Return to Video

Ekvivalentní zlomky

 • 0:01 - 0:03
  Sarah má $48.
 • 0:03 - 0:07
  1/3 svých peněz chce ušetřit na výlet.
 • 0:07 - 0:10
  Kolik dolarů by tedy měla dát stranou?
 • 0:10 - 0:14
  Takže chceme vědět, kolik je 1/3 z 48.
 • 0:14 - 0:16
  Použijeme 48 jako jmenovatele
 • 0:16 - 0:19
  a najdeme ekvivalentní zlomek,
  který odpovídá 1/3.
 • 0:19 - 0:23
  V tomto příkladu chtějí,
  abychom si uvědomili:
 • 0:23 - 0:29
  Potřebujeme 1/3 peněz, ale musíme
  to zapsat jako ekvivalentní zlomek,
 • 0:29 - 0:31
  u kterého bude 48 ve jmenovateli.
 • 0:31 - 0:37
  Takže tohle se rovná něčemu,
  co ještě neznáme.
 • 0:37 - 0:40
  Něčemu lomeno 48
 • 0:40 - 0:44
  Jak zjistíme, kolik to bude?
 • 0:44 - 0:46
  Zamyslíme se, co to znamená.
 • 0:46 - 0:50
  Kdybychom měli nakreslit 1/3,
  vypadá takhle ...
 • 0:50 - 0:56
  Představme si krabici nebo třeba koláč.
 • 0:56 - 0:59
  Řekněme, že je to koláč
 • 0:59 - 1:05
  a ten musím rozdělit na 3 stejné části
 • 1:05 - 1:09
  a 1/3 je jedna z těch 3 částí.
 • 1:09 - 1:12
  To je 1/3.
 • 1:12 - 1:16
  Jak vyjádříme 1/3 jako zlomek,
  kde je ve jmenovateli 48?
 • 1:16 - 1:19
  Musíme to rozdělit na 48 částí.
 • 1:19 - 1:22
  Jak něco rozdělíme na 48 částí?
 • 1:22 - 1:29
  3 krát 16 se rovná 48, takže když
  rozdělíme každou třetinu na 16 částí ...
 • 1:29 - 1:31
  To se bude špatně kreslit.
 • 1:31 - 1:32
  Snad si to představíte.
 • 1:32 - 1:39
  Rozdělíme to na 2 části,
  potom na 4 části,
 • 1:39 - 1:43
  potom na 8 částí.
 • 1:43 - 1:44
  Nakonec to bude velmi nepřehledné.
 • 1:44 - 1:45
  Snad si to představíte.
 • 1:45 - 1:50
  Kdyby se nám povedlo tyhle
  části rozdělit,
 • 1:50 - 1:52
  tak bychom měli 16 částí.
 • 1:52 - 1:58
  Měli bychom 16 tady, 16 tady a 16 zde.
 • 1:58 - 2:00
  A takto můžu pokračovat.
 • 2:00 - 2:01
  Udělám zeleně.
 • 2:01 - 2:06
  Pokud bychom to rozdělili,
  dostali bychom 48
 • 2:06 - 2:09
  protože první třetina obsahuje 16 částí,
 • 2:09 - 2:11
  druhá třetina obsahuje 16 částí,
 • 2:11 - 2:14
  a třetí třetina obsahuje 16 částí.
 • 2:14 - 2:16
  Dohromady bychom měli 48 částí.
 • 2:16 - 2:19
  Co představuje tahle 1/3?
 • 2:19 - 2:23
  Ta představuje 16 z 48.
 • 2:23 - 2:29
  Představuje těchto 16 tady.
 • 2:29 - 2:33
  Takže 1 lomeno 3 je úplně to samé ...
 • 2:33 - 2:41
  Takže 1 lomeno 3 je to samé
  jako 16 lomeno 48.
 • 2:41 - 2:47
  Na to kolik je 1/3 ze 48,
  jsme přišli tak nějak intuitivně.
 • 2:47 - 2:57
  Také si můžeme říct:
  abychom změnili jmenovatele,
 • 2:57 - 2:59
  ze 3 na 48,
 • 2:59 - 3:02
  násobíme číslem 16.
 • 3:02 - 3:05
  3 krát 16 se rovná 48.
 • 3:05 - 3:09
  A tak se dostaneme od 3 částí k 48 částem.
 • 3:09 - 3:11
  Musíme násobit číslem 16.
 • 3:11 - 3:14
  Musíme rozdělit
  každou z našich 3 částí na 16 částí.
 • 3:14 - 3:16
  To jsme udělali.
 • 3:16 - 3:20
  Nemůžeme vynásobit
  pouze jmenovatele číslem 16.
 • 3:20 - 3:25
  Musíme vynásobit čitatele tím samým číslem.
 • 3:25 - 3:30
  Takže každá z mých tří částí
  je rozdělená na 16 částí,
 • 3:30 - 3:33
  z té jedné části se teď stane 16
 • 3:33 - 3:37
  Takže si buď řekneme,
  že když 3 krát 16 je 48,
 • 3:37 - 3:42
  tak 1 krát 16 bude náš čitatel,
  což bude 16
 • 3:42 - 3:45
  Takže 1/3 se rovná 16/48
 • 3:45 - 3:49
  Další způsob, o kterém se
  více dozvíte později:
 • 3:49 - 3:54
  Chceme 1/3 ze 48.
 • 3:54 - 4:04
  Tolik chce Sarah ušetřit.
  1/3 ze 48 se rovná 1/3 krát 48
 • 4:04 - 4:07
  Když vynásobíme ...
  Napíši to takto.
 • 4:07 - 4:14
  1/3 krát 48
  a 48 můžeme napsat jako 48/1,
 • 4:14 - 4:17
  což doslova znamená 48 celků.
 • 4:17 - 4:20
  Při násobení zlomků vynásobíte čitatele
 • 4:20 - 4:24
  Takže tohle se rovná 48 lomeno ...
 • 4:24 - 4:26
  A pak vynásobíte jmenovatele.
 • 4:26 - 4:30
  48/3
  1 krát 48 se rovná 48.
 • 4:30 - 4:32
  O tom si povíme někdy jindy.
 • 4:32 - 4:33
  Žádný strach, jestli jste z toho zmatení.
 • 4:33 - 4:38
  Ve jmenovateli, 3 krát 1 se rovná 3,
  a 48 děleno 3
 • 4:38 - 4:41
  neboli 48/3, se rovná 16.
 • 4:41 - 4:48
  Takže 1/3 z 48 je 16,
  neboli 16/48 je 1/3.
 • 4:48 - 4:50
  Doufám, že to dává smysl.
Title:
Ekvivalentní zlomky
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:50

Czech subtitles

Revisions Compare revisions