Return to Video

Omskriving av brøker til desimaltall

 • 0:00 - 0:01
  .
 • 0:01 - 0:04
  I denne videoen vil vi se på hvordan vi omskriver en brøk
 • 0:04 - 0:05
  til et desimaltall.
 • 0:05 - 0:07
  Vi kan også kikke på, hvordan vi omskriver
 • 0:07 - 0:09
  et desimaltall til en brøk.
 • 0:09 - 0:11
  La oss starte med
 • 0:11 - 0:12
  et ganske enkelt eksempel.
 • 0:12 - 0:15
  La oss starte med brøken 1/2.
 • 0:15 - 0:17
  Vi ønsker å konvertere det til et desimaltall.
 • 0:17 - 0:20
  Måten vi gjør det på vil alltid fungere.
 • 0:20 - 0:23
  Vi tar nevner og deler
 • 0:23 - 0:25
  den opp i telleren.
 • 0:25 - 0:26
  La oss se hvordan det fungerer.
 • 0:26 - 0:29
  Nevneren er 2,
 • 0:29 - 0:32
  og vi skal dele det opp i telleren 1.
 • 0:32 - 0:34
  Hvordan gjør vi det?
 • 0:34 - 0:37
  Vi lærte, da vi delt med desimaltall,
 • 0:37 - 0:40
  at vi kan legge til et komma og nuller etterpå.
 • 0:40 - 0:43
  Vi har ikke endret tallet,
 • 0:43 - 0:45
  vi gjør det bare mer presist å regne med.
 • 0:45 - 0:47
  Vi setter komma her.
 • 0:47 - 0:50
  .
 • 0:50 - 0:51
  Går 2 opp i 1?
 • 0:51 - 0:51
  Nei.
 • 0:51 - 0:56
  2 går opp i 10 fem ganger.
 • 0:56 - 0:59
  5 ganger 2 er 10.
 • 0:59 - 1:00
  0 i rest.
 • 1:00 - 1:01
  Vi er ferdig.
 • 1:01 - 1:07
  1/2 er 0,5.
 • 1:07 - 1:11
  .
 • 1:11 - 1:12
  La oss prøve en litt vanskeligere.
 • 1:12 - 1:15
  La oss regne 1/3 ut.
 • 1:15 - 1:19
  Igjen, vi tar nevneren 3
 • 1:19 - 1:21
  og deler den opp i telleren.
 • 1:21 - 1:25
  Vi legger til noen nuller igjen.
 • 1:25 - 1:28
  3 går ikke opp i 1.
 • 1:28 - 1:30
  3 går opp i 10 tre ganger.
 • 1:30 - 1:32
  3 ganger 3 er 9.
 • 1:32 - 1:36
  Vi trekker 9 fra 10 og får 1. Vi trekker en 0 ned.
 • 1:36 - 1:38
  3 går opp i 10 tre ganger.
 • 1:38 - 1:40
  Vi husker også kommaet her.
 • 1:40 - 1:43
  3 ganger 3 er 9.
 • 1:43 - 1:44
  Kan du se et mønster i det?
 • 1:44 - 1:45
  Vi får hele tiden det samme.
 • 1:45 - 1:47
  Vi kan se at det faktisk er 0,3333...
 • 1:47 - 1:49
  Det fortsetter uendelig.
 • 1:49 - 1:52
  Vi kan selvfølgelig ikke skrive
 • 1:52 - 1:54
  et uendelig antall treere.
 • 1:54 - 2:00
  Vi kan skrive 0,33 "gjentas"
 • 2:00 - 2:03
  som betyr, at 0,33 vil fortsette uendelig.
 • 2:03 - 2:07
  Vi kan faktisk også bare skrive 0,3 gjentas.
 • 2:07 - 2:09
  Det her er dog det mest normale.
 • 2:09 - 2:10
  .
 • 2:10 - 2:12
  Denne linjen over desimaldelen betyr altså,
 • 2:12 - 2:17
  at den her tallrekken gjentar seg selv uendelig.
 • 2:17 - 2:25
  Så 1/3 er 0,33333, og det foregår for evig.
 • 2:25 - 2:30
  En annen måte å skrive det er 0,33 gjentas.
 • 2:30 - 2:33
  La oss løse noen oppgaver til. De er kanskje litt vanskeligere,
 • 2:33 - 2:35
  men de følger alle det samme mønsteret.
 • 2:35 - 2:37
  La oss bruke litt annerledes tall.
 • 2:37 - 2:40
  .
 • 2:40 - 2:42
  La oss prøve en uekte brøk.
 • 2:42 - 2:49
  Vi sier 17/9.
 • 2:49 - 2:50
  Den her er interessant.
 • 2:50 - 2:52
  Telleren er større enn nevneren.
 • 2:52 - 2:54
  Vi får et tall større enn 1.
 • 2:54 - 2:55
  La oss finne det ut.
 • 2:55 - 3:01
  Vi tar 9 og deler det opp i 17.
 • 3:01 - 3:06
  La oss skrive noen flere nuller etter desimaltegnet her.
 • 3:06 - 3:09
  9 går opp i 17 én gang.
 • 3:09 - 3:11
  1 ganger 9 er 9.
 • 3:11 - 3:14
  17 minus 9 er 8.
 • 3:14 - 3:16
  Vi trekker 0 ned.
 • 3:16 - 3:20
  Vi vet at 9 ganger 9 er 81,
 • 3:20 - 3:22
  så 9 må gå i 80 åtte ganger.
 • 3:22 - 3:23
  .
 • 3:23 - 3:27
  8 ganger 9 er 72.
 • 3:27 - 3:30
  80 minus 72 er 8.
 • 3:30 - 3:31
  Vi trekker enda et 0 ned.
 • 3:31 - 3:32
  Igjen ser vi et mønster.
 • 3:32 - 3:36
  9 går opp i 80 åtte ganger.
 • 3:36 - 3:41
  8 ganger 9 er 72.
 • 3:41 - 3:44
  Vi kunne fortsette å gjøre det alltid,
 • 3:44 - 3:47
  og vi vil fortsette å få åttere.
 • 3:47 - 3:54
  Vi ser altså, da, at 17 delt på 9 tilsvarer 1,88
 • 3:54 - 3:56
  hvor åtterne faktisk går for alltid.
 • 3:56 - 3:59
  Avhengig av hvor vi skal avrunde den,
 • 3:59 - 4:01
  er det også lik 1,89.
 • 4:01 - 4:03
  .
 • 4:03 - 4:06
  .
 • 4:06 - 4:07
  Vi kan også runde av et annet sted,
 • 4:07 - 4:09
  men her har vi rundet av til det nærmeste hundredel.
 • 4:09 - 4:11
  Men dette er faktisk det nøyaktigste svaret.
 • 4:11 - 4:15
  17/9 tilsvarer 1,88 der åtterne gjentas.
 • 4:15 - 4:17
  Vi kan også skrive det
 • 4:17 - 4:21
  til et blandet tall
 • 4:21 - 4:23
  men vi vil ikke gjøre det nå.
 • 4:23 - 4:24
  .
 • 4:24 - 4:25
  La oss løse noen oppgaver til.
 • 4:25 - 4:29
  .
 • 4:29 - 4:30
  La oss lage en merkelig en.
 • 4:30 - 4:34
  La oss løse 17/93.
 • 4:34 - 4:37
  Hva er det omskrevet til desimal?
 • 4:37 - 4:39
  Vi gjør det samme som før.
 • 4:39 - 4:46
  Vi lager linjen her oppe veldig lang,
 • 4:46 - 4:48
  for vi vet enda ikke, hvor mange desimaler som kommer.
 • 4:48 - 4:51
  .
 • 4:51 - 4:53
  Husk, det er alltid nevneren dividert
 • 4:53 - 4:55
  opp i telleren.
 • 4:55 - 4:57
  Det kan godt være litt forvirrende,
 • 4:57 - 5:00
  fordi man deler ofte et større tall opp i et mindre tall.
 • 5:00 - 5:03
  93 går opp i 17 null ganger.
 • 5:03 - 5:04
  Desimaltegnet er her.
 • 5:04 - 5:06
  Hvor mange ganger går 93 opp i 170?
 • 5:06 - 5:07
  Det går 1 gang.
 • 5:07 - 5:11
  1 ganger 93 er 93.
 • 5:11 - 5:14
  170 minus 93 er 77.
 • 5:14 - 5:18
  .
 • 5:18 - 5:20
  Vi trekker en 0 ned.
 • 5:20 - 5:24
  Hvor mange ganger går 93 opp i 770?
 • 5:24 - 5:25
  La oss se.
 • 5:25 - 5:29
  Det gjør det 8 ganger.
 • 5:29 - 5:33
  8 ganger 3 er 24.
 • 5:33 - 5:36
  8 ganger 9 er 72.
 • 5:36 - 5:40
  Pluss 2 er 74.
 • 5:40 - 5:42
  Så trekke vi fra.
 • 5:42 - 5:44
  Vi må låne 10, så 7 vil bli 6.
 • 5:44 - 5:47
  Det er lik 26.
 • 5:47 - 5:48
  Vi trekker enda en 0 ned.
 • 5:48 - 5:53
  93 går opp 260 to ganger.
 • 5:53 - 5:57
  2 ganger 3 er 6, og 2 ganger 9 er 18, så det blir 186.
 • 5:57 - 5:59
  Vi trekker fra,
 • 5:59 - 6:00
  så blir det 74.
 • 6:00 - 6:03
  .
 • 6:03 - 6:04
  Vi kunne trekke en annen 0 ned og fortsette.
 • 6:04 - 6:06
  .
 • 6:06 - 6:08
  Vi kan fortsette med å beregne desimaldelene,
 • 6:08 - 6:10
  og vi vil aldri bli ferdig.
 • 6:10 - 6:12
  Hvis vi ønsker å finne en omtrentlig verdi,
 • 6:12 - 6:23
  er 17/93 lik 0,182,
 • 6:23 - 6:25
  og desimalene ville fortsette.
 • 6:25 - 6:27
  Vi kunne fortsette, hvis vi ønsket.
 • 6:27 - 6:29
  Hvis det her var med i en oppgave,
 • 6:29 - 6:30
  var vi nok blitt bedt om å avrunde.
 • 6:30 - 6:32
  For eksempel kunne vi bli bedt om å
 • 6:32 - 6:34
  runde av til nærmeste hundredeler eller tusendeler.
 • 6:34 - 6:37
  La oss prøve å skrive det
 • 6:37 - 6:38
  fra desimaltall til brøk.
 • 6:38 - 6:40
  Det vil du kanskje tro
 • 6:40 - 6:42
  er lettere å gjøre.
 • 6:42 - 6:50
  Hva er 0.035 som en brøk?
 • 6:50 - 6:57
  Hvis vi ser på tallet, så kan vi se, at det står 3 på hundredelens plass
 • 6:57 - 7:05
  og 5 på tusendelens plass,
 • 7:05 - 7:06
  så det er det samme som... Jøss, det var ikke det jeg ønsket å skrive.
 • 7:06 - 7:11
  Så er det det samme som 35/1000.
 • 7:11 - 7:12
  Hvordan vet vi,
 • 7:12 - 7:14
  at det er det samme?
 • 7:14 - 7:19
  Det her er tiendedels plass, hvor det står 0.
 • 7:19 - 7:20
  .
 • 7:20 - 7:21
  Det her er 3 hundredeler, eller 30 tusendeler-
 • 7:21 - 7:23
  og det her er 5 tusendeler.
 • 7:23 - 7:26
  30 tusendeler pluss 5 tusendeler,
 • 7:26 - 7:29
  er det det samme som 35 tusendeler.
 • 7:29 - 7:39
  La oss si at desimaltallet var 0.030.
 • 7:39 - 7:40
  Det er et par måter å sette det på.
 • 7:40 - 7:42
  Vi kan si,
 • 7:42 - 7:44
  at tallet går til tusendeler.
 • 7:44 - 7:48
  Det er altså det samme som 30 tusendeler, eller 30 over 1000.
 • 7:48 - 7:49
  .
 • 7:49 - 7:56
  Vi kan også si,
 • 7:56 - 8:03
  at 0.030 er det samme som 0,03, fordi det siste 0 ikke endrer på tallets verdi,
 • 8:03 - 8:06
  men hvis vi har 0,03, ender vi på hundredelens plass.
 • 8:06 - 8:11
  Det er derfor det samme som 3/100.
 • 8:11 - 8:13
  Spørsmålet er da,
 • 8:13 - 8:16
  om tre hundredeler og 30 tusen deler er det samme?
 • 8:16 - 8:17
  ja.
 • 8:17 - 8:18
  Det er riktig.
 • 8:18 - 8:20
  Hvis vi deler både telleren og nevneren
 • 8:20 - 8:25
  med 10, får vi 3/100.
 • 8:25 - 8:26
  La oss gå tilbake hit.
 • 8:26 - 8:28
  Er vi ferdig med 35/1000 her?
 • 8:28 - 8:30
  Det er jo blitt gjort om til brøk, men vi kan faktisk forkorte den.
 • 8:30 - 8:32
  .
 • 8:32 - 8:33
  .
 • 8:33 - 8:35
  Hvis vi ønsker å forkorte det,ser det ut til,
 • 8:35 - 8:39
  at vi kan dele både telleren og nevneren med 5.
 • 8:39 - 8:41
  Hvis vi gjør det, så får vi brøken i den enkleste form,
 • 8:41 - 8:47
  nemlig 7/200.
 • 8:47 - 8:51
  Hvis vi ville omskrive 7/200 til et desimaltall ved å bruke den teknikken,
 • 8:51 - 8:54
  vi har brukt,
 • 8:54 - 8:56
  kan vi se hvor mange ganger 200 går opp i 7.
 • 8:56 - 9:00
  Vi ønsker å få 0.035.
 • 9:00 - 9:03
  Du kan selv prøve å gjøre det som trening.
 • 9:03 - 9:05
  Forhåpentligvis har du nå en forståelse for,
 • 9:05 - 9:09
  hvordan man omskriver en brøk til et desimaltall og omvendt.
 • 9:09 - 9:12
  Hvis ikke, kan du gjøre noen av øvelsene,
 • 9:12 - 9:17
  og det er også flere videoer, som viser de samme tingene.
 • 9:17 - 9:19
  Men prøv å løse noen oppgaver selv.
 • 9:19 - 9:20
  God fornøyelse.
 • 9:20 - 9:23
  .
Title:
Omskriving av brøker til desimaltall
Description:

Vi omskriver brøker til desimaltall ved å dividere telleren med nevneren og løse det ved "lang divisjon". Det er også noen eksempler på hvordan man skriver om et desimaltall til brøk. Det gjør vi ved å kikke på desimalene og hvilken plass de står på. Deretter omskriver vi desimalene til enten hundredeler eller tusendeler.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:22

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions