YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Czech subtitles

← Příklady dělení záporných zlomků

Příklady dělení záporných zlomků

Get Embed Code
15 Languages

Showing Revision 3 created 08/16/2015 by Jiří Minarčík.

 1. Vyřešme příklady na dělení zlomků.
 2. Řekněme, že mám -5/6

 3. děleno 3/4.

 4. Již jsme mluvili o tom,
  že když dělíte nějakým číslem,

 5. je to stejné jako násobení
  převrácenou hodnotou toho čísla.
 6. Takže náš výsledek bude stejný,
  jako -5/6 krát převrácená hodnota 3/4,
 7. což jsou 4/3. Jen jsem prohodil
  čitatele a jmenovatele.
 8. Již jsme viděli příklady
  na násobení zlomků.
 9. Takže čitatele vynásobíme.
 10. Násobíme -5 krát 4.
  A jmenovatele… 6 krát 3.
 11. Nyní máme v čitateli záporné číslo.
  Nejspíš už víte, že 5 krát 4 je 20.
 12. A jen si musíte pamatovat,
 13. že tu máme násobení
  záporného a kladného čísla.
 14. V podstatě tu budeme mít -5 čtyřikrát.
  -5 plus -5 plus -5 plus -5, což je -20.
 15. Takže v čitateli máme -20
  a ve jmenovateli je 18.
 16. Dostáváte -20/18,
  ale můžeme to zjednodušit.
 17. Čitatel i jmenovatel
  můžeme dělit číslem 2.
 18. Pokud vydělíme čitatel a jmenovatel 2,
  jen pro zjednodušení,
 19. a vybral jsem 2,
  protože je to největší číslo,
 20. kterým lze dělit obě tato čísla.
 21. Je to největší společný dělitel 20 a 18.
  20 děleno 2 je 10 a 18 děleno 2 je 9.
 22. Takže -5/6 děleno 3/4…
  musím tu být velmi opatrný, je to -10!
 23. Tak jak jsme se vždy učili,
  pokud záporné číslo dělíte kladným,
 24. dostanete záporný výsledek.
 25. Zkusme další příklad.
  Řekněme, že mám -4 děleno -1/2.
 26. Použiji stejnou logiku.
 27. Řekli jsme: "Dělení něčím je stejné jako
  násobení jeho převrácenou hodnotou".
 28. Takže toto se bude rovnat -4.
  Místo zápisu -4 to zapíšu
 29. jako zlomek. Tak aby bylo jasné,
  co je čitatel a co jmenovatel.
 30. -4 je to samé co -4/1.
 31. A budeme to násobit
  převrácenou hodnotou -1/2.
 32. Převrácená hodnota -1/2 je -2/1.
 33. Můžete si to představit jako 2/-1
  nebo -2/1, nebo jen jako -2.
 34. V každém případě se jedná
  o stejnou hodnotu.
 35. A teď jsme připraveni násobit.
  Všimněte si, že vše,
 36. co jsem zde udělal
  byl přepis čísla -4 na -4/1.
 37. A tady pro -1/2, protože teď násobím
  převrácenou hodnotou tohoto čísla
 38. jsem prohodil jmenovatel s čitatelem.
 39. A jsem připraven násobit.
 40. Toto bude rovno -4 krát -2 v čitateli.
  Potom ve jmenovateli bude 1 krát 1.
 41. A to nám dává záporné číslo krát záporné,
  takže výsledná hodnota bude kladná.
 42. A 4 krát 2 je 8.
  Takže je to 8/1. A 8/1 je 8.