Return to Video

Converting fractions to decimals

 • 0:00 - 0:01
  ...
 • 0:01 - 0:04
  Сада ћу вам показати како се разломак претвара
 • 0:04 - 0:05
  у децимални број.
 • 0:05 - 0:07
  И ако будемо имали времена, можда ћемо да научимо како да претворимо
 • 0:07 - 0:09
  децималан број у разломак.
 • 0:09 - 0:11
  Дакле, хајде да почнемо са нечим, како бих рекао, што је прилично
 • 0:11 - 0:12
  једноставан пример.
 • 0:12 - 0:15
  Хајде да почнемо са разломком 1/2.
 • 0:15 - 0:17
  И то желим да претворим у децимални број.
 • 0:17 - 0:20
  Метод који ћу вам показати увек ће да функционише.
 • 0:20 - 0:23
  Оно што радите је да узимате именилац којим ћете поделити
 • 0:23 - 0:25
  бројилац.
 • 0:25 - 0:26
  Хајде да видимо како то функционише.
 • 0:26 - 0:29
  Дакле, узимамо именилац-- то је 2-- поделићемо
 • 0:29 - 0:32
  њиме бројилац, 1.
 • 0:32 - 0:34
  И вероватно кажете: Па, како да поделим 1 са 2?
 • 0:34 - 0:37
  Па, ако се сећате модула са дељењем децимала,
 • 0:37 - 0:40
  можемо само да додамо децимални зарез овде и неке пратеће нуле.
 • 0:40 - 0:43
  Нисмо заправо променили вредност броје, али само
 • 0:43 - 0:45
  постижемо одређену прецизност овде.
 • 0:45 - 0:47
  Овде стављамо децимални зарез.
 • 0:47 - 0:50
  ...
 • 0:50 - 0:51
  Да ли се 2 садржи 1?
 • 0:51 - 0:51
  Не.
 • 0:51 - 0:56
  2 се садржи у 10, тако да идемо, 2 се садржи у 10 5 пута.
 • 0:56 - 0:59
  5 пута 2 је 10.
 • 0:59 - 1:00
  Подсетник 0.
 • 1:00 - 1:01
  Готови смо.
 • 1:01 - 1:07
  Дакле, 1/2 је једнако 0,5.
 • 1:07 - 1:11
  ...
 • 1:11 - 1:12
  Хајде да урадимо нешто теже.
 • 1:12 - 1:15
  Хајде да израчунамо 1/3.
 • 1:15 - 1:19
  Па, још једном, узимамо именилац, 3, и делимо
 • 1:19 - 1:21
  њиме бројилац.
 • 1:21 - 1:25
  И само ћу додати гомилу нула овде.
 • 1:25 - 1:28
  3 се садржи-- па, 3 се не садржи у 1.
 • 1:28 - 1:30
  3 се садржи у 10 3 пута.
 • 1:30 - 1:32
  3 пута 3 је 9.
 • 1:32 - 1:36
  Хајде да одузмемо, добили смо
  1, спуштамо 0.
 • 1:36 - 1:38
  3 се садржи у 10 3 пута.
 • 1:38 - 1:40
  У ствари, овај децимални зарез је управо овде.
 • 1:40 - 1:43
  3 пута 3 је 9.
 • 1:43 - 1:44
  Да ли овде увиђате шаблон?
 • 1:44 - 1:45
  Упорно добијамо исту ствар.
 • 1:45 - 1:47
  Као што видите, то је у ствари 0.3333.
 • 1:47 - 1:49
  Иде у недоглед.
 • 1:49 - 1:52
  И начин на који заправо можете да представите ово, видите да очигледно не можете да напишете
 • 1:52 - 1:54
  коначан број тројки.
 • 1:54 - 2:00
  Је да напишете 0,... Па, можете да напишете 0,33
 • 2:00 - 2:03
  које се понавља, што значи да се ово 0,33 наставља у бесконачно.
 • 2:03 - 2:07
  Или у ствари можете чак и рећи 0,3 које се понавља.
 • 2:07 - 2:09
  Мада ово виђам чешће.
 • 2:09 - 2:10
  Можда грешим.
 • 2:10 - 2:12
  Али генерално, ова линија изнад децималног броја значи
 • 2:12 - 2:17
  да се овај шаблон са бројевима понавља бесконачно.
 • 2:17 - 2:25
  Дакле, 1/3 једнако је 0.33333 и иде у бесконачно.
 • 2:25 - 2:30
  Други начин да се ово напише је 0.33 које се понавља.
 • 2:30 - 2:33
  Хајде да урадимо неколико, можда тежих, али они
 • 2:33 - 2:35
  сви прате исти шаблон.
 • 2:35 - 2:37
  Само да изаберем неке чудне бројеве.
 • 2:37 - 2:40
  ...
 • 2:40 - 2:42
  Хајде да урадим један неправилан разломак.
 • 2:42 - 2:49
  Хајде да кажемо 17/9.
 • 2:49 - 2:50
  Овде је интересантно.
 • 2:50 - 2:52
  Бројилац је већи од имениоца.
 • 2:52 - 2:54
  Дакле, заправо ћемо добити број већи од 1.
 • 2:54 - 2:55
  Али хајде да га провежбамо.
 • 2:55 - 3:01
  Дакле, узимамо 9 којим делимо 17.
 • 3:01 - 3:06
  И хајде да додамо неке пратеће нуле овде иза децималног зареза.
 • 3:06 - 3:09
  дакле, 9 се у 17 садржи једном.
 • 3:09 - 3:11
  1 пута 9 је 9.
 • 3:11 - 3:14
  17 минус 9 је 8.
 • 3:14 - 3:16
  Спуштамо 0.
 • 3:16 - 3:20
  9 се садржи у 80... па, знамо да је 9 пута 9 81, тако да мора да се
 • 3:20 - 3:22
  садржи у њему само 8 пута зато што не може да се садржи
 • 3:22 - 3:23
  9 пута.
 • 3:23 - 3:27
  8 пута 9 је 72.
 • 3:27 - 3:30
  80 минус 72 је 8.
 • 3:30 - 3:31
  Спуштамо другу 0.
 • 3:31 - 3:32
  Мислим да увиђамо како се шаблон поново формира.
 • 3:32 - 3:36
  9 се садржи у 80 8 пута.
 • 3:36 - 3:41
  8 пута 9 је 72.
 • 3:41 - 3:44
  И очигледно, могао бих да наставим ово да радим бесконачно и
 • 3:44 - 3:47
  наставили бисмо да добијамо осмице.
 • 3:47 - 3:54
  Дакле, видимо да је 17 подељано са 9 једнако 1,88, где се 0,88
 • 3:54 - 3:56
  заправо понавлја бесконачно.
 • 3:56 - 3:59
  Или, да смо у ствари желели ово да заокружимо, могли смо да кажемо да
 • 3:59 - 4:01
  је то, такође, једнако 1... У зависности од тога где смо желели
 • 4:01 - 4:03
  да га заокружимо, на ком месту.
 • 4:03 - 4:06
  Могли бисмо да кажемо оквирно 1,89.
 • 4:06 - 4:07
  Или бисмо могли да га заокружимо на другом месту.
 • 4:07 - 4:09
  Заокружио сам га на месту стотина.
 • 4:09 - 4:11
  Али ово је у ствари тачан одговор.
 • 4:11 - 4:15
  17/9 једнако је 1,88.
 • 4:15 - 4:17
  Заправо бих могао да га напишем у раздвојеном модулу, али како бисмо написали
 • 4:17 - 4:21
  ово као мешовити број?
 • 4:21 - 4:23
  Па, у ствари, то ћу урадити одвојено.
 • 4:23 - 4:24
  Не желим да вас збуњујем за сада.
 • 4:24 - 4:25
  Хајде да урадимо још неколико задатака.
 • 4:25 - 4:29
  ...
 • 4:29 - 4:30
  Хајде да урадимо један стварно чудан.
 • 4:30 - 4:34
  Хајде да урадимо 17/93.
 • 4:34 - 4:37
  Који децимални број је једнак томе?
 • 4:37 - 4:39
  Па, радимо исту ствар.
 • 4:39 - 4:46
  93 се садржи... Пишем веома дугачку црту овде горе зато што
 • 4:46 - 4:48
  не знам колико децимала ћемо употребити.
 • 4:48 - 4:51
  ...
 • 4:51 - 4:53
  И упамтите, увек се имениоце дели
 • 4:53 - 4:55
  бројилац.
 • 4:55 - 4:57
  Ово ме је збуњивало много пута зато што углавном
 • 4:57 - 5:00
  делимо већи број мањим.
 • 5:00 - 5:03
  Дакле, 93 се садржи у 17 0 пута.
 • 5:03 - 5:04
  Ево га децимални зарез.
 • 5:04 - 5:06
  Да ли се 93 садржи у 170?
 • 5:06 - 5:07
  Садржи се у њему једном.
 • 5:07 - 5:11
  1 пута 93 је 93.
 • 5:11 - 5:14
  170 минус 93 је 77.
 • 5:14 - 5:18
  ...
 • 5:18 - 5:20
  Спуштамо 0.
 • 5:20 - 5:24
  Да ли се 93 садржи у 770?
 • 5:24 - 5:25
  Хајде да видимо.
 • 5:25 - 5:29
  Садржаће се у њему, мислим, оквирно 8 пута.
 • 5:29 - 5:33
  8 пута 3 је 24.
 • 5:33 - 5:36
  8 пута 9 је 72.
 • 5:36 - 5:40
  Плус 2 је 74.
 • 5:40 - 5:42
  И затим одузимамо.
 • 5:42 - 5:44
  10 и 6.
 • 5:44 - 5:47
  Једнако је 26.
 • 5:47 - 5:48
  Затим спуштамо још једну 0.
 • 5:48 - 5:53
  93 се садржи у 260... Око 2 пута.
 • 5:53 - 5:57
  2 пута 3 је 6.
 • 5:57 - 5:59
  18.
 • 5:59 - 6:00
  Ово је 74.
 • 6:00 - 6:03
  ...
 • 6:03 - 6:04
  0.
 • 6:04 - 6:06
  Тако бисмо могли да наставимо.
 • 6:06 - 6:08
  Могли бисмо да наставимо да израчунавамо децимале.
 • 6:08 - 6:10
  Могли бисте ово да радите бесконачно.
 • 6:10 - 6:12
  Али ако бисте желели да заокружите макар на приближан број, рекли бисте
 • 6:12 - 6:23
  да се 17 садржи у 93 0, ... или 17/93 је једнако 0,182 и
 • 6:23 - 6:25
  децимале ће наставити да се нижу.
 • 6:25 - 6:27
  И можете да наставите да га радите ако желите.
 • 6:27 - 6:29
  Када бисте ово заправо видели на испиту, они би вам вероватно рекли
 • 6:29 - 6:30
  да се зауставите у неком тренутку.
 • 6:30 - 6:32
  Знате, заогружите га на најближе место стотих или
 • 6:32 - 6:34
  хиљадитих.
 • 6:34 - 6:37
  И само да знате, хајде да покушамо да га преведемо у другом смеру,
 • 6:37 - 6:38
  из децимала у фракције.
 • 6:38 - 6:40
  У ствари, ово ћете, мислим, сматрати
 • 6:40 - 6:42
  много лакшим.
 • 6:42 - 6:50
  Када бих вас питао колико је 0,035 у разломку?
 • 6:50 - 6:57
  Па, све што радите је да кажете, па, 0,035, могли бисмо да га напишемо
 • 6:57 - 7:05
  овако... Могли бисмо да напишемо да је ово иста ствар као и 03...
 • 7:05 - 7:06
  Па, не би требало да пишем 035.
 • 7:06 - 7:11
  То је исто што и 35/1.000.
 • 7:11 - 7:12
  AndИ вероватно кажете: Сал, како си
 • 7:12 - 7:14
  знао да је то 35/1000?
 • 7:14 - 7:19
  Па, зато што смо ишли до 3... Ово је место десетих делова.
 • 7:19 - 7:20
  Десетих, не десетица.
 • 7:20 - 7:21
  Ово су стоти делови.
 • 7:21 - 7:23
  Ово је место хиљадитих.
 • 7:23 - 7:26
  Дакле, прошли смо три значајне децимале.
 • 7:26 - 7:29
  Дакле, ово је 35 хиљадитих.
 • 7:29 - 7:39
  Да је децимални број био, рецимо, да је био 0,030.
 • 7:39 - 7:40
  Има неколико начина на које то можемо да кажемо.
 • 7:40 - 7:42
  Па, можемо рећи: Ох, па дошли смо до 3... Дошли смо до
 • 7:42 - 7:44
  места хиљадитих.
 • 7:44 - 7:48
  дакле, ово је иста ствар као 30/1.000.
 • 7:48 - 7:49
  или
 • 7:49 - 7:56
  могли бисњмо исто да кажемо, па, 0,030 је исто што и
 • 7:56 - 8:03
  0,03 зато што ова 0 заиста не додаје никакву вредност.
 • 8:03 - 8:06
  Ако имамо 0,03 онда само идемо до места стотих.
 • 8:06 - 8:11
  Дакле, ово је исто што и 3/100.
 • 8:11 - 8:13
  Дакле, да вас питам, да ли су ова два иста?
 • 8:13 - 8:16
  ...
 • 8:16 - 8:17
  Па, да.
 • 8:17 - 8:18
  Наравно да јесу.
 • 8:18 - 8:20
  Ако поделимо и бројилац и именилац оба
 • 8:20 - 8:25
  ова израза са 10 добијамо 3/100.
 • 8:25 - 8:26
  хајде да се вратимо овом случају.
 • 8:26 - 8:28
  Јесмо ли завршили са овим?
 • 8:28 - 8:30
  Да ли је 35/1.000... Мислим, тачно је.
 • 8:30 - 8:32
  То је разломак.
 • 8:32 - 8:33
  35/1.000.
 • 8:33 - 8:35
  Али ако бисмо желели да га још додатно поједноставимо, изгледа да бисмо могли да
 • 8:35 - 8:39
  поделимо и бројилац и именилац са 5.
 • 8:39 - 8:41
  И затим, само да бисмо га добили у једноставнијој форми,
 • 8:41 - 8:47
  то је једнако 7/200.
 • 8:47 - 8:51
  И када бисмо желели да претворимо 7/200 у децимални број користећи
 • 8:51 - 8:54
  технику коју смо управо показали, поделили бисмо са 200
 • 8:54 - 8:56
  7 и израчунали.
 • 8:56 - 9:00
  Требало би да добијемо 0,035.
 • 9:00 - 9:03
  То остављам вама да вежбате.
 • 9:03 - 9:05
  Надам се да бар у основи разумете како
 • 9:05 - 9:09
  да претворите разломак у децимални број и можда обрнуто.
 • 9:09 - 9:12
  А ако не разумете, само мало провежбајте.
 • 9:12 - 9:17
  А ја ћу се потрудити да снимим још један модул о овоме
 • 9:17 - 9:19
  или другу презентацију.
 • 9:19 - 9:20
  Забавите се са вежбама.
 • 9:20 - 9:23
  ...
Title:
Converting fractions to decimals
Description:

How to express a fraction as a decimal

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:22

Serbian subtitles

Revisions Compare revisions