00
  Hmm... Vlastně se to počítá stejně.
 • 1:00 - 1:03
  Začínáme na 1 a jdeme o 1 ...
 • 1:03 - 1:06
  A dostáváme se pod 0.
 • 1:06 - 1:07
  Co znamená, že jsme pod 0?
 • 1:07 - 1:09
  Začínáte se pohybovat v záporných číslech.
 • 1:09 - 1:15
  -1, -2, -3 a tak dále.
 • 1:15 - 1:20
  Když začnu na 1, tak 1 mínus 3
 • 1:20 - 1:26
  posunu se o 1, 2, 3 a skončím na -2.
 • 1:26 - 1:30
  Takže 1 mínus 3 je -2.
 • 1:30 - 1:34
  To je něco, co pravděpodobně děláte v běžně v životě.
 • 1:34 - 1:39
  Kdybych vám řekl, dnes je velice chladno, je to 1 stupeň Celsia,
 • 1:39 - 1:40
  ale zítra bude ještě asi o 3°C chladněji.
 • 1:40 - 1:46
  Pravděpodobně víte, nebo tušíte, že tato teplota bude -2°C.
 • 1:46 - 1:48
  Tak to je význam záporných čísel.
 • 1:48 - 1:58
  A pamatujte si, pokud je záporné číslo velké například -50, tak je vlastně i chladněji než při -20°C, je to tak?
 • 1:58 - 2:04
  Takže -50 je dokonce ještě menší číslo než -20, protože je to dále vlevo než -20.
 • 2:04 - 2:07
  To je něco, co budete intuitivně tušit.
 • 2:07 - 2:10
  Ze začátku budete mít pocit, že 50 je větší číslo než 20.
 • 2:10 - 2:13
  Ale to je -50 oproti plus 50.
 • 2:13 - 2:15
  Vyřešme dalších příkladů.
 • 2:15 - 2:22
  Budu dál používat číselnou osu, protože si myslím, že je to užitečné.
 • 2:22 - 2:26
  Spočítejme příklad 5 mínus 12 rovná se ...
 • 2:26 - 2:34
  Myslím, že možná už točíte, kolik to je.
 • 2:34 - 2:45
  Ale nakreslím číselnou osu, 5 mínus 12 je ...
 • 2:45 - 2:53
  Tak začněme s -10 mínus 8, 9,-
 • 2:53 - 2:58
  Myslím, že nebudu mít dostatek prostoru-7-6-5,
 • 2:58 - 3:05
  Měl jsem si to předem nakreslit 4, -3, -2, -1
 • 3:05 - 3:12
  0, 1, 2, 3, 4 a 5 nakreslím tady.
 • 3:12 - 3:14
  Trochu tuhle šipku odstrčím. OK.
 • 3:14 - 3:15
  5 mínus 12
 • 3:15 - 3:18
  Když začneme na 5 - použiji jinou barvu ...
 • 3:18 - 3:20
  Začínáme na čísle 5 a postupujeme o 12 doleva,
 • 3:20 - 3:22
  protože odčítáme 12.
 • 3:22 - 3:33
  Pokračujeme 1, 2, 3 ...
 • 3:33 - 3:38
  -7
 • 3:38 - 3:45
  Je to docela zajímavé, protože také 12 mínus 5 je 7.
 • 3:45 - 3:48
  Zamyslete se trochu nad tím, proč je to tak.
 • 3:48 - 3:58
  Proč je rozdíl mezi 12 a pětkou 7 a rozdíl mezi ...
 • 4:00 - 4:03
  V této situaci také říkáme rozdíl mezi 5 a 12 je -7,
 • 4:03 - 4:05
  ale tato čísla jsou daleko od sebe,
 • 4:05 - 4:07
  Jenže teď začínáme s menším číslem.
 • 4:07 - 4:11
  Myslím, že poslední věta vás zcela zmátla, ale pojďme dál.
 • 4:11 - 4:18
  Právě jsme řekli, že 5 mínus 12 je -7.
 • 4:18 - 4:19
  Spočítejme další příklad.
 • 4:19 - 4:25
  Kolik je -3 plus 5?
 • 4:25 - 4:28
  Použijeme stejnou číselnou osu.
 • 4:28 - 4:31
  -3 plus 5.
 • 4:31 - 4:33
  Musíme jít o 5 míst doprava.
 • 4:33 - 4:38
  1, 2, 3, 4, 5.
 • 4:38 - 4:42
  A výsledek je 2.
 • 4:42 - 4:44
  To se rovná 2.
 • 4:44 - 4:48
  Takže -3 plus 5 je 2
 • 4:48 - 4:53
  To je zajímavé, protože i 5 mínus 3 se rovná 2.
 • 4:53 - 4:57
  Ukazuje se, že 5 mínus 3 je vlastně totéž.
 • 4:57 - 5:04
  Toto je pouze jiný způsob zápisu 5 plus -3 nebo -3 plus 5.
 • 5:04 - 5:07
  Obecně, snazším způsobem jak řešit záporná čísla ...
 • 5:07 - 5:11
  Je to jako klasické sčítání a odčítání,
 • 5:11 - 5:18
  ale teď, když odečítáme můžeme jít doleva od 0.
 • 5:18 - 5:19
  Další příklad.
 • 5:19 - 5:27
  Takže ... Co se stane, když máme příklad, řekněme, 2 mínus -3?
 • 5:27 - 5:32
  Když přemýšlíte o tom, jaký by měl být výsledek, myslím, že to bude dávat smysl.
 • 5:32 - 5:36
  Ale ukazuje se, že záporná čísla, záporná znaménka se vlastně vyruší.
 • 5:36 - 5:43
  Takže to je vlastně totéž jako 2 plus 3 a to se rovná 5.
 • 5:43 - 5:46
  Uděláme další příklad.
 • 5:46 - 5:52
  Kolik je -7 mínus -2?
 • 5:52 - 5:58
  No, je to totéž jako -7 plus 2
 • 5:58 - 6:03
  a pamatujte, začínáme na mínus sedmi a půjdeme o 2 čísla doprava.
 • 6:03 - 6:06
  Posuneme-li se o 1 místo doprava, dostaneme se na -6
 • 6:06 - 6:11
  a pokud budeme pokračovat doprava, dostaneme -5.
 • 6:11 - 6:16
  To dává smysl, protože -7 plus 2 je totéž jako 2 mínus 7.
 • 6:16 - 6:22
  Pokud jsou 2°C a ochladí se o 7 stupňů, je -5.
 • 6:22 - 6:23
  Udělejme pár příkladů.
 • 6:23 - 6:25
  Myslím, že čím víc jich spočítáte, čím víc si to procvičíte,
 • 6:25 - 6:26
  a ve cvičeních je to vysvětleno dobře
 • 6:26 - 6:29
  a pravděpodobně lépe, než to vysvětluji já.
 • 6:29 - 6:31
  Tak pojďme zkusit jiné příklady
 • 6:31 - 6:36
  Pokud řeknu -7 mínus 3
 • 6:36 - 6:39
  Půjdeme od -7 nalevo o 3 místa.
 • 6:39 - 6:45
  Dostaneme o 3 méně než -7 a to je -10.
 • 6:45 - 6:49
  To dává smysl, protože pokud bychom měli 7 plus 3
 • 6:49 - 6:52
  jsme na čísle 7 napravo od 0 a posuneme se o 3 doprava,
 • 6:52 - 6:54
  dostaneme číslo plus 10.
 • 6:54 - 6:58
  Takže pokud začínáme 7 míst vlevo od 0 a posun o 3 další místa doleva dostaneme -10.
 • 6:58 - 6:59
  Udělejme další.
 • 6:59 - 7:04
  Já vím že vás asi matu, ale procvičování nám určitě pomůže.
 • 7:04 - 7:12
  Tak řekněme 3 mínus -3 záporná znaménka se vyruší,
 • 7:12 - 7:14
  takže se to rovná 6.
 • 7:14 - 7:17
  Kolik je 3 mínus 3?
 • 7:17 - 7:18
  3 mínus 3 je jednoduché.
 • 7:18 - 7:20
  Je to přesně 0.
 • 7:20 - 7:23
  Kolik je -3 mínus 3?
 • 7:23 - 7:28
  Teď dostaneme o 3 méně než -3 a to je -6.
 • 7:28 - 7:34
  Kolik je -3 mínus -3?
 • 7:34 - 7:35
  Zajímavé.
 • 7:35 - 7:40
  Mínusy se vyruší, takže dostáváme -3 plus 3.
 • 7:40 - 7:46
  Takže, když začínáme na 3 nalevo od 0 a posuneme se o 3 doprava skončíme znovu na 0.
 • 7:46 - 7:48
  Dává to smysl...
 • 7:48 - 7:49
  Zopakuji to:
 • 7:49 - 7:53
  -3 mínus -3.
 • 7:53 - 7:56
  Něco méně stejné číslo by mělo být rovno 0, je to tak?
 • 7:56 - 7:57
  Proto je to rovno 0.
 • 7:57 - 8:03
  A proto to také má smysl, že se tyto dva mínusy vyruší
 • 8:03 - 8:05
  a to je vlastně totéž co tohle.
 • 8:07 - 8:12
  Kolik je 12 mínus 13?
 • 8:12 - 8:13
  Je to docela jednoduché.
 • 8:13 - 8:17
  12 mínus 12 je 0 a 12 mínus 13 je -1
 • 8:17 - 8:20
  Protože jsme se posunuli o 1 místo doleva od 0.
 • 8:20 - 8:24
  Spočítejme 8 méně 5
 • 8:24 - 8:27
  No to je vlastně klasický příklad, výsledek je 3.
 • 8:27 - 8:29
  Kolik je 5 mínus 8?
 • 8:29 - 8:31
  Posuneme se až k 0
 • 8:31 - 8:35
  a pak ještě o 3 vlevo od 0, takže to je -3.
 • 8:35 - 8:38
  Zde bych mohl nakreslit číselnou osu.
 • 8:38 - 8:47
  Pokud je toto 0, tohle je 5 a teď se posuneme o 8 doleva.
 • 8:47 - 8:48
  Skončíme na -3.
 • 8:48 - 8:49
  A tak byste to mohli udělat pro všechny příklady.
 • 8:49 - 8:51
  Vlastně to může být dobrý trénink.
 • 8:51 - 8:54
  Myslím, že tohle bude docela dobrým úvodem
 • 8:54 - 8:56
  a doporučuji abyste si to dobře procvičili ve cvičeních,
 • 8:56 - 8:58
  protože tato cvičení ...
 • 8:58 - 8:58
  - zvláště pokud používáte nápovědy -
 • 8:58 - 8:59
  ... mají docela pěknou grafiku.
 • 8:59 - 9:03
  Mnohem hezčí než cokoli, co já zvládnu nakreslit na tuto tabuli.
 • 9:03 - 9:09
  Tak to zkuste a vytvořím nějaké další, které vás snad nebudou tolik mást.
 • 9:09 - 9:12
  Také se budete moci účastnit se semináře na sčítání a odčítání záporných čísel.
 • 9:12 - 9:14
  Doufám, že jste bavili!
 • 9:14 - 9:15
  Na shledanou.
Title:
Sčítání a odčítání záporných čísel
Description:

Sčítání a odčítání záporných čísel

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:15

Czech subtitles

Revisions