Return to Video

Vysvětlení pravidla dělitelnosti devítkou.

 • 0:00 - 0:04
  Na ulici k tobě někdo přijde
  a řekne: "2 943".
 • 0:04 - 0:08
  Rychle! Je to dělitelné devíti?
  Je to otázka života a smrti!"
 • 0:08 - 0:11
  A vy můžete říct
  "To vám docela rychle zjistím,
 • 0:11 - 0:15
  jestli je to dělitelné devíti,
  musím jenom sečíst číslice
 • 0:15 - 0:19
  a zjistit, zda je součet číslic
  násobkem devíti
 • 0:19 - 0:22
  nebo jestli je dělitelný devíti."
 • 0:22 - 0:27
  Pusťme se do toho. 2 plus 9 plus 4 plus 3.
 • 0:27 - 0:36
  2 plus 9 je 11. 11 plus 4 je 15. 15 plus 3
  je 18. A 18 je určitě dělitelné devíti.
 • 0:36 - 0:38
  Je to tedy dělitelné devíti.
 • 0:38 - 0:41
  Pokud si nejste jistí,
  zda je 18 dělitelné devíti,
 • 0:41 - 0:43
  můžete znovu použít stejné pravidlo.
 • 0:43 - 0:49
  1 plus 8 se rovná 9.
  A to je určitě dělitelné devíti.
 • 0:49 - 0:54
  Takže ten člověk může zachránit svůj život
  nebo kohokoli jiného díky této informaci.
 • 0:54 - 0:58
  Možná si teď říkáte,
  jak je to hezké a užitečné.
 • 0:58 - 1:02
  Jak je to ale možné? Platí to
  pro všechna čísla? Nebo jen pro devítku?
 • 1:02 - 1:08
  Nemyslím si, že to funguje u 8 nebo 7
  nebo 11 nebo 17. Proč to funguje u 9?
 • 1:08 - 1:11
  Ve skutečnosti to funguje i pro 3,
  ale o tom až v dalším videu.
 • 1:11 - 1:16
  Abychom to zjistili,
  musíme jen přepsat 2 943.
 • 1:16 - 1:27
  Dvojku v 2943 v řádu tisíců
  můžeme přepsat jako 2 krát 1000.
 • 1:27 - 1:33
  Devítku na místě stovek zapíšeme
  jako 9 krát 100.
 • 1:33 - 1:39
  Čtyřku na místě desítek zapíšeme
  jako 4 krát 10.
 • 1:39 - 1:43
  A na závěr tu máme trojku
  na místě jednotek, zapíšeme 3 krát 1.
 • 1:43 - 1:45
  Nebo jen 3.
 • 1:45 - 1:52
  Máme tu doslova 2 tisíce 9 set
  čtyřicet 3
 • 1:52 - 1:58
  Každou z těchto částí můžeme přepsat
  jako součet jedničky a něčeho,
 • 1:58 - 2:00
  co je dělitelné devíti.
 • 2:00 - 2:08
  Tisíc můžu přepsat jako 1 plus 999.
 • 2:08 - 2:13
  Můžu přepsat i stovku jako
  1 plus 99.
 • 2:13 - 2:17
  Stejně přepíšu i desítku
  jako 1 plus 9.
 • 2:17 - 2:23
  Takže 2 krát 1000 je to samé jako
  2 krát (1 plus 999).
 • 2:23 - 2:27
  Stejně 9 krát 100 je to samé jako
  9 krát (1 plus 99).
 • 2:27 - 2:31
  4 krát 10 je to samé
  jako 4 krát (9 plus 1).
 • 2:31 - 2:35
  A pak tu máme plus 3.
 • 2:35 - 2:39
  Teď roznásobíme závorky.
  Víme, že tohle je to samé jako
 • 2:39 - 2:44
  2 krát 1 je 2
  a přičtu 2 krát 999
 • 2:44 - 2:48
  Druhý člen se rovná 9 krát 1...
 • 2:48 - 2:54
  ...pro ujasnění, jen roznásobuji obě
  čísla v závorkách u každého členu,
 • 2:54 - 2:56
  tady to udělám stejně...
 • 2:56 - 3:05
  Bude to 9 krát 1
  plus 9 krát 99.
 • 3:05 - 3:08
  A teď třetí člen...
  ...tady jsem zapomněl znaménko...
 • 3:08 - 3:16
  ...roznásobím závorku čtyřkou,
  tedy 4 krát 1 plus 4 krát 9.
 • 3:16 - 3:21
  A na závěr tu mám plus 3.
 • 3:21 - 3:24
  Teď si výraz maličko přeházíme.
 • 3:24 - 3:29
  Oranžově označím všechny členy,
  co obsahují devítky ze závorek.
 • 3:29 - 3:36
  Takže beru tohle, tohle a tohle.
 • 3:36 - 3:45
  Napíšu je na začátek, mám tedy 2 krát 999
  plus 9 krát 99 plus 4 krát 9.
 • 3:45 - 3:47
  To jsou ty orámečkované členy.
 • 3:47 - 4:00
  A zbývá mi tu plus 2 plus 9
  plus 4 a plus 3.
 • 4:00 - 4:03
  Všimněte si, že čísla na konci jsou
  vlastně číslice v našem čísle.
 • 4:03 - 4:05
  Je to ten samý součet,
  jako jsme dělali na začátku.
 • 4:05 - 4:07
  Už asi tušíte, kam to všechno směřuje.
 • 4:07 - 4:13
  Je oranžová část dělitelná devíti?
  Určitě je.
 • 4:13 - 4:17
  999 je určitě dělitelné devíti a i součin
  potom musí být dělitelný devíti.
 • 4:17 - 4:19
  První člen tedy je dělitelný devíti.
 • 4:19 - 4:24
  Druhý je také nesporně dělitelný devíti.
 • 4:24 - 4:30
  Cokoli násobené devadesátdevítkou,
  je to dělitelné devítkou.
 • 4:30 - 4:32
  Protože samotná 99 je
  dělitelná devítkou.
 • 4:32 - 4:34
  Takže to sedí a tady to bude stejné.
 • 4:34 - 4:38
  Vždy násobíme násobkem devíti.
 • 4:38 - 4:44
  Celý oranžový součet proto zajisté
  bude dělitelný devíti.
 • 4:44 - 4:48
  Jediné, co jsme vlastně udělali,
  bylo přepsání čísla 2943
 • 4:48 - 4:50
  pomocí desítkové soustavy
  a pak upravili.
 • 4:50 - 4:53
  A poté jsme se jen zamysleli
  nad dělitelností devítkou.
 • 4:53 - 4:55
  Tady ta část musí být dělitelná devíti.
 • 4:55 - 5:00
  Aby tedy dané číslo bylo dělitelné devíti,
  musí být dělitelný devíti i zbytek.
 • 5:00 - 5:07
  Tohle tedy musí být také dělitelné devíti.
Title:
Vysvětlení pravidla dělitelnosti devítkou.
Description:

Vysvětlení toho, jak je možné, že dělitelnost devítkou je spojená s dělitelností ciferného součtu.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:08

Czech subtitles

Revisions