YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Bulgarian subtitles

← Adding/Subtracting negative numbers

Adding and subtracting negative numbers

Get Embed Code
36 Languages

Subtitles translated from английски език Showing Revision 3 created 03/14/2014 by Zenny Srv.

 1. Добре дошли на урока
 2. за събиране и изваждане на отрицателни числа.
 3. Започваме.
 4. Първо - какво е отрицателно число?
 5. Нека начертая числова ос.
 6. Е, не е най- правата линия,
 7. но мисля, че ще схванете идеята.
 8. Вече сме свикнали с положителните числа, и например ако това е 0
 9. след него имаме едно, имаме 2, имаме 3, имаме 4
 10. и така продължавате.
 11. И ако аз Ви попитам, колко е 2+2,
 12. Вие ще започнете от 2 , след което ще прибавите 2,
 13. така ще стигнете до 4.
 14. Имам предвид, за повечето от нас това е втора природа.
 15. И ако Вие наистина го изпишете върху числовата ос,
 16. ще кажете 2+2=4.
 17. И ако аз Ви попитам, колко е 2-1
 18. или по-добре 3-2.
 19. Ако започнете на 3 и извадите 2,
 20. ще се озовете на 1.
 21. Това прави 2+2=4, и 3-2=1.
 22. А това е прекалено лесно за Вас.
 23. Какво щеше да стане, ако бях Ви попитал колко е 1-3 ?
 24. Ха.
 25. Едно и също е, принципът е еднакъв.
 26. Започваме от 1 и ще се придвижим--
 27. сега ние ще отидем под 0,
 28. какво се случва под 0?
 29. Тогава отиваме при отрицателните числа.
 30. -1, -2, -3, и така нататък.
 31. И така, ако започна на 1 точно тук, за 1-3
 32. и отброя 1,2,3 ще се озова на -2
 33. Това ще рече, че 1-3=-2
 34. Това най-вероятно е нещо, на което вече сте способни
 35. във Вашето ежедневие.
 36. И ако Ви кажех, че
 37. е много студено днес, температурата е 1 градус,
 38. но утре ще бъде с три градуса по-студено
 39. Вие най-вероятно щяхте да се досетите веднага,
 40. че отиваме към отрицателните стойности
 41. и температурата ще бъде -2 градуса.
 42. Като цяло това е значението на отрицателните числа.
 43. Но, само запомнете, когато отрицателното число е голямо,
 44. като например -50, значи, че е по-студено от -20, нали?
 45. То това ще рече, че -50 е всъщност по-малко от -20,
 46. защото е много по-наляво от -20.
 47. Това са неща, които усещате по интуиция.
 48. Понякога, когато се замислите, Ви се струва,
 49. че 50 е по-голямо от 20,
 50. но е - 50, за разлика от 50.
 51. Така, нека решим няколко задачи,
 52. и аз ще продължа да използвам числовата ос,
 53. защото я смятам за полезна.
 54. Нека решим задачата 5-12.
 55. Предполагам, че вече може би се досещате
 56. на какво е равно.
 57. Но нека начертаем числовата ос, за да изобразим 5-12.
 58. От ляво започваме с -10, -9, -8, ...
 59. Мисля, че няма да ми стигне мястото -7, -6, -5
 60. трябваше да подготвя чертежа предварително -4, -3, -2, -1
 61. 0, 1, 2, 3, 4, и ще сложа 5 точно тук.
 62. Ще преместя стрелката малко след чертежа. Ок.
 63. 5-12
 64. И така, ако започнем на 5, ще използвам различен цвят,
 65. започваме с 5 точно тук и продължаваме наляво до 12,
 66. защото изваждаме 12.
 67. И така започваме 1, 2, 3...
 68. Отрицателно 7.
 69. Интересно.
 70. Защото това също се случва да е
 71. и при 12 - 5 = +7.
 72. Искам да помислите за малко, защо се получава така.
 73. Защо разликата между 12 и 5 е 7,
 74. и разликата между
 75. е, предполагам, че е така или иначе.
 76. В тази ситуация също така виждаме,
 77. че разликата между 5 и 12 е - 7,
 78. но цифрите са толкова далеч една от друга,
 79. но сега започваме с по-малкото число.
 80. Мисля, че последното ми изречение, доста Ви обърка,
 81. но продължаваме напред.
 82. Току що казахме 5-12=-7
 83. Нека направим още една задача.
 84. Колко е -3+5?
 85. Нека използваме същата числова ос.
 86. Нека отидем на -3 и прибавим 5
 87. като преброим до 5 в дясна посока
 88. едно, две, три, четири, пет.
 89. Отговора е две.
 90. Равно е на две.
 91. Така -3+5=2
 92. Интересно, понеже 5-3 също така е равно на 2
 93. И така, оказва се че 5-3 е същото нещо.
 94. Просто е различен начин да изпишеш 5 плюс -3
 95. или -3 плюс 5.
 96. Основен и лесен начин да смяташ с отрицателни числа
 97. точно, както нормалното събиране и изваждане,
 98. но когато вадим
 99. може да отидем наляво от нулата.
 100. Нека направим още една.
 101. Какво ще получим, ако имаме
 102. да кажем 2 минус -3?
 103. Ако, се замислите малко как трябва да стане
 104. мисля, че ще схванете смисъла,
 105. но се оказва, че отрицателното число
 106. и отрицателният знак взаимно се изключват.
 107. И се оказва, че е същото нещо, както 2 плюс +3
 108. и това просто е равно на 5.
 109. Друг начин за казване е. Нека направим още един пример.
 110. Колко е -7 минус -2 ?
 111. Е, това е същото като -7 + 2.
 112. И запомнете, в началото започваме с -7
 113. и се преместваме 2 надясно.
 114. И ако се се преместим с 1 надясно ще стигнем -6
 115. и ако се преместим с 2 надясно се озоваваме на -5.
 116. В това има смисъл, понеже -7 + 2
 117. е същото, като 2 - 7.
 118. Ако е два градуса и
 119. стане 7 градуса по-студено, ще бъде -5.
 120. Нека направи няколко подобни примера.
 121. Смятам, че колкото повече се упражнявате
 122. от примерите, които са добре обяснени,
 123. най-вероятно ще се справяте все по-добре.
 124. Така, че нека решим куп задачи.
 125. И ако кажа -7-3,
 126. сега ще отидем с 3 наляво от -7
 127. и ще получим с 3 по-малко то -7
 128. което прави -10, нали?
 129. В това има смисъл, понеже ако имахме 7 + 3
 130. щяхме да сме на 7 надясно от 0
 131. и щяхме да отидем с още 3 надясно
 132. и щяхме да получим положително 10.
 133. Така, че за 7 наляво от 0 отиваме с 3 по-наляво
 134. и получаваме - 10.
 135. Продължаваме с примерите.
 136. Знам, че най-вероятно Ви обърквам,
 137. но практиката е тази, която ще Ви бъде от полза.
 138. И така, нека решим примера 3 минус -3
 139. така, отрицателните взаимно се изключват,
 140. и в резултат се получава 6.
 141. Колко е 3-3?
 142. Е, 3-3 е лесно.
 143. Това е равно просто на 0.
 144. А, колко е -3 минус 3?
 145. Сега ще получим с 3 по-малко от -3,
 146. което е равно на -6.
 147. Колко е -3 минус -3?
 148. Интересно.
 149. Така, минусите взаимно се изключват, и се получава -3 плюс 3.
 150. И ако започнем от 3 наляво от 0 и се изместим с 3 надясно
 151. се озоваваме на 0 отново.
 152. Това звучи логично, нали?
 153. Нека го повторим
 154. -3 минус -3.
 155. Всичко минус себе си трябва да се равнява на 0, нали?
 156. Точно за това нашият пример е равен на 0.
 157. И за това звучи логично -
 158. тези, на които отрицателните знаци взаимно се изключват
 159. нещата са едни и същи.
 160. Продължаваме.
 161. Нека направим 12-13.
 162. Доста лесен пример.
 163. Така, знаем, че 12 - 12 = 0, така че 12 - 13 = -1,
 164. защото се местим с 1 наляво от 0.
 165. Нека решим 8 - 5.
 166. Е, това е нормална задача, отговорът е 3.
 167. А, тогава 5 - 8?
 168. Отиваме на 0
 169. и след това с 3 се местим наляво от нея, так че получаваме -3.
 170. Бих могъл да начертая числова ос.
 171. Ако това е 0, тук е 5
 172. и сега ще отидем на ляво от 8
 173. и тогава се озоваваме на -3.
 174. Може да направите същото за всички примери.
 175. Това, всъщност ще бъде чудесен опит за Вас.
 176. Това е чудесно въведение
 177. и аз препоръчвам да се съсредоточите върху модулите.
 178. Защото модулите всъщност,
 179. особено, ако използвате
 180. подсказките, те са страхотни.
 181. Доста по-приятни са
 182. от всичко, което съм способен да нарисувам.
 183. Та, опитайте се!
 184. А аз ще запиша още няколко модула,
 185. които се надявам да не ви объркат много.
 186. Може да погледнете и урока
 187. по събиране и изваждане на отрицателни числа
 188. Дано сте се забавлявали.
 189. Чао.