Return to Video

Examples of dividing negative fractions

 • 0:01 - 0:04
  Наведемо декілька прикладів ділення дробів
 • 0:04 - 0:08
  Нехай ми маємо від'ємні 5/6,
 • 0:09 - 0:16
  які ми ділимо на 3/4.
 • 0:16 - 0:20
  Ми вже говорили, що коли ми ділимо на щось,
 • 0:20 - 0:23
  то це точно те ж саме, що і помножити на його обернене,
 • 0:23 - 0:33
  тож наш вираз приймає вигляд: від'ємні 5/6, помножені на обернене до
 • 0:33 - 0:41
  3/4, тобто на 4/3. Ми просто змінюємо чисельник і знаменник місцями, виходить 4/3.
 • 0:41 - 0:47
  Ми вже бачили багато прикладів з множенням дробів, нам потрібно перемножити чисельники,
 • 0:47 - 1:04
  тож ми множимо -5 на 4. А знаменник буде 6 помножити на 3.
 • 1:04 - 1:10
  Бачимо, що в чисельнику у нас є від'ємне число. Ви можливо вже здогадались що 5 * 4 = 20,
 • 1:10 - 1:14
  і вам це достатньо запам'ятати, гляньте, ми множимо від'ємне на додатнє.
 • 1:14 - 1:21
  Ми отримаємо, по суті, -5, помножене на 4 (-5 + -5 + -5 + -5) = -20.
 • 1:21 - 1:27
  Тож наш чисельник дорівнює -20, а знаменник 18.
 • 1:27 - 1:30
  Ми отримали дріб -20/18, але ми можемо його спростити.
 • 1:30 - 1:38
  І чисельник і знаменник можемо поділити на 2, тож давайте це зробимо.
 • 1:38 - 1:43
  Якщо ми поділимо чисельник і знаменник на 2 просто щоб спросити дріб,
 • 1:43 - 1:46
  двійку ми вибрали, бо це найбільше число, на яке подільні обидва ці числа.
 • 1:46 - 1:53
  Це найбільший простий дільник 20 і 18. 20, поділене на 2 = 10, і 19, поділене на 2 = 9.
 • 1:53 - 2:02
  Тож від'ємні 5/6, поділені на 3/4... Тут потрібно бути обережним, це від'ємне 10.
 • 2:02 - 2:07
  Просто, як ми завжди вчили, що якщо маємо від'ємне, що ділиться на додатнє,
 • 2:07 - 2:10
  то ми отримаємо від'ємне значення.
 • 2:10 - 2:24
  Давайте розглянемо інший приклад, скажімо, маємо -4, поділене на -1/2.
 • 2:24 - 2:30
  Використовуючи аналогічний підхід ми просто кажемо: "Ей, ділення на щось це ж просто множення на його обернене".
 • 2:30 - 2:37
  Тож це буде рівним -4... Замість того, щоб написати -4, давайте запишемо це число
 • 2:37 - 2:41
  як дріб, і буде одразу видно якими є чисельник і знаменник.
 • 2:41 - 2:45
  Тож -4 це точно те ж саме що і -4/1
 • 2:45 - 2:52
  І нам треба помножити це на число, обернене до -1/2.
 • 2:52 - 2:57
  Обернене до -1/2 це -2/1.
 • 2:57 - 3:05
  Ми можемо представити його як 2/-1, чи -2/1, чи просто -2. Всі ці числа мають однакове значення.
 • 3:05 - 3:08
  І тепер ми готові множити. Пригадаємо всі наші дії,
 • 3:08 - 3:13
  ми переписали -4 як -4/1, -4/1 це -4.
 • 3:13 - 3:19
  І замість ділення на -1/2, ми множимо на його обернене,
 • 3:19 - 3:29
  переставляючи знаменник і чисельник.
 • 3:29 - 3:35
  І тепер ми готові множити, це буде рівне
 • 3:35 - 3:42
  -4, помножити на -2 в чисельнику, а в знаменнику маємо 1, помножене на 1.
 • 3:42 - 4:00
  Виходить від'ємне число, помножене на від'ємне, тож ми отримаємо додатнє значення.
 • 4:00 - 4:04
  4, помножити на 2 = 8, тож це додатнє 8, поділене на 1, і 8/1 це просто 8.
Title:
Examples of dividing negative fractions
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:11

Ukrainian subtitles

Revisions