Return to Video

Converting decimals to fractions 1 (ex 1)

 • 0:00 - 0:06
  Хајде да видимо да ли 0,15
  можемо да напишемо као разломак.
 • 0:06 - 0:08
  Дакле, овде је важно да гледате где...
 • 0:08 - 0:10
  на којим местима су ове цифре.
 • 0:10 - 0:13
  Дакле, ово 1 овде, оно је на месту десетих делова.
 • 0:13 - 0:16
  Тако да бисте ово могли посматрати као 1 пута 1/10.
 • 0:16 - 0:20
  Ово 5 овде је на месту стотих делова.
 • 0:20 - 0:23
  Тако да бисте то могли посматрати као 5 пута 1/100.
 • 0:23 - 0:25
  Дакле, када бих ово преписивао,
 • 0:25 - 0:27
  Ово могу да препишем као збир...
 • 0:27 - 0:30
  Ово 1 представља 1 пута 1/10,
 • 0:30 - 0:33
  Дакле, то би и дословно било 1/10... плус...
 • 0:33 - 0:37
  И ово 5 представља 5 пута 1/100.
 • 0:37 - 0:40
  Тако да би то било плус 5/100.
 • 0:40 - 0:41
  И ако желимо да их саберемо,
 • 0:41 - 0:43
  ако желимо да нађемо заједнички именилац,
 • 0:43 - 0:46
  заједнички именилац је 100.
 • 0:46 - 0:47
  Оба броја - 10 и...
 • 0:47 - 0:51
  [100] је најмањи заједнички садржалац.
 • 0:51 - 0:52
  [100] је заједнички садржалац беројева 10 и 100.
 • 0:52 - 0:59
  Дакле, ово можемо да препишемо
  као нешто кроз 100 плус нешто кроз 100.
 • 0:59 - 1:02
  Ово се неће променити.
  Ово је већ 5/100.
 • 1:02 - 1:05
  Ако помножимо именилац овде са 10...
 • 1:05 - 1:08
  (То смо урадили. Помножили смо га са 10.)
 • 1:08 - 1:10
  ... затим ћемо помножити овај именилац са 10.
 • 1:10 - 1:12
  И тако је ово исто што и 10/100.
 • 1:12 - 1:13
  И сада смо спремни да сабирамо.
 • 1:13 - 1:20
  Ово је иста ствар што и 10 плус 5... то је 15/100.
 • 1:20 - 1:21
  И то сте могли да урадите
 • 1:21 - 1:23
  мало брже само провером овога.
 • 1:23 - 1:24
  Могли сте да кажете:
 • 1:24 - 1:27
  "Види! Најмање место овде ми је место стотих делова."
 • 1:27 - 1:30
  Уместо да ово назовем 1/10,
  ово буквално могу да назовем 10/100.
 • 1:30 - 1:35
  Или, могао бих да кажем да је цела ова ствар 15/100.
 • 1:35 - 1:37
  И сада ако ово желим да упростим...
 • 1:37 - 1:39
  Можемо... Хајде да видимо...
 • 1:39 - 1:41
  И бројилац и именилац дељиви су са 5.
 • 1:41 - 1:44
  Дакле, хајде да их оба поделим са 5.
 • 1:44 - 1:48
  И тако бројилац, 15, подељен са 5 даје 3.
 • 1:48 - 1:51
  Именилац, 100, подељен са 5 даје 20.
 • 1:51 - 1:55
  И то је најједноставније што можемо да добијемо.
Title:
Converting decimals to fractions 1 (ex 1)
Description:

Converting decimals to fractions 1 (ex 1)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:56

Serbian subtitles

Revisions Compare revisions