Return to Video

Omskrivning fra desimaltall til brøk 1 (eks. 1)

 • 0:00 - 0:06
  Vi må skrive 0,15 om til en brøk.
 • 0:06 - 0:11
  Det viktige her er å finne ut hvor sifrene står.
 • 0:11 - 0:17
  Vi har 1 her, på tiendedelsplassen. Vi kan se det som 1 ganger 1/10.
 • 0:17 - 0:24
  De 5 her, er våre hundredeler, så det er 5 ganger en hundredel.
 • 0:24 - 0:29
  Det kan vi omskrive til
 • 0:29 - 0:37
  1 ganger 1/10, som er 1/10, pluss 5 ganger 1/100 som 5 hundredeler.
 • 0:37 - 0:43
  Når vi legger brøker sammen, skal vi finne en fellesnevner.
 • 0:43 - 0:45
  Fellesnevneren er 100,
 • 0:45 - 0:53
  fordi 100 er det minste felles multiplum av både 10 og 100, altså det minste tallet som både 10 og 100 går opp i.
 • 0:53 - 0:58
  Vi kan skrive det som noe over 100 pluss noe over 100.
 • 0:58 - 1:03
  Dette endrer seg ikke, det er allerede hundredeler.
 • 1:03 - 1:09
  Når vi multipliserer nevneren med 10, som vi har gjort her, må vi også ganger telleren med 10.
 • 1:09 - 1:14
  Det er det samme som 10 hundredeler og nå er vi klare til å legge sammen.
 • 1:14 - 1:21
  Så legger vi tellerne sammen. 10 pluss 5 er 15, over 100 så svaret er 15 hundredeler.
 • 1:21 - 1:24
  Når du har løst slike oppgaver mange ganger, vil du kunne løse det ved å bare se på tallet.
 • 1:24 - 1:31
  Det minste tallet som er 5, står på 100-delsplassen, og 1-tallet tilsvarer 10/100,
 • 1:31 - 1:35
  eller vi kunne si at det hele er 15/100,
 • 1:35 - 1:41
  Hvis vi ønsker å forkorte det så mye som mulig, kan vi se,
 • 1:41 - 1:44
  at både telleren og nevneren kan deles med 5, si vi deler dem begge med 5.
 • 1:44 - 1:48
  Telleren, som er 15 delt på 5, blir 3,
 • 1:48 - 1:52
  og nevneren, som er 100 delt på 5, blir 20,
 • 1:52 - 1:56
  og så kan vi forkorte det mer.
Title:
Omskrivning fra desimaltall til brøk 1 (eks. 1)
Description:

Vi omskriver et desimaltall om til en brøk ved å kikke på sifrenes plassering i tallet.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:56

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions