Return to Video

Adding/Subtracting negative numbers

 • 0:01 - 0:03
  Добре дошли на урока
 • 0:03 - 0:05
  за събиране и изваждане на отрицателни числа.
 • 0:05 - 0:06
  Започваме.
 • 0:06 - 0:09
  Първо - какво е отрицателно число?
 • 0:09 - 0:12
  Нека начертая числова ос.
 • 0:12 - 0:13
  Е, не е най- правата линия,
 • 0:13 - 0:15
  но мисля, че ще схванете идеята.
 • 0:15 - 0:19
  Вече сме свикнали с положителните числа, и например ако това е 0
 • 0:19 - 0:25
  след него имаме едно, имаме 2, имаме 3, имаме 4
 • 0:25 - 0:26
  и така продължавате.
 • 0:26 - 0:29
  И ако аз Ви попитам, колко е 2+2,
 • 0:29 - 0:31
  Вие ще започнете от 2 , след което ще прибавите 2,
 • 0:31 - 0:31
  така ще стигнете до 4.
 • 0:31 - 0:32
  Имам предвид, за повечето от нас това е втора природа.
 • 0:32 - 0:34
  И ако Вие наистина го изпишете върху числовата ос,
 • 0:34 - 0:36
  ще кажете 2+2=4.
 • 0:36 - 0:38
  И ако аз Ви попитам, колко е 2-1
 • 0:38 - 0:40
  или по-добре 3-2.
 • 0:40 - 0:44
  Ако започнете на 3 и извадите 2,
 • 0:44 - 0:46
  ще се озовете на 1.
 • 0:46 - 0:51
  Това прави 2+2=4, и 3-2=1.
 • 0:51 - 0:53
  А това е прекалено лесно за Вас.
 • 0:53 - 0:57
  Какво щеше да стане, ако бях Ви попитал колко е 1-3 ?
 • 0:57 - 0:58
  Ха.
 • 0:58 - 1:00
  Едно и също е, принципът е еднакъв.
 • 1:00 - 1:04
  Започваме от 1 и ще се придвижим--
 • 1:04 - 1:07
  сега ние ще отидем под 0,
 • 1:07 - 1:08
  какво се случва под 0?
 • 1:08 - 1:08
  Тогава отиваме при отрицателните числа.
 • 1:09 - 1:15
  -1, -2, -3, и така нататък.
 • 1:15 - 1:21
  И така, ако започна на 1 точно тук, за 1-3
 • 1:21 - 1:26
  и отброя 1,2,3 ще се озова на -2
 • 1:26 - 1:31
  Това ще рече, че 1-3=-2
 • 1:31 - 1:33
  Това най-вероятно е нещо, на което вече сте способни
 • 1:33 - 1:35
  във Вашето ежедневие.
 • 1:35 - 1:37
  И ако Ви кажех, че
 • 1:37 - 1:39
  е много студено днес, температурата е 1 градус,
 • 1:39 - 1:41
  но утре ще бъде с три градуса по-студено
 • 1:41 - 1:42
  Вие най-вероятно щяхте да се досетите веднага,
 • 1:42 - 1:45
  че отиваме към отрицателните стойности
 • 1:45 - 1:47
  и температурата ще бъде -2 градуса.
 • 1:47 - 1:48
  Като цяло това е значението на отрицателните числа.
 • 1:48 - 1:51
  Но, само запомнете, когато отрицателното число е голямо,
 • 1:51 - 1:58
  като например -50, значи, че е по-студено от -20, нали?
 • 1:58 - 2:02
  То това ще рече, че -50 е всъщност по-малко от -20,
 • 2:02 - 2:05
  защото е много по-наляво от -20.
 • 2:05 - 2:07
  Това са неща, които усещате по интуиция.
 • 2:07 - 2:09
  Понякога, когато се замислите, Ви се струва,
 • 2:09 - 2:10
  че 50 е по-голямо от 20,
 • 2:10 - 2:14
  но е - 50, за разлика от 50.
 • 2:14 - 2:15
  Така, нека решим няколко задачи,
 • 2:15 - 2:19
  и аз ще продължа да използвам числовата ос,
 • 2:19 - 2:22
  защото я смятам за полезна.
 • 2:22 - 2:27
  Нека решим задачата 5-12.
 • 2:27 - 2:30
  Предполагам, че вече може би се досещате
 • 2:30 - 2:34
  на какво е равно.
 • 2:34 - 2:45
  Но нека начертаем числовата ос, за да изобразим 5-12.
 • 2:45 - 2:53
  От ляво започваме с -10, -9, -8, ...
 • 2:53 - 2:59
  Мисля, че няма да ми стигне мястото -7, -6, -5
 • 2:59 - 3:05
  трябваше да подготвя чертежа предварително -4, -3, -2, -1
 • 3:05 - 3:13
  0, 1, 2, 3, 4, и ще сложа 5 точно тук.
 • 3:13 - 3:14
  Ще преместя стрелката малко след чертежа. Ок.
 • 3:14 - 3:16
  5-12
 • 3:16 - 3:18
  И така, ако започнем на 5, ще използвам различен цвят,
 • 3:18 - 3:21
  започваме с 5 точно тук и продължаваме наляво до 12,
 • 3:21 - 3:23
  защото изваждаме 12.
 • 3:23 - 3:34
  И така започваме 1, 2, 3...
 • 3:34 - 3:38
  Отрицателно 7.
 • 3:38 - 3:40
  Интересно.
 • 3:40 - 3:43
  Защото това също се случва да е
 • 3:43 - 3:46
  и при 12 - 5 = +7.
 • 3:46 - 3:49
  Искам да помислите за малко, защо се получава така.
 • 3:49 - 3:53
  Защо разликата между 12 и 5 е 7,
 • 3:53 - 3:59
  и разликата между
 • 3:59 - 4:00
  е, предполагам, че е така или иначе.
 • 4:00 - 4:01
  В тази ситуация също така виждаме,
 • 4:01 - 4:04
  че разликата между 5 и 12 е - 7,
 • 4:04 - 4:05
  но цифрите са толкова далеч една от друга,
 • 4:05 - 4:07
  но сега започваме с по-малкото число.
 • 4:07 - 4:10
  Мисля, че последното ми изречение, доста Ви обърка,
 • 4:10 - 4:12
  но продължаваме напред.
 • 4:12 - 4:18
  Току що казахме 5-12=-7
 • 4:18 - 4:19
  Нека направим още една задача.
 • 4:19 - 4:26
  Колко е -3+5?
 • 4:26 - 4:28
  Нека използваме същата числова ос.
 • 4:28 - 4:31
  Нека отидем на -3 и прибавим 5
 • 4:31 - 4:34
  като преброим до 5 в дясна посока
 • 4:34 - 4:38
  едно, две, три, четири, пет.
 • 4:38 - 4:43
  Отговора е две.
 • 4:43 - 4:44
  Равно е на две.
 • 4:44 - 4:49
  Така -3+5=2
 • 4:49 - 4:54
  Интересно, понеже 5-3 също така е равно на 2
 • 4:54 - 4:57
  И така, оказва се че 5-3 е същото нещо.
 • 4:57 - 5:00
  Просто е различен начин да изпишеш 5 плюс -3
 • 5:00 - 5:04
  или -3 плюс 5.
 • 5:04 - 5:07
  Основен и лесен начин да смяташ с отрицателни числа
 • 5:07 - 5:12
  точно, както нормалното събиране и изваждане,
 • 5:12 - 5:15
  но когато вадим
 • 5:15 - 5:19
  може да отидем наляво от нулата.
 • 5:19 - 5:20
  Нека направим още една.
 • 5:20 - 5:22
  Какво ще получим, ако имаме
 • 5:22 - 5:27
  да кажем 2 минус -3?
 • 5:27 - 5:31
  Ако, се замислите малко как трябва да стане
 • 5:31 - 5:32
  мисля, че ще схванете смисъла,
 • 5:32 - 5:34
  но се оказва, че отрицателното число
 • 5:34 - 5:36
  и отрицателният знак взаимно се изключват.
 • 5:36 - 5:40
  И се оказва, че е същото нещо, както 2 плюс +3
 • 5:40 - 5:43
  и това просто е равно на 5.
 • 5:43 - 5:46
  Друг начин за казване е. Нека направим още един пример.
 • 5:46 - 5:53
  Колко е -7 минус -2 ?
 • 5:53 - 5:58
  Е, това е същото като -7 + 2.
 • 5:58 - 6:00
  И запомнете, в началото започваме с -7
 • 6:00 - 6:04
  и се преместваме 2 надясно.
 • 6:04 - 6:06
  И ако се се преместим с 1 надясно ще стигнем -6
 • 6:06 - 6:11
  и ако се преместим с 2 надясно се озоваваме на -5.
 • 6:11 - 6:14
  В това има смисъл, понеже -7 + 2
 • 6:14 - 6:17
  е същото, като 2 - 7.
 • 6:17 - 6:19
  Ако е два градуса и
 • 6:19 - 6:22
  стане 7 градуса по-студено, ще бъде -5.
 • 6:22 - 6:23
  Нека направи няколко подобни примера.
 • 6:23 - 6:25
  Смятам, че колкото повече се упражнявате
 • 6:25 - 6:27
  от примерите, които са добре обяснени,
 • 6:27 - 6:29
  най-вероятно ще се справяте все по-добре.
 • 6:29 - 6:31
  Така, че нека решим куп задачи.
 • 6:31 - 6:36
  И ако кажа -7-3,
 • 6:36 - 6:39
  сега ще отидем с 3 наляво от -7
 • 6:39 - 6:41
  и ще получим с 3 по-малко то -7
 • 6:41 - 6:45
  което прави -10, нали?
 • 6:45 - 6:49
  В това има смисъл, понеже ако имахме 7 + 3
 • 6:49 - 6:51
  щяхме да сме на 7 надясно от 0
 • 6:51 - 6:53
  и щяхме да отидем с още 3 надясно
 • 6:53 - 6:55
  и щяхме да получим положително 10.
 • 6:55 - 6:57
  Така, че за 7 наляво от 0 отиваме с 3 по-наляво
 • 6:57 - 6:59
  и получаваме - 10.
 • 6:59 - 6:59
  Продължаваме с примерите.
 • 6:59 - 7:01
  Знам, че най-вероятно Ви обърквам,
 • 7:01 - 7:04
  но практиката е тази, която ще Ви бъде от полза.
 • 7:04 - 7:09
  И така, нека решим примера 3 минус -3
 • 7:09 - 7:12
  така, отрицателните взаимно се изключват,
 • 7:12 - 7:15
  и в резултат се получава 6.
 • 7:15 - 7:17
  Колко е 3-3?
 • 7:17 - 7:19
  Е, 3-3 е лесно.
 • 7:19 - 7:21
  Това е равно просто на 0.
 • 7:21 - 7:24
  А, колко е -3 минус 3?
 • 7:24 - 7:26
  Сега ще получим с 3 по-малко от -3,
 • 7:26 - 7:29
  което е равно на -6.
 • 7:29 - 7:34
  Колко е -3 минус -3?
 • 7:34 - 7:36
  Интересно.
 • 7:36 - 7:41
  Така, минусите взаимно се изключват, и се получава -3 плюс 3.
 • 7:41 - 7:44
  И ако започнем от 3 наляво от 0 и се изместим с 3 надясно
 • 7:44 - 7:46
  се озоваваме на 0 отново.
 • 7:46 - 7:48
  Това звучи логично, нали?
 • 7:48 - 7:49
  Нека го повторим
 • 7:49 - 7:53
  -3 минус -3.
 • 7:53 - 7:56
  Всичко минус себе си трябва да се равнява на 0, нали?
 • 7:56 - 7:58
  Точно за това нашият пример е равен на 0.
 • 7:58 - 8:01
  И за това звучи логично -
 • 8:01 - 8:03
  тези, на които отрицателните знаци взаимно се изключват
 • 8:03 - 8:05
  нещата са едни и същи.
 • 8:05 - 8:07
  Продължаваме.
 • 8:07 - 8:12
  Нека направим 12-13.
 • 8:12 - 8:14
  Доста лесен пример.
 • 8:14 - 8:18
  Така, знаем, че 12 - 12 = 0, така че 12 - 13 = -1,
 • 8:18 - 8:21
  защото се местим с 1 наляво от 0.
 • 8:21 - 8:25
  Нека решим 8 - 5.
 • 8:25 - 8:27
  Е, това е нормална задача, отговорът е 3.
 • 8:27 - 8:30
  А, тогава 5 - 8?
 • 8:30 - 8:32
  Отиваме на 0
 • 8:32 - 8:35
  и след това с 3 се местим наляво от нея, так че получаваме -3.
 • 8:35 - 8:38
  Бих могъл да начертая числова ос.
 • 8:38 - 8:43
  Ако това е 0, тук е 5
 • 8:43 - 8:47
  и сега ще отидем на ляво от 8
 • 8:47 - 8:48
  и тогава се озоваваме на -3.
 • 8:48 - 8:49
  Може да направите същото за всички примери.
 • 8:49 - 8:52
  Това, всъщност ще бъде чудесен опит за Вас.
 • 8:52 - 8:54
  Това е чудесно въведение
 • 8:54 - 8:56
  и аз препоръчвам да се съсредоточите върху модулите.
 • 8:56 - 8:58
  Защото модулите всъщност,
 • 8:58 - 8:59
  особено, ако използвате
 • 8:59 - 9:00
  подсказките, те са страхотни.
 • 9:00 - 9:02
  Доста по-приятни са
 • 9:02 - 9:04
  от всичко, което съм способен да нарисувам.
 • 9:04 - 9:05
  Та, опитайте се!
 • 9:05 - 9:07
  А аз ще запиша още няколко модула,
 • 9:08 - 9:09
  които се надявам да не ви объркат много.
 • 9:09 - 9:11
  Може да погледнете и урока
 • 9:11 - 9:13
  по събиране и изваждане на отрицателни числа
 • 9:13 - 9:14
  Дано сте се забавлявали.
 • 9:14 - 9:15
  Чао.
Title:
Adding/Subtracting negative numbers
Description:

Adding and subtracting negative numbers

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:15

Bulgarian subtitles

Revisions