Return to Video

ที่มาของกฎการหารด้วย 9 ลงตัว

 • 0:01 - 0:05
  มีคนเดินเจอคุณตามถนน แล้วบอกว่า
  2,943.
 • 0:05 - 0:07
  เร็วเข้า! มันหารด้วย 9 ลงตัวไหม?
  มันคอขาดบาดตายเลยนะ!
 • 0:07 - 0:11
  คุณก็บอกว่า "อืม ฉันหาได้ว่าจำนวนนี้
 • 0:11 - 0:14
  หารด้วย 9 ลงตัวไหมอย่างรวดเร็ว
  ฉันแค่บวกเลขในหลัก
 • 0:14 - 0:17
  แล้วหาว่าผลบวกของเลขนั้น
 • 0:17 - 0:21
  เป็นจำนวนเท่าของ 9 หรือหารด้วย 9 ลงตัวไหม"
 • 0:21 - 0:27
  ลองทำดู. 2 บวก 9 บวก 4 บวก 3.
 • 0:27 - 0:35
  2 บวก 9 ได้ 11. 11 บวก 4 ได้ 15.
  15 บวก 3 ได้ 18. และ 18 หารด้วย 9 ลงตัว.
 • 0:35 - 0:38
  นี่จึงหารด้วย 9 ลงตัว.
 • 0:38 - 0:42
  และถ้าคุณไม่แน่ใจว่า 18 หารด้วย 9 ลงตัวไหม
  คุณก็ใช้กฎเดิมอีกที.
 • 0:42 - 0:49
  1 บวก 8 เท่ากับ 9. มันจึงเป็น 9 แน่นอน.
 • 0:49 - 0:54
  แล้วคนนั้นก็ไปช่วยชีวิตใครก็ตาม
  ที่ขึ้นอยู่กับข้อมูลนั้น. คุณคิดว่าดีมาก.
 • 0:54 - 1:01
  แต่ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?
  มันใช้ได้กับเลขทุกตัวหรือ 9 เท่านั้น?
 • 1:01 - 1:08
  ฉันว่ามันใช้กับ 8, 7, 11 หรือ 17 ไม่ได้.
  แต่ทำไมมันถึงใช้กับ 9 ได้?
 • 1:08 - 1:11
  มันใช้กับ 3 ได้ด้วย แต่เราจะคิดถึงมัน
  ในวิดีโอหน้า.
 • 1:11 - 1:15
  เพื่อคิดเรื่อง 9, เราต้องเขียน 2,943 ใหม่.
 • 1:15 - 1:26
  2 ใน 2943 อยู่ในหลักพัน เราจึงเขียนใหม่
  ได้เป็น 2 x 1000.
 • 1:26 - 1:32
  9 อยู่ในหลักร้อย เราจึงเขียนใหม่ได้เป็น
  9 x 100.
 • 1:32 - 1:41
  4 อยู่ในหลักสิบ มันจึงเท่ากับ 4 x 10
  และสุดท้าย เรามี 3 ในหลักหน่วย.
 • 1:41 - 1:44
  เราขียนมันได้เป็น 3 x 1 หรือ 3 เฉยๆ.
 • 1:44 - 1:48
  นี่ก็คือ 2 พัน, 9 ร้อย, 4 สิบ 3.
 • 1:48 - 1:59
  ตอนนี้เราเขียนพัน ร้อยสิบ หน่วย ใหม่ได้
  ให้เป็น 1 บวกสิ่งที่หารด้วย 9 ลงตัว.
 • 1:59 - 2:05
  พัน ผมเขียนใหม่ได้ 1 บวก 999.
 • 2:05 - 2:11
  ผมเขียนร้อยใหม่ได้เป็น 1 บวก 99.
 • 2:11 - 2:16
  ผมเขียนสิบใหม่ได้เป็น 1 บวก 9.
 • 2:16 - 2:22
  แล้ว 2 คูณ 1000 เท่ากับ 2 คูณ
  1 บวก 999.
 • 2:22 - 2:26
  9 คูณ 100 เท่ากับ 9 คูณ 1 บวก 99.
 • 2:26 - 2:31
  4 คูณ 10 เท่ากับ 4 คูณ 1 บวก 9.
 • 2:31 - 2:34
  และเรามีอันนี้บวก 3 ตรงนี้.
 • 2:34 - 2:44
  แต่ผมกระจายได้ อันนี้ตรงนี้ คือ 2 คูณ 1
  เท่ากับ 2 บวก 2 คูณ 99.
 • 2:44 - 2:54
  อันนี้ตรงนี้เท่ากับ 9 คูณ 1. ผมกำลัง
  กระจาย 2 ไปยังสองเทอมแรกในวงเล็บ.
 • 2:54 - 3:00
  แล้ว 9, ผมจะกระจายอีกที. มันจะ
  เท่ากับ 9 คูณ 1 บวก 9 คูณ 99.
 • 3:00 - 3:16
  แล้วตรงนี้ ผมจะกระจาย 4.
  4 คูณ 1 ได้ 4 แล้วก็ 4 คูณ 9. ได้ 4 คูณ 9.
 • 3:16 - 3:20
  และสุดท้าย ผมมีบวก 3.
  บวก 3 นี่ตรงนี้.
 • 3:20 - 3:25
  ผมจะเรียงผลบวกนี้ใหม่.
  ผมจะเอาทุกเทอมมา
 • 3:25 - 3:29
  แล้วคูณด้วย 999. ผมจะใช้สีส้มนะ.
 • 3:29 - 3:35
  ผมจะใช้เทอมนี้ เทอมนี้ และเทอมนี้ตรงนี้.
 • 3:35 - 3:43
  ผมจะได้ 2 คูณ 999 บวก 9 คูณ 99
  บวก 4 คูณ 9.
 • 3:43 - 3:59
  สามเทอมนี้ แล้วผมมี บวก 2 บวก
  9 บวก 4 บวก 3.
 • 3:59 - 4:04
  นี่ก็คือผลบวกหลักต่างๆ. นี่คือสิ่ง
  ที่เราทำตรงนี้.
 • 4:04 - 4:11
  คุณอาจเห็นแล้วว่าจะเป็นอย่างไร.
  เทอมสีส้ม หารด้วย 9 ลงตัวไหม?
 • 4:11 - 4:15
  แน่นอน! 999 หารด้วย 9 ลงตัว.
 • 4:15 - 4:17
  อะไรก็ตามคูณด้วยค่านี้ ก็หารด้วย 9 ลงตัว.
 • 4:17 - 4:21
  นี่หารด้วย 9 ลงตัว. นี่หารด้วย 9 ลงตัว.
 • 4:21 - 4:25
  99" ไม่ว่าจะคูณอะไรกับ 9
 • 4:25 - 4:30
  อะไรก็ตามคูณด้วย 9. อะไรก็ตามคูณด้วย 99
  จะหารด้วย 9 ลงตัว.
 • 4:30 - 4:31
  เพราะ 99 หารด้วย 9 ลงตัว.
 • 4:31 - 4:34
  มันจึงใช้ได้. เหมือนกันตรงนี้.
 • 4:34 - 4:38
  คุณจะคูณด้วยจำนวนเท่าของ 9.
 • 4:38 - 4:44
  แล้วเจ้าพวกนี้จะหารด้วย 9 ลงตัวแน่นอน.
 • 4:44 - 4:50
  ทั้งหมดนี้ ที่ผมทำคือเขียน 2943
  ใหม่ตรงนี้.
 • 4:50 - 4:55
  เพื่อให้ทุกอย่างหารด้วย 9 ลงตัว. ส่วนนี้
  ต้องหารด้วย 9 ลงตัวด้วย.
 • 4:55 - 5:00
  เพื่อให้ทั้งหมด ผลบวกที่เหลือ
  ต้องหารด้วย 9 ลงตัวเช่นกัน.
 • 5:00 - 5:08
  เพื่อให้ทั้งหมดนี้หารลง เทอมนี้ต้อง
  หารด้วย 9 ลงตัว.
Title:
ที่มาของกฎการหารด้วย 9 ลงตัว
Description:

ทำไมคุณถึงทดสอบการหารด้วย 9 ลงตัวด้วยการบวกเลขในหลัก

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:08

Thai subtitles

Revisions Compare revisions