Return to Video

Przykłady dzielenia ujemnych ułamków.

 • 0:01 - 0:04
  Zróbmy kilka przykładów
  dzielenia ułamków.
 • 0:04 - 0:08
  Powiedzmy, że mamy 5/6
 • 0:09 - 0:16
  podzielone przez 3/4.
 • 0:16 - 0:20
  Już o tym mówiliśmy,
  dzielenie przez ułamek,
 • 0:20 - 0:23
  to dokładnie to samo,
  co mnożenie przez jego odwrotność.
 • 0:23 - 0:33
  Czyli to będzie dokładnie to samo, co
  minus 5/6 raz odwrotność
 • 0:33 - 0:41
  3/4, czyli 4/3. Po prostu zamieniam
  licznik z mianownikiem i mam 4/3.
 • 0:41 - 0:47
  Już widzieliśmy przykłady mnożenia ułamków,
  to będzie jeden licznik razy drugi,
 • 0:47 - 1:04
  czyli mnożymy -5 razy 4.
  A mianownik to 6 razy 3.
 • 1:04 - 1:10
  Teraz licznik, który tu widzicie jest liczbą ujemną.
  Już możecie widzieć, że 5 razy 4 to 20,
 • 1:10 - 1:14
  musicie po prostu zapamiętać, spójrzcie,
  mnożymy liczbę ujemną razy dodatnią.
 • 1:14 - 1:21
  W zasadzie mamy minus 5, 4 razy minus, minus 5,
  minus 5, minus 5, czyli minus 20.
 • 1:21 - 1:27
  Czyli licznik tutaj to minus 20,
  a mianownik to 18.
 • 1:27 - 1:30
  Dostajemy minus 20 przez 18,
  ale możemy to uprościć.
 • 1:30 - 1:38
  Zarówno licznik, jak i mianownik są oba
  podzielne przez 2, czyli podzielmy je przez 2.
 • 1:38 - 1:43
  Jeśli podzielimy licznik i mianownik przez 2,
  by tylko to uprościć
 • 1:43 - 1:46
  i wziąłem 2, gdyż to największa liczba, przez
  którą podzielny jest licznik i mianownik.
 • 1:46 - 1:53
  To jest największy wspólny mianownik 20 i 18.
  20 podzielone przez 2 to 10, a 18 podzielone przez 2 to 9.
 • 1:53 - 2:02
  Czyli minus 5/6 podzielone przez 3/4...
  Och, muszę tu być bardzo ostrożny, to będzie minus 10.
 • 2:02 - 2:07
  Jak się zawsze uczyliśmy, jeśli mamy
  liczbę ujemną podzieloną przez dodatnią,
 • 2:07 - 2:10
  to wtedy otrzymamy wartość ujemną.
 • 2:10 - 2:24
  Zróbmy inny przykład, powiedzmy, że mamy
  minus 4 podzielone przez minus 1/2.
 • 2:24 - 2:30
  Używając tego samego rozumowania, powiedzieliśmy
  "Och, dzielenie przez ułamek to to samo, co mnożenie przez jego odwrotność".
 • 2:30 - 2:37
  Czyli to będzie równe minus 4. Zamiast pisać
  minus 4, pozwólcie mi zapisać to
 • 2:37 - 2:41
  jako ułamek, by jasne było co jest licznikiem,
  a co mianownikiem.
 • 2:41 - 2:45
  Czyli minus 4 to to samo, co minus 4/1.
 • 2:45 - 2:52
  I pomnożymy to przez odwrotność
  minus 1/2.
 • 2:52 - 2:57
  Odwrotność minus 1/2 to
  minus 2/1.
 • 2:57 - 3:05
  Możemy na to patrzeć jak na 2 przez minus 1, lub minus 2
  przez 1, czy też po prostu minus 2. Zawsze to jest ta sama wartość.

 • 3:05 - 3:08
  I jesteśmy gotowi by mnożyć.
  Zauważcie, że wszystko, co tu zrobiłem
 • 3:08 - 3:13
  to zapisanie minus 4 jako minus 4/1.
  Minus 4/1 to minus 4.
 • 3:13 - 3:19
  A tu dla minus 1/2, skoro mnożę
  przez odwrotność,
 • 3:19 - 3:29
  zamieniłem miejscami licznik
  i mianownik.
 • 3:29 - 3:35
  Jestem gotów by mnożyć,
  to będzie równe
 • 3:35 - 3:42
  minus 4 razy minus 2 w liczniku,
  a mianownik.
 • 3:42 - 4:00
  to będzie 1 razy 1. To nam daje minus razy
  minus, czyli dostaniemy wartość dodatnią tutaj,
 • 4:00 - 4:04
  a 4 razy 2 to 8, czyli jest to plus 8 przez 1,
  a 8/1 to po prostu 8.
Title:
Przykłady dzielenia ujemnych ułamków.
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:11

Polish subtitles

Revisions Compare revisions