Return to Video

Преобразуване от десетична в обикновена дроб 1 (упр. 1)

 • 0:00 - 0:03
  Нека да проверим дали можем
 • 0:03 - 0:06
  да запишем 0,15 като дроб.
 • 0:06 - 0:08
  Важното в случая е да прегледаме
 • 0:08 - 0:11
  позициите на цифрите.
 • 0:11 - 0:13
  Тази единица тук е на мястото на десетите.
 • 0:13 - 0:17
  С други думи това е 1 по 1/10.
 • 0:17 - 0:21
  Тази петица е на мястото на стотните.
 • 0:21 - 0:24
  Тоест имаме 5 по 1/100.
 • 0:24 - 0:26
  Ако го запиша по друг начин,
 • 0:26 - 0:30
  това би било сумата на тази единица, представляваща 1/10,
 • 0:30 - 0:33
  което буквално ще бъде 1/10,
 • 0:33 - 0:37
  плюс тази петица, представляваща 5 по 1/100,
 • 0:37 - 0:41
  тоест плюс 5/100.
 • 0:41 - 0:44
  За да ги съберем, трябва да намерим общия им знаменател.
 • 0:44 - 0:46
  Той е 100.
 • 0:46 - 0:53
  Най-малкото общо кратно на 10 и 100 е 100.
 • 0:53 - 0:56
  Така че можем да го запишем като нещо върху 100
 • 0:56 - 1:00
  плюс нещо друго върху 100.
 • 1:00 - 1:03
  Това няма да се промени и ще остане 5/100.
 • 1:03 - 1:05
  Ако тук умножим знаменателя по 10,
 • 1:05 - 1:08
  което и ще направим,
 • 1:08 - 1:10
  тогава трябва да умножим и числителя по 10.
 • 1:10 - 1:13
  Така получаваме 10/100.
 • 1:13 - 1:14
  И сме готови да събираме.
 • 1:14 - 1:21
  Ще бъде равно на – 10 плюс 5 е 15 – върху 100.
 • 1:21 - 1:23
  Можеше да направим това малко по-бързо,
 • 1:23 - 1:25
  като използваме следното.
 • 1:25 - 1:27
  Най-малката ми позиция тук е тази на стотните.
 • 1:27 - 1:31
  Вместо да наричаме това 1/10, можехме да го наречем 10/100.
 • 1:31 - 1:35
  Или направо да кажем, че цялото нещо е 15/100.
 • 1:35 - 1:38
  Сега ако искам да опростя това,
 • 1:38 - 1:39
  мога да – нека видим –
 • 1:39 - 1:42
  числителят и знаменателят се делят на 5.
 • 1:42 - 1:45
  Разделяме ги на 5.
 • 1:45 - 1:49
  Числителят става 15, делено на 5 – 3.
 • 1:49 - 1:52
  Знаменателят – 100, делено на 5 – 20.
 • 1:52 - 1:56
  И това е възможно най-опростено.
Title:
Преобразуване от десетична в обикновена дроб 1 (упр. 1)
Description:

Преобразуване от десетична в обикновена дроб 1 (упр. 1)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:56

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions