Return to Video

Converting fractions to decimals

 • 0:01 - 0:04
  ตอนนี้ผมจะแสดงวิธีการแปลงเศษส่วน
 • 0:04 - 0:05
  เป็นทศนิยมให้ดู.
 • 0:05 - 0:07
  และถ้าผมมีเวลา บางทีเราจะเรียนวิธีแปลง
 • 0:07 - 0:09
  ทศนิยมเป็นเศษส่วนด้วย.
 • 0:09 - 0:11
  ลองเริ่มด้วย ตัวอย่างที่ผมจะบอกนั้น
 • 0:11 - 0:12
  ตรงไปตรงมา.
 • 0:12 - 0:15
  ลองเริ่มด้วยเศษส่วน 1/2.
 • 0:15 - 0:17
  และผมอยากแปลงเป็นทศนิยม.
 • 0:17 - 0:20
  วิธีที่ผมจะแสดงนั้นใช้ได้เสมอ.
 • 0:20 - 0:23
  สิ่งที่คุณทำ คือคุณเอาตัวส่วนมา
 • 0:23 - 0:25
  แล้วไปหารตัวเศษ.
 • 0:25 - 0:26
  ดูว่ามันเป็นอย่างไร.
 • 0:26 - 0:29
  เราเอาตัวส่วน -- คือ 2 --
  แล้วเราจะหาร
 • 0:29 - 0:32
  ตัวเศษ คือ 1.
 • 0:32 - 0:34
  แล้วคุณอาจบอกว่า
  2 ไปหาร 1 ได้อย่างไร?
 • 0:34 - 0:37
  ทีนี้ ถ้าคุณนึกถึงบทเรียนเรื่อง
  การหารทศนิยม เรา
 • 0:37 - 0:40
  ก็แค่ใส่จุดทศนิยมตรงนี้
  แล้วเพิ่ม 0 ตามหลัง.
 • 0:40 - 0:43
  เรายังไม่ได้เปลี่ยนค่าจำนวน แต่เรา
 • 0:43 - 0:45
  เพิ่มความละเอียดเข้าไป.
  ใส่จุดทศนิยมตรงนี้.
 • 0:45 - 0:47
  2 หาร 1 ได้ไหม.
 • 0:50 - 0:51
 • 0:51 - 0:51
 • 0:51 - 0:56
  ไม่. 2 ไปหาร 10, เราก็ได้ 2
  ไปหาร 10 ได้ 5 ครั้ง.
 • 0:56 - 0:59
  5 คูณ 2 ได้ 10.
 • 0:59 - 1:00
  เศษเป็น 0.
 • 1:00 - 1:01
  เสร็จแล้ว.
 • 1:01 - 1:07
  1/2 เท่ากับ 0.5.
 • 1:11 - 1:12
  ลองทำอันที่ยากขึ้นกัน.
 • 1:12 - 1:15
  ลองหา 1/3 กัน.
 • 1:15 - 1:19
  เหมือนเดิม เราเอาตัวส่วนคือ 3
  มาแล้วเราเอามัน
 • 1:19 - 1:21
  ไปหารตัวเศษ.
 • 1:21 - 1:25
  และผมก็แค่เพิ่มศูนย์ข้างหลัง
 • 1:25 - 1:28
  3 ไปหาร -- ทีนี้ 3
  ไปหาร 1 ไม่ได้.
 • 1:28 - 1:30
  3 ไปหาร 10 ได้สามครั้ง
 • 1:30 - 1:32
  3 คูณ 3 ได้ 9.
 • 1:32 - 1:36
  ลองลบดู ได้ 1,
  ดึง 0 ลงมา.
 • 1:36 - 1:38
  3 ไปหาร 10 ได้สามครั้ง.
 • 1:38 - 1:40
  ที่จริง จุดทศนิยมนี่อยู่ตรงนี้.
 • 1:40 - 1:43
  3 คูณ 3 ได้ 9.
 • 1:43 - 1:44
  คุณเห็นรูปแบบไหม?
 • 1:44 - 1:45
  เราได้ของเหมือนเดิม.
 • 1:45 - 1:47
  อย่างที่เห็น มันคือ 0.3333.
 • 1:47 - 1:49
  มันไปเรื่อยๆ.
 • 1:49 - 1:52
  วิธีที่เราแสดงมัน แน่นอนคุณ
  ไม่สามารถเขียน
 • 1:52 - 1:54
  3 เป็นจำนวนนับไม่ถ้วนได้.
 • 1:54 - 2:00
  คุณเขียนแค่ 0. --
  คุณเขียน 0.33 ซ้ำ
 • 2:00 - 2:03
  ซึ่งหมายความว่า 0.33 จะซ้ำไปตลอด.
 • 2:03 - 2:07
  หรือคุณบอกว่า 0.3 ซ้ำก็ได้.
 • 2:07 - 2:09
  ถึงแม้ผมจะเห็นอันนี้บ่อยกว่า.
 • 2:09 - 2:10
  บางทีผมอาจจำผิดก็ได้.
 • 2:10 - 2:12
  แต่โดยทั่วไป เส้นข้างบนเลขทศนิยม
 • 2:12 - 2:17
  หมายความว่า รูปแบบตัวเลขนี้
  ซ้ำไม่รู้จบ.
 • 2:17 - 2:25
  ดังนั้น 1/3 เท่ากับ 0.33333
  ไปเรื่อยๆ ตลอดไป.
 • 2:25 - 2:30
  วิธีเขียนอีกอย่างคือ 0.33 ซ้ำ.
 • 2:30 - 2:33
  ลองทำตัวอย่างที่ยากขึ้น แต่
 • 2:33 - 2:35
  มีรูปแบบเหมือนเดิมกัน.
 • 2:35 - 2:37
  ขอผมเลือกเลยแปลกๆ หน่อย.
 • 2:40 - 2:42
  ขอผมทำเศษส่วนไม่แท้บ้าง.
 • 2:42 - 2:49
  สมมุติว่า 17/9.
 • 2:49 - 2:50
  อันนี้ มันน่าสนใจ
 • 2:50 - 2:52
  ตัวเศษมากกว่าตัวส่วน.
 • 2:52 - 2:54
  ที่จริง เราจะได้จำนวนที่มากกว่า 1.
 • 2:54 - 2:55
  แต่ลองทำดู.
 • 2:55 - 3:01
  เราเอา 9 มาแล้ว
  เราเอาไปหาร 17.
 • 3:01 - 3:06
  ลองใส่ 0 ตามหลังจาก
  จุดทศนิยมตรงนี้.
 • 3:06 - 3:09
  9 ไปหาร 17 ได้หนึ่งครั้ง.
 • 3:09 - 3:11
  1 คูณ 9 ได้ 9.
 • 3:11 - 3:14
  17 ลบ 9 ได้ 8.
 • 3:14 - 3:16
  ดึง 0 ลงมา.
 • 3:16 - 3:20
  9 ไปหาร 80-- ทีนี้ เรารู้ว่า
  9 คูณ 9 ได้ 81, มันจึง
 • 3:20 - 3:22
  หารได้แค่แปดครั้ง เพราะ
  มันไปไม่ถึง
 • 3:22 - 3:23
  9 ครั้ง.
 • 3:23 - 3:27
  8 คูณ 9 ได้ 72.
 • 3:27 - 3:30
  80 ลบ 72 ได้ 8.
 • 3:30 - 3:31
  ดึง 0 อีกตัวลงมา.
 • 3:31 - 3:32
  ผมว่าเราเห็นรูปแบบอีกแล้ว.
 • 3:32 - 3:36
  9 ไปหาร 80 ได้แปดครั้ง.
 • 3:36 - 3:41
  8 คูณ 9 ได้ 72.
 • 3:41 - 3:44
  และแน่นอน ผมทำแบบนี้
  ได้ตลอดไป แล้ว
 • 3:44 - 3:47
  เราจะได้ 8 มาเรื่อยๆ.
 • 3:47 - 3:54
  เราจึงเห็นว่า 17 หารด้วย 9
  เท่ากับ 1.88 โดยที่ 88
 • 3:54 - 3:56
  ซ้ำไม่รู้จบ.
 • 3:56 - 3:59
  หรือ ถ้าเราอยากปัดมัน เราก็บอกว่า
 • 3:59 - 4:01
  มันเทา่กับ 1. --
  ขึ้นอยู่กับว่าเราอยาก
 • 4:01 - 4:03
  ปัดตรงไหน ตำแหน่งใด.
 • 4:03 - 4:06
  เราอาจบอกว่า ประมาณ 1.89.
 • 4:06 - 4:07
  หรือเราปัดตำแหน่งอื่น.
 • 4:07 - 4:09
  ผมปัดในตำแหน่งที่สอง.
 • 4:09 - 4:11
  แต่นี่คือคำตอบที่ถูกต้องพอดี.
 • 4:11 - 4:15
  17/9 เท่ากับ 1.88.
 • 4:15 - 4:17
  ผมอาจทำบทแยก แต่เราจะเขียน
 • 4:17 - 4:21
  อันนี้เป็นจำนวนคละอย่างไร?
 • 4:21 - 4:23
  ที่จริง ผมสอนแยกดีกว่า.
 • 4:23 - 4:24
  ผมไม่อยากให้คุณงงตอนนี้.
 • 4:24 - 4:25
  ทำอีกสักสองสามข้อ.
 • 4:29 - 4:30
  ขอผมทำอันที่แปลกจริงๆ นะ.
 • 4:30 - 4:34
  ลองทำ 17/93 กัน.
 • 4:34 - 4:37
  ค่านั้นเขียนเป็นทศนิยมได้อะไร?
 • 4:37 - 4:39
  ทีนี้ เราก็ทำแบบเดิม.
 • 4:39 - 4:46
  93 ไปหาร -- ผมหารยาวตรงนี้
 • 4:46 - 4:48
  เพราะไม่รู้จะได้กี่ตำแหน่ง.
 • 4:51 - 4:53
  ลองนึกดู ตัวส่วนต้องไปหาร
 • 4:53 - 4:55
  ตัวเศษเสมอ.
 • 4:55 - 4:57
  ผมเคยงงหลายครั้ง เพราะคุณมัก
 • 4:57 - 5:00
  แบ่งจำนวนที่มากกว่าด้วย
  จำนวนที่น้อยกว่า.
 • 5:00 - 5:03
  แล้ว 93 ไปหาร 17 ได้ศูนย์ครั้ง.
 • 5:03 - 5:04
  มีทศนิยม.
 • 5:04 - 5:06
  93 ไปหาร 170 ล่ะ?
 • 5:06 - 5:07
  ไปหารได้หนึ่งครั้ง.
 • 5:07 - 5:11
  1 คูณ 93 ได้ 93.
 • 5:11 - 5:14
  170 ลบ 93 ได้ 77.
 • 5:18 - 5:20
  ดึง 0 ลงมา.
 • 5:20 - 5:24
  93 ไปหาร 770 ล่ะ?
 • 5:24 - 5:25
  ลองดู.
 • 5:25 - 5:29
  มันไปหาร ผมว่า
  ได้ประมาณ 8 ครั้ง.
 • 5:29 - 5:33
  8 คูณ 3 ได้ 24.
 • 5:33 - 5:36
  8 คูณ 9 ได้ 72.
 • 5:36 - 5:40
  บวก 2 ได้ 74.
 • 5:40 - 5:42
  แล้วเราลบ.
 • 5:42 - 5:44
  10 กับ 6.
 • 5:44 - 5:47
  เท่ากับ 26.
 • 5:47 - 5:48
  แล้วดึง 0 ลงมา
 • 5:48 - 5:53
  93 ไปหาร 26 -- ได้สองครั้ง.
 • 5:53 - 5:57
  2 คูณ 3 ได้ 6.
 • 5:57 - 5:59
  18.
 • 5:59 - 6:00
  นี่คือ 74.
 • 6:03 - 6:04
  0.
 • 6:04 - 6:06
  เราก็ทำไปเรื่อยๆ.
 • 6:06 - 6:08
  เราหาตำแหน่งอื่นไปเรื่อยๆ ก็ได้.
 • 6:08 - 6:10
  คุณทำไปไม่รู้จบก็ได้.
 • 6:10 - 6:12
  แต่ถ้าคุณอยากประมาณ คุณก็
 • 6:12 - 6:23
  บอกว่า 17 ไปหาร 93 ได้ 0. -- หรือ
  17/93 เท่ากับ 0.182 แล้ว
 • 6:23 - 6:25
  ทศนิยมก็ยาวต่อไป.
 • 6:25 - 6:27
  คุณทำต่อก็ได้ถ้าต้องการ.
 • 6:27 - 6:29
  ถ้าคุณทำข้อนี้ในข้อสอบ เขาอาจ
 • 6:29 - 6:30
  บอกให้คุณหยุดสักที่.
 • 6:30 - 6:32
  คุณก็รู้ บอกให้ปัดเป็นทศนิยม
  สองตำแหน่งหรือ
 • 6:32 - 6:34
  สามตำแหน่ง.
 • 6:34 - 6:37
  งั้นลองแปลงกลับกันบ้าง.
 • 6:37 - 6:38
  จากทศนิยมเป็นเศษส่วน.
 • 6:38 - 6:40
  ที่จริงนี่มัน ผมว่า คุณจะเห็นว่า
 • 6:40 - 6:42
  มันง่ายกว่ามาก.
 • 6:42 - 6:50
  ถ้าผมถามคุณว่า 0.035
  เขียนเป็นเศษส่วนได้อะไร?
 • 6:50 - 6:57
  ที่คุณต้องทำ ก็แค่บอกว่า
  0.035, คุณเขียนมัน
 • 6:57 - 7:05
  แบบนี้ได้ -- เราเขียน
  มันว่าเหมือนกับ 03 --
 • 7:05 - 7:06
  อืม ผมไม่ควรเขียนว่า 035
 • 7:06 - 7:11
  นี่เท่ากับ 35/1,000.
 • 7:11 - 7:12
  และคุณบอกว่า ซาล
 • 7:12 - 7:14
  รู้ได้ยังไงว่ามันคือ 35/1000M
 • 7:14 - 7:19
  เพราะเรามี 3 --
  นี่คือหลักสิบ.
 • 7:19 - 7:20
  ตำแหน่งที่หนึ่ง ไม่ใช่สิบ.
 • 7:20 - 7:21
  นี่คือตำแหน่งที่สอง.
 • 7:21 - 7:23
  นี่คือตำแหน่งทีสาม.
 • 7:23 - 7:26
  เราไปยังทศนิยม 3 ตำแหน่ง.
 • 7:26 - 7:29
  นี่คือ 35 ในพัน.
 • 7:29 - 7:39
  ถ้าทศนิยมเป็น อย่างเช่น
  ถ้ามันเป็น 0.030,
 • 7:39 - 7:40
  มีหลายวิธี. เราบอกอย่างนี้ได้.
 • 7:40 - 7:42
  เราก็บอกว่า โอ้ เราไปที่ 3
  -- เราไปยัง
 • 7:42 - 7:44
  ตำแหน่งที่สาม.
 • 7:44 - 7:48
  นี่ก็เหมือนกับ 30/1,000.
 • 7:48 - 7:49
 • 7:49 - 7:56
  เราก็บอกว่า อืม 0.030 ก็เหมือนกับ
 • 7:56 - 8:03
  0.03 เพราะ 0 นี่ไม่มีค่าอะไร.
 • 8:03 - 8:06
  ถ้าเรามี 0.03 แล้วเรา
  ก็อยู่แค่ทศนิยมตำแหน่งที่สอง.
 • 8:06 - 8:11
  นี่ก็เหมือนกับ 3/100.
 • 8:11 - 8:13
  ขอผมถามหน่อย สองอันนี้
  เหมือนกันไหม. ใช่.
 • 8:16 - 8:17
 • 8:17 - 8:18
  แน่นอน.
 • 8:18 - 8:20
  ถ้าเราหารทั้งเศษและส่วนของ
 • 8:20 - 8:25
  พจน์ทั้งสองด้วย 10 เราจะได้ 3/100.
 • 8:25 - 8:26
  ลองกลับไปที่อันนี้กัน.
 • 8:26 - 8:28
  เราทำเสร็จหรือยัง?
 • 8:28 - 8:30
  35/1,000 -- ถูกแล้ว.
 • 8:30 - 8:32
  นี่คือเศษส่วน.
 • 8:32 - 8:33
  35/1,000.
 • 8:33 - 8:35
  แต่ถ้าเราอยากทอนมัน
  เป็นอย่างต่ำ เราก็
 • 8:35 - 8:39
  หารทั้งเศษและส่วนด้วย 5 ได้.
 • 8:39 - 8:41
  แล้ว ในรูปอย่างต่ำที่สุด
 • 8:41 - 8:47
  เท่ากับ 7/200.
 • 8:47 - 8:51
  และถ้าเราอยากแปลง 7/200
  เป็นทศนิยมโดยใช้
 • 8:51 - 8:54
  เทคนิคที่เราเพิ่งทำไป เราก็
  เอา 200 ไปหาร 7
 • 8:54 - 8:56
  แล้วหารออกมา.
 • 8:56 - 9:00
  เราควรได้ 0.035.
 • 9:00 - 9:03
  ผมจะปล่อยให้คุณฝึกทำแล้วกัน.
 • 9:03 - 9:05
  หวังว่าคุณคงเริ่มเข้้าใจวิธี
 • 9:05 - 9:09
  การแปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม
  และในทางกลับกันด้วย.
 • 9:09 - 9:12
  ถ้าไม่ ลองทำแบบฝึกเพิ่มเติม.
 • 9:12 - 9:17
  แล้วผมจะพยายามบันทึกเรื่องนี้
 • 9:17 - 9:19
  อีกครั้งในการนำเสนออื่นๆ นะ.
 • Не синхронизирани
  ฝึกให้สนุกล่ะ.
Title:
Converting fractions to decimals
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:22

Thai subtitles

Incomplete

Revisions