YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Bulgarian subtitles

← Обяснение на правилото за делене на 9

Защо може да проверите делене с 9, като просто съберете цифрите.

Get Embed Code
18 Languages

Leave a comment

0 Comments