YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Danish subtitles

← Hvorfor virker metoden til at teste, om et tal kan divideres med 9?

Den her video viser, hvorfor metoden til at teste, om et tal kan divideres med 9 virker. Først laves et eksempel og derefter gennemgåes metoden.

Get Embed Code
18 Languages

Leave a comment

0 Comments