Return to Video

Examples of dividing negative fractions

 • 0:01 - 0:04
  Хајде да урадимо неколико примера дељења разломака.
 • 0:04 - 0:08
  Рецимо да имам негативних 5/6
 • 0:09 - 0:16
  подељено са 3/4.
 • 0:16 - 0:20
  Већ смо причали о томе, када делите нечим,
 • 0:20 - 0:23
  то је потпуно исто као множење његовим реципрочним,
 • 0:23 - 0:33
  тако да ће ово бити потпуно исто као негативних 5/6 пута реципрочни од
 • 0:33 - 0:41
  3/4, што је 4/3.Само заменим бројилац и именилац, то ће бити 4/3.
 • 0:41 - 0:47
  Већ смо видели примере множења разломака, ово ће бити бројиоци измножени један са другим,
 • 0:47 - 1:04
  тако да множимо -5 пута 4. И именилац је 6 пута 3.
 • 1:04 - 1:10
  Сада, бројилац овде видите, имамо негативан број. Можете већ знати да је 5 пута 4 једнако 20,
 • 1:10 - 1:14
  и само треба да се сетите, погледајте, множимо негативни пута позитивни.
 • 1:14 - 1:21
  Ми ћемо, у суштини, имати -5, 4 пута (-5 + -5 + -5 + -5) = -20.
 • 1:21 - 1:27
  Значи, бројилац овде је -20, а именилац је 18.
 • 1:27 - 1:30
  Добијате -20 кроз 18, али можемо да упростимо ово.
 • 1:30 - 1:38
  Оба, и бројилац и именилац, су дељиви са 2, па , поделимо их са 2.
 • 1:38 - 1:43
  Ако поделимо бројилац и именилац са 2 само да упростимо ово,
 • 1:43 - 1:46
  а изабрао сам 2 зато што је то највећи број који иде у оба од ових.
 • 1:46 - 1:53
  То је највећи заједнички делилац за 20 и 18. 20 подељено са 2 је 10, и 18 подељено са 2 је 9.
 • 1:53 - 2:02
  Значи, негативних 5/6 подељено са 3/4...Ох, треба да будем веома пажњив овде, то је -10.
 • 2:02 - 2:07
  Као што смо увек учили, ако имате негативан подељен позитивним,
 • 2:07 - 2:10
  онда ћете добити негативну вредност.
 • 2:10 - 2:24
  Хајде да урадимо још један пример, рецимо да имам -4 подељено са -1/2.
 • 2:24 - 2:30
  Дакле, употребом исте логике коју смо управо поменнули, рекли смо "хеј, дељење нечим је еквивалентно множењу његовим реципрочним".
 • 2:30 - 2:37
  Значи, ово ће бити једнако -4. Уместо да га напишемо као -4, дајте да га напишем
 • 2:37 - 2:41
  као разломак, тако да нам буде јасно шта је његов бројилац и његов именилац.
 • 2:41 - 2:45
  Дакле, -4 је потпуно исто што и -4/1.
 • 2:45 - 2:52
  И помножићемо то, пута реципрочни од -1/2.
 • 2:52 - 2:57
  Реципрочни од -1/2 је -2/1.
 • 2:57 - 3:05
  Могли би да га посматрате као 2/-1 или -2/1, или би могли да имате само као -2. У сваком случају, све ово су исте вредности.
 • 3:05 - 3:08
  И сада смо спремни да множимо. Приметите да све што сам урадио овде је
 • 3:08 - 3:13
  да сам преписао -4 само као -4/1. -4/1 је -4.
 • 3:13 - 3:19
  И овде, за -1/2, пошто сада множим његовим реципрочним,
 • 3:19 - 3:29
  заменио сам именилац и бројилац.
 • 3:29 - 3:35
  И спреман сам да множим, ово ће бити једнако
 • 3:35 - 3:42
  -4 пута -2 у бројиоцу, онда у имениоцу,
 • 3:42 - 4:00
  биће 1 пута 1. И тако нам ово даје негативан пута негативан, па ћемо добити позитивну вредност овде
 • 4:00 - 4:04
  и 4 пута 2 је 8, па је то позитивних 8 кроз 1, и 8/1 је једноставно 8.
Title:
Examples of dividing negative fractions
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:11

Serbian subtitles

Revisions