Vietnamese subtitles

← Người đạo diễn đầu tiên tên là Alice / sản xuất bởi Terry Hodel

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 2 created 05/02/2014 by Bùi Lê Chí Bảo.

 1. (Tiếng đàn Piano)
 2. Đạo diễn phim đầu tiên có tên là Ellis.
 3. (Tiếng đàn Piano)
 4. Не синхронизирани
  Không có gì kết nối với sự dàn dựng của một cuốn phim mà một người phụ nữ không thể làm một cách dễ dàng như một người đàn ông.
 5. Не синхронизирани
  Moving Picture World Woman's Place Photoplay sản xuất bởi Madam Ellis Bouche
 6. Не синхронизирани
  Và không có lí do nào vì sao cô ấy không thể hoàn thiện việc làm chủ tất cả công nghệ ở nghệ thuật
 7. Не синхронизирани
  Bộ phim đã được nhiều người phụ nữ làm chủ công nghệ, kĩ thuật
 8. Не синхронизирани
  that it is considered much of a field as a man's. And it's adaptation to picture work in no way removes it from her sphere.
 9. Не синхронизирани
  The technique of motion picture photography, like the technique of the drama, is fitted to a woman's activities.
 10. Не синхронизирани
  It is hard to imagine how I could have obtained my knowledge of photography; for instance,
 11. Не синхронизирани
  results in month of study spent in the laboratory in the Coma Company in Paris.
 12. Не синхронизирани
  at a time when motion picture photography was
 13. Не синхронизирани
  in the experimental stage and carfully
 14. Не синхронизирани
  continued since in my own laboratory in
 15. Не синхронизирани
  the Solex Studios in this country. It is also
 16. Не синхронизирани
  necessary to study stage direction by actual
 17. Не синхронизирани
  participation in the work, in addition to 'burning the midnight oil'
 18. Не синхронизирани
  in your library. But both are
 19. Не синхронизирани
  Moving Picture World July, 1914.