Return to Video

Převod zlomků na desetinná čísla

 • 0:00 - 0:00
  .
 • 0:00 - 0:03
  Ukážu vám, jak převést zlomek na
 • 0:03 - 0:04
  desetinné číslo.
 • 0:04 - 0:06
  A když nám zbude čas, tak vás možná naučím, jak převést
 • 0:06 - 0:08
  desetinné číslo na zlomek.
 • 0:08 - 0:11
  Začneme s něčím, co celkem
 • 0:11 - 0:12
  jasný příklad.
 • 0:12 - 0:15
  Začneme se zlomkem jedna polovina.
 • 0:15 - 0:17
  Chceme ho napsat jako desetinné číslo.
 • 0:17 - 0:20
  Metoda, kterou vám ukáži, funguje vždy.
 • 0:20 - 0:22
  Musíte vzít jmenovatel a rozdělit ho do
 • 0:22 - 0:24
  čitatele.
 • 0:24 - 0:25
  Podíváme se, jak to funguje.
 • 0:25 - 0:29
  Vezmeme jmenovatel - ten je 2 -- a rozdělíme ho
 • 0:29 - 0:32
  do čitatele, 1.
 • 0:32 - 0:34
  Nyní si asi říkáte, jak rozdělíme 2 do 1?
 • 0:34 - 0:37
  Pokud si pamatujete z dělení desetinných čísel, tak můžeme
 • 0:37 - 0:40
  připsat desetinnou tečku sem a napíšeme pár koncových nul.
 • 0:40 - 0:42
  Hodnota čísla jsme nezměnili, jen
 • 0:42 - 0:45
  jsme ho napsali s větší přesností.
 • 0:45 - 0:46
  Napíšeme desetinnou tečku sem.
 • 0:46 - 0:50
  ..
 • 0:50 - 0:50
  Vejde se 2 do 1?
 • 0:50 - 0:51
  Ne.
 • 0:51 - 0:56
  2 půjde do čísla 10, tam se číslo 2 vejde pětkrát.
 • 0:56 - 0:59
  5 krát 2 je 10.
 • 0:59 - 1:00
  Zbytek je 0.
 • 1:00 - 1:01
  Máme hotovo.
 • 1:01 - 1:06
  Takže jedna polovina se rovná 0,5.
 • 1:06 - 1:10
  .
 • 1:10 - 1:12
  Zkusme něco těžšího.
 • 1:12 - 1:15
  Zjistíme jednu třetinu.
 • 1:15 - 1:19
  A znovu, vezmeme jmenovatel a rozdělíme ho
 • 1:19 - 1:20
  do čitatele.
 • 1:20 - 1:25
  Přidáme spoustu koncových nul.
 • 1:25 - 1:27
  3 jde do -- 3 jde do čísla 1.
 • 1:27 - 1:30
  3 se vejde do 10 třikrát.
 • 1:30 - 1:32
  3 krát 3 je 9.
 • 1:32 - 1:35
  Odečteme a dostaneme 1, sepíšeme dolů 0.
 • 1:35 - 1:37
  3 se vejde do 10 třikrát.
 • 1:37 - 1:39
  Zde máme desetinnou tečku.
 • 1:39 - 1:42
  3 krát 3 je 9.
 • 1:42 - 1:43
  Už zde vidíte ten vzorec?
 • 1:43 - 1:45
  Stále dostáváme stejnou věc.
 • 1:45 - 1:47
  A jak vidíte je to 0,3333.
 • 1:47 - 1:48
  Pokračuje to do nekonečna.
 • 1:48 - 1:52
  A způsob jakým to zapsat, protože očividně nemůžeme
 • 1:52 - 1:54
  napsat nekonečný počet trojek,
 • 1:54 - 2:00
  je ten, že napíšeme 0, -- no můžete napsat 0,33
 • 2:00 - 2:03
  periodických, což znamená, že 0,33 se opakuje donekonečna.
 • 2:03 - 2:06
  Nebo můžete říci 0,3 periodických.
 • 2:06 - 2:08
  Ale většinou vidím tohle častěji.
 • 2:08 - 2:09
  Možná se ale mýlím.
 • 2:09 - 2:12
  Ale obecně, tato čára nahoře nad desetinným číslem znamená,
 • 2:12 - 2:17
  že čísla se opakují donekonečna.
 • 2:17 - 2:25
  Jedna třetina je rovna 0,33333 a pokračuje to do nekonečna.
 • 2:25 - 2:29
  Jinak to můžeme zapsat jako 0,33 periodických.
 • 2:29 - 2:33
  Zkusíme ještě pár dalších a možná trochu těžších příkladů,
 • 2:33 - 2:35
  všechny se ale počítají stejně.
 • 2:35 - 2:36
  Napíši sem nějaké zvláštní číslo.
 • 2:36 - 2:40
  .
 • 2:40 - 2:41
  Zkusíme třeba neupravený zlomek.
 • 2:41 - 2:49
  Řekněme sedmnáct devítin.
 • 2:49 - 2:50
  Tady je to zajímavé.
 • 2:50 - 2:52
  Čitatel je větší, než jmenovatel.
 • 2:52 - 2:54
  Dostaneme tedy číslo větší než 1.
 • 2:54 - 2:55
  Vyřešme to.
 • 2:55 - 3:00
  9 tedy rozdělíme do čísla 17.
 • 3:00 - 3:06
  A přidáme nějaké nuly za desetinnou tečku.
 • 3:06 - 3:08
  9 se vejde do 17 jednou.
 • 3:08 - 3:11
  1 krát 9 je 9.
 • 3:11 - 3:14
  17 minus 9 je 8.
 • 3:14 - 3:16
  Sepíšeme dolů 0.
 • 3:16 - 3:20
  9 jde do 80 -- víme, že 9 krát 9 je 81, takže
 • 3:20 - 3:21
  se tam vejde jen osmkrát, protože devětkrát už
 • 3:21 - 3:23
  se tam nevejde.
 • 3:23 - 3:27
  8 krát 9 je 72.
 • 3:27 - 3:29
  80 minus 72 je 8.
 • 3:29 - 3:30
  Sepíšeme dolů další 0.
 • 3:30 - 3:32
  Myslím, že už vidíme další vzorec.
 • 3:32 - 3:35
  9 se vejde do 80 osmkrát.
 • 3:35 - 3:40
  8 krát 9 je 72.
 • 3:40 - 3:44
  A očividně bych tohle mohl dělat donekonečna a
 • 3:44 - 3:46
  stále bychom dostávali osmičky.
 • 3:46 - 3:53
  Vidíme tedy, že 17 děleno 9 je rovno 1,88, kde 0,88 se
 • 3:53 - 3:56
  opakuje donekonečna.
 • 3:56 - 3:59
  Nebo pokud bychom chtěli číslo zaokrouhlit,
 • 3:59 - 4:01
  bylo by to rovno 1, -- záleželo by, na kterém místě
 • 4:01 - 4:02
  bychom chtěli zaokrouhlovat.
 • 4:02 - 4:05
  Mohli bychom říct zhruba 1,89.
 • 4:05 - 4:07
  Nebo bychom mohli zaokrouhlit na jiném místě.
 • 4:07 - 4:09
  Já jsem zaokrouhlil na místě setin.
 • 4:09 - 4:11
  Ale toto je přesná odpověď.
 • 4:11 - 4:15
  17 děleno 9 je rovno 1,88.
 • 4:15 - 4:17
  Mohl bych to číslo také rozdělit, jak bychom
 • 4:17 - 4:20
  ho zapsali jako smíšené číslo?
 • 4:20 - 4:23
  Ale to radši udělám jindy.
 • 4:23 - 4:24
  Teď vás nechci mást.
 • 4:24 - 4:25
  Uděláme více příkladů.
 • 4:25 - 4:28
  .
 • 4:28 - 4:29
  Zkusíme opravdu zvláštní.
 • 4:29 - 4:34
  Uděláme 17 děleno 93.
 • 4:34 - 4:36
  Jak to zapsat jako desetinné číslo?
 • 4:36 - 4:39
  Uděláme opět to stejné.
 • 4:39 - 4:45
  93 se vejde do-- tady nahoře uděláme opravdu dlouhou čáru,
 • 4:45 - 4:47
  nevím kolik desetinných míst budu dělat.
 • 4:47 - 4:50
  .
 • 4:50 - 4:53
  A pamatujte, že vždycky jmenovatel jde do
 • 4:53 - 4:54
  čitatele.
 • 4:54 - 4:56
  Mnohokrát mě to zmátlo, protože často se stává,
 • 4:56 - 4:59
  že větší číslo rozdělujeme do toho menšího.
 • 4:59 - 5:02
  93 se vejde do 17 nulakrát.
 • 5:02 - 5:04
  Zde je desetinná tečka.
 • 5:04 - 5:05
  93 jde do 170?
 • 5:05 - 5:07
  Vejde se to tam jednou.
 • 5:07 - 5:11
  1 krát 93 je 93.
 • 5:11 - 5:14
  170 minus 93 je 77.
 • 5:14 - 5:17
  .
 • 5:17 - 5:20
  Sepíšeme dolů nulu.
 • 5:20 - 5:23
  93 se vejde do 770?
 • 5:23 - 5:24
  Uvidíme.
 • 5:24 - 5:29
  Řekl bych, že to tam vejde zhruba osmkrát.
 • 5:29 - 5:33
  8 krát 3 je 24.
 • 5:33 - 5:35
  8 krát 9 je 72,
 • 5:35 - 5:39
  plus 2 je 74.
 • 5:39 - 5:42
  A nyní odečítáme.
 • 5:42 - 5:43
  10 a 6.
 • 5:43 - 5:46
  To se rovná 26.
 • 5:46 - 5:47
  Poté sepíšeme dolů další 0.
 • 5:47 - 5:52
  93 se vejde do.. 26-- asi dvakrát.
 • 5:52 - 5:57
  2 krát 3 je 6.
 • 5:57 - 5:58
  18.
 • 5:58 - 5:59
  To je 74.
 • 5:59 - 6:03
  .
 • 6:03 - 6:03
  0
 • 6:03 - 6:06
  Mohli bychom pokračovat.
 • 6:06 - 6:08
  Mohli bychom dál zjišťovat desetinná čísla.
 • 6:08 - 6:10
  Až do nekonečna.
 • 6:10 - 6:12
  Ale jestli chceme výsledek přibližně, můžeme říci, že
 • 6:12 - 6:23
  17 jde do 93. -- nebo 17 děleno 93 je rovno 0,182 a
 • 6:23 - 6:25
  další desetinná čísla by následovaly.
 • 6:25 - 6:27
  A můžete pokračovat, jestli chcete.
 • 6:27 - 6:28
  Při zkoušce by vám nejspíš řekli,
 • 6:28 - 6:29
  kde máte přestat.
 • 6:29 - 6:31
  Třeba zaokrouhlit na místě setin
 • 6:31 - 6:33
  nebo tisícin
 • 6:33 - 6:36
  A nyní to zkusme zapsat opačně,
 • 6:36 - 6:37
  z desetinných čísel na zlomky.
 • 6:37 - 6:40
  Já si myslím, že tohle je
 • 6:40 - 6:42
  mnohem jednodušší.
 • 6:42 - 6:49
  Kdybych měl zapsat 0,035 jako zlomek.
 • 6:49 - 6:56
  To, co uděláme je, že si řekneme, 0,035 můžeme napsat
 • 6:56 - 7:05
  tímto způsobem -- můžeme to napsat, a je to to samé jako 03--
 • 7:05 - 7:06
  neměl bych psát 035.
 • 7:06 - 7:10
  Je to stejné jako 35 děleno 1 000.
 • 7:10 - 7:11
  Nyní si asi říkáte, jak vím, že je to
 • 7:11 - 7:14
  stejné jako 35 děleno 1 000?
 • 7:14 - 7:18
  Protože jsme vzali 3 -- tohle je místo desetin.
 • 7:18 - 7:20
  Desetin, nikoliv desítek.
 • 7:20 - 7:21
  Tohle je setin.
 • 7:21 - 7:23
  Tohle je místo tisícin.
 • 7:23 - 7:25
  Takže jsme šli o místa.
 • 7:25 - 7:29
  Je to tedy 35 tisícin.
 • 7:29 - 7:38
  Pokud by desetinná čárka byla, řekněme, pokud by to bylo 0,030
 • 7:38 - 7:40
  Je více způsobů, jak to říci.
 • 7:40 - 7:42
  Mohli bychom říci, máme 3 -- došli jsme na místo
 • 7:42 - 7:43
  tisícin.
 • 7:43 - 7:48
  Tak je to stejné jako 30 děleno 1 000.
 • 7:48 - 7:48
  Nebo
 • 7:48 - 7:55
  Mohli bychom si říci, že je to stejné jako
 • 7:55 - 8:02
  0,03, protože poslední 0 už nepřidává žádnou hodnotu.
 • 8:02 - 8:05
  Kdybychom měli 0,03, dojdeme pouze na místo setin.
 • 8:05 - 8:11
  Je to tedy stejné jako 3 děleno 100.
 • 8:11 - 8:13
  Jsou tedy tyhle dva stejné?
 • 8:13 - 8:16
  .
 • 8:16 - 8:16
  Ano.
 • 8:16 - 8:17
  Jasně, že jsou.
 • 8:17 - 8:20
  Pokud vydělíme čitatele a jmenovatele
 • 8:20 - 8:24
  číslem 10, dostaneme 3 děleno 100.
 • 8:24 - 8:26
  Vraťme se k tomuto případu.
 • 8:26 - 8:27
  Máme hotovo?
 • 8:27 - 8:30
  Je 35 děleno 1 000 -- Je to samozřejmě dobře.
 • 8:30 - 8:31
  Je to zlomek.
 • 8:31 - 8:32
  35 děleno 1 000.
 • 8:32 - 8:35
  Ale pokud bychom ho chtěli ještě více zjednodušit, vypadá to,
 • 8:35 - 8:38
  že bychom mohli vydělit čitatele i jmenovatele číslem 5 a
 • 8:38 - 8:40
  tím celý zlomek zjednodušit.
 • 8:40 - 8:47
  To se rovná 7 děleno 200.
 • 8:47 - 8:51
  A pokud bychom chtěli 7 děleno 200 zapsat jako desetinné číslo,
 • 8:51 - 8:54
  použijeme techniku, kterou jsme právě dělali. 200 půjde
 • 8:54 - 8:56
  tedy do čísla 7 a vypočítali bychom to.
 • 8:56 - 9:00
  Měli bychom dostat 0,035.
 • 9:00 - 9:02
  To vám na procvičení.
 • 9:02 - 9:05
  Doufám, že teď už rozumíte tomu, jak
 • 9:05 - 9:09
  se převádí zlomek na desetinné číslo a opačně.
 • 9:09 - 9:11
  A pokud ne, zkuste si ještě nějaké příklady.
 • 9:11 - 9:16
  Na toto téma zkusím nahrát ještě jedno video nebo
 • 9:16 - 9:18
  další prezentaci.
 • 9:18 - 9:20
  Užijte si procvičování.
 • 9:20 - 9:22
  .
Title:
Převod zlomků na desetinná čísla
Description:

Jak vyjádřit zlomek jako desetinné číslo

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:22

Czech subtitles

Revisions Compare revisions