Return to Video

Příklady dělení záporných zlomků

 • 0:01 - 0:04
  Vyřešme příklady na dělení zlomků.
 • 0:04 - 0:08
  Řekněme, že mám -5/6
 • 0:09 - 0:16
  děleno 3/4.
 • 0:16 - 0:20
  Již jsme mluvili o tom,
  že když dělíte nějakým číslem,
 • 0:20 - 0:23
  je to stejné jako násobení
  převrácenou hodnotou toho čísla.
 • 0:23 - 0:33
  Takže náš výsledek bude stejný,
  jako -5/6 krát převrácená hodnota 3/4,
 • 0:33 - 0:41
  což jsou 4/3. Jen jsem prohodil
  čitatele a jmenovatele.
 • 0:41 - 0:44
  Již jsme viděli příklady
  na násobení zlomků.
 • 0:44 - 0:47
  Takže čitatele vynásobíme.
 • 0:47 - 1:04
  Násobíme -5 krát 4.
  A jmenovatele… 6 krát 3.
 • 1:04 - 1:10
  Nyní máme v čitateli záporné číslo.
  Nejspíš už víte, že 5 krát 4 je 20.
 • 1:10 - 1:11
  A jen si musíte pamatovat,
 • 1:11 - 1:14
  že tu máme násobení
  záporného a kladného čísla.
 • 1:14 - 1:21
  V podstatě tu budeme mít -5 čtyřikrát.
  -5 plus -5 plus -5 plus -5, což je -20.
 • 1:21 - 1:27
  Takže v čitateli máme -20
  a ve jmenovateli je 18.
 • 1:27 - 1:30
  Dostáváte -20/18,
  ale můžeme to zjednodušit.
 • 1:30 - 1:38
  Čitatel i jmenovatel
  můžeme dělit číslem 2.
 • 1:38 - 1:43
  Pokud vydělíme čitatel a jmenovatel 2,
  jen pro zjednodušení,
 • 1:43 - 1:44
  a vybral jsem 2,
  protože je to největší číslo,
 • 1:44 - 1:46
  kterým lze dělit obě tato čísla.
 • 1:46 - 1:53
  Je to největší společný dělitel 20 a 18.
  20 děleno 2 je 10 a 18 děleno 2 je 9.
 • 1:53 - 2:02
  Takže -5/6 děleno 3/4…
  musím tu být velmi opatrný, je to -10!
 • 2:02 - 2:07
  Tak jak jsme se vždy učili,
  pokud záporné číslo dělíte kladným,
 • 2:07 - 2:10
  dostanete záporný výsledek.
 • 2:10 - 2:24
  Zkusme další příklad.
  Řekněme, že mám -4 děleno -1/2.
 • 2:24 - 2:27
  Použiji stejnou logiku.
 • 2:27 - 2:31
  Řekli jsme: "Dělení něčím je stejné jako
  násobení jeho převrácenou hodnotou".
 • 2:31 - 2:37
  Takže toto se bude rovnat -4.
  Místo zápisu -4 to zapíšu
 • 2:37 - 2:41
  jako zlomek. Tak aby bylo jasné,
  co je čitatel a co jmenovatel.
 • 2:41 - 2:45
  -4 je to samé co -4/1.
 • 2:45 - 2:52
  A budeme to násobit
  převrácenou hodnotou -1/2.
 • 2:52 - 2:57
  Převrácená hodnota -1/2 je -2/1.
 • 2:57 - 3:02
  Můžete si to představit jako 2/-1
  nebo -2/1, nebo jen jako -2.
 • 3:02 - 3:05
  V každém případě se jedná
  o stejnou hodnotu.
 • 3:05 - 3:08
  A teď jsme připraveni násobit.
  Všimněte si, že vše,
 • 3:08 - 3:13
  co jsem zde udělal
  byl přepis čísla -4 na -4/1.
 • 3:13 - 3:19
  A tady pro -1/2, protože teď násobím
  převrácenou hodnotou tohoto čísla
 • 3:19 - 3:29
  jsem prohodil jmenovatel s čitatelem.
 • 3:29 - 3:35
  A jsem připraven násobit.
 • 3:35 - 3:42
  Toto bude rovno -4 krát -2 v čitateli.
  Potom ve jmenovateli bude 1 krát 1.
 • 3:42 - 4:00
  A to nám dává záporné číslo krát záporné,
  takže výsledná hodnota bude kladná.
 • 4:00 - 4:04
  A 4 krát 2 je 8.
  Takže je to 8/1. A 8/1 je 8.
Title:
Příklady dělení záporných zlomků
Description:

Příklady dělení záporných zlomků

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:11

Czech subtitles

Revisions Compare revisions