Return to Video

Převod zlomků na desetinná čísla

 • 0:01 - 0:04
  Ukážu vám, jak převést zlomek
 • 0:04 - 0:05
  na desetinné číslo.
 • 0:05 - 0:07
  A když nám zbude čas, tak vás možná naučím,
  jak převést
 • 0:07 - 0:09
  desetinné číslo na zlomek.
 • 0:09 - 0:11
  Začneme jedním, řekl bych,
 • 0:11 - 0:12
  celkem jasným příkladem.
 • 0:12 - 0:15
  Začneme se zlomkem jedna polovina.
 • 0:15 - 0:17
  Chceme ho napsat jako desetinné číslo.
 • 0:17 - 0:20
  Metoda, kterou vám ukáži, funguje vždy.
 • 0:20 - 0:23
  Musíte vzít jmenovatel
 • 0:23 - 0:25
  a tím vydělit čitatele.
 • 0:25 - 0:26
  Podíváme se, jak to funguje.
 • 0:26 - 0:29
  Vezmeme jmenovatel - ten je 2 -- a vydělíme jím
 • 0:29 - 0:32
  čitatel, 1.
 • 0:32 - 0:34
  Teď si říkáte, jak vydělím 1 dvěma?
 • 0:34 - 0:37
  Pokud si pamatujete dělení desetinných čísel, můžeme
 • 0:37 - 0:40
  připsat desetinnou čárku a pár desetinných míst.
 • 0:40 - 0:43
  Hodnotu čísla jsme nezměnili,
 • 0:43 - 0:45
  jen jsme ho napsali s větší přesností.
 • 0:45 - 0:48
  Sem napíšeme desetinnou čárku.
 • 0:48 - 0:51
  Vejde se 2 do 1?
 • 0:51 - 0:51
  Ne.
 • 0:51 - 0:56
  2 se vejde do 10, vejde se tam pětkrát.
 • 0:56 - 0:59
  5 krát 2 je 10.
 • 0:59 - 1:00
  Zbytek je 0.
 • 1:00 - 1:01
  Máme hotovo.
 • 1:01 - 1:11
  Takže jedna polovina se rovná 0,5.
 • 1:11 - 1:12
  Zkusme něco těžšího.
 • 1:12 - 1:15
  Zjistíme jednu třetinu.
 • 1:15 - 1:19
  A znovu, vezmeme jmenovatel
 • 1:19 - 1:21
  a vydělíme jím čitatel.
 • 1:21 - 1:25
  Přidáme spoustu desetinných míst.
 • 1:25 - 1:28
  3 se do 1 nevejde.
 • 1:28 - 1:30
  3 se vejde do 10 třikrát.
 • 1:30 - 1:32
  3 krát 3 je 9.
 • 1:32 - 1:36
  Odečteme a dostaneme 1, napíšeme dolů,
  přidáme 0.
 • 1:36 - 1:38
  3 se vejde do 10 třikrát.
 • 1:38 - 1:40
  Zde máme desetinnou čárku.
 • 1:40 - 1:43
  3 krát 3 je 9.
 • 1:43 - 1:44
  Už vidíte to opakování?
 • 1:44 - 1:45
  Stále nám vychází 3.
 • 1:45 - 1:47
  A jak vidíte, je to 0,3333.
 • 1:47 - 1:49
  Pokračuje to do nekonečna.
 • 1:49 - 1:52
  A způsob, jakým to zapsat,
  protože očividně nelze
 • 1:52 - 1:54
  napsat nekonečný počet trojek,
 • 1:54 - 2:00
  je ten, že napíšeme 0, ...
 • 2:00 - 2:03
  0,33 periodických,
  což znamená, že 0,33 se opakuje donekonečna.
 • 2:03 - 2:07
  Nebo můžete říci 0,3 periodických.
 • 2:07 - 2:09
  Ale většinou se vyskytuje spíše toto.
 • 2:09 - 2:10
  Možná se ale mýlím.
 • 2:10 - 2:12
  Ale obecně, tato čára nahoře nad desetinnými čísly znamená,
 • 2:12 - 2:17
  že čísla se opakují donekonečna.
 • 2:17 - 2:25
  Jedna třetina je rovna 0,33333 a pokračuje to do nekonečna.
 • 2:25 - 2:30
  Jinak to můžeme zapsat jako 0,33 periodických.
 • 2:30 - 2:33
  Zkusíme ještě pár dalších a možná trochu těžších příkladů,
 • 2:33 - 2:35
  všechny se ale počítají stejně.
 • 2:35 - 2:37
  Napíši sem nějaké zvláštní číslo.
 • 2:37 - 2:42
  Zkusíme třeba nepravý zlomek.
 • 2:42 - 2:49
  Řekněme sedmnáct devítin.
 • 2:49 - 2:50
  To je zajímavé.
 • 2:50 - 2:52
  Čitatel je větší než jmenovatel.
 • 2:52 - 2:54
  Dostaneme tedy číslo větší než 1.
 • 2:54 - 2:55
  Pojďme to vyřešit.
 • 2:55 - 3:01
  Vydělíme 17 devítkou.
 • 3:01 - 3:06
  A přidáme nuly za desetinnou čárkou.
 • 3:06 - 3:09
  9 se vejde do 17 jednou.
 • 3:09 - 3:11
  1 krát 9 je 9.
 • 3:11 - 3:14
  17 minus 9 je 8.
 • 3:14 - 3:16
  Připíšu 0 ze shora.
 • 3:16 - 3:20
  Kolikrát se 9 vejde do 80 -- víme, že 9 krát 9 je 81, takže
 • 3:20 - 3:22
  se tam vejde jen osmkrát, protože devětkrát už
 • 3:22 - 3:23
  se tam nevejde.
 • 3:23 - 3:27
  8 krát 9 je 72.
 • 3:27 - 3:30
  80 minus 72 je 8.
 • 3:30 - 3:31
  Připíšeme nulu ze shora.
 • 3:31 - 3:32
  Myslím, že se to opakuje.
 • 3:32 - 3:36
  9 se vejde do 80 osmkrát.
 • 3:36 - 3:41
  8 krát 9 je 72.
 • 3:41 - 3:44
  A očividně bych tohle mohl dělat donekonečna a
 • 3:44 - 3:47
  stále bychom dostávali osmičky.
 • 3:47 - 3:54
  Vidíme tedy, že 17 děleno 9 je rovno 1,88, kde 0,88 se
 • 3:54 - 3:56
  opakuje donekonečna.
 • 3:56 - 3:59
  Nebo pokud bychom chtěli číslo zaokrouhlit,
 • 3:59 - 4:01
  bylo by to rovno 1, -- záleželo by,
 • 4:01 - 4:03
  na co bychom chtěli zaokrouhlovat.
 • 4:03 - 4:06
  Mohli bychom říct zhruba 1,89.
 • 4:06 - 4:07
  Nebo bychom to mohli zaokrouhlit na něco jiného.
 • 4:07 - 4:09
  Já jsem zaokrouhlil na setiny.
 • 4:09 - 4:11
  Ale toto je přesná odpověď.
 • 4:11 - 4:15
  17 děleno 9 je rovno 1,88 periodických.
 • 4:15 - 4:17
  Mohl bych to číslo také rozdělit, jak bychom
 • 4:17 - 4:21
  ho zapsali jako smíšené číslo?
 • 4:21 - 4:23
  Ale to radši udělám jindy.
 • 4:23 - 4:24
  Teď vás nechci mást.
 • 4:24 - 4:25
  Uděláme více příkladů.
 • 4:29 - 4:30
  Zkusíme jeden opravdu zvláštní.
 • 4:30 - 4:34
  Uděláme 17 děleno 93.
 • 4:34 - 4:37
  Jak to zapsat jako desetinné číslo?
 • 4:37 - 4:39
  Uděláme opět to stejně.
 • 4:39 - 4:46
  93 se vejde do... tady nahoře uděláme opravdu dlouhou čáru,
 • 4:46 - 4:51
  nevím kolik desetinných míst budu dělat.
 • 4:51 - 4:53
  A pamatujte, že vždycky dělím čitatele
 • 4:53 - 4:55
  jmenovatelem.
 • 4:55 - 4:57
  Mnohokrát mě to zmátlo, protože často se stává,
 • 4:57 - 5:00
  že větší číslo dělíme menším.
 • 5:00 - 5:03
  93 se vejde do 17 nulakrát.
 • 5:03 - 5:04
  Zde je desetinná čárka.
 • 5:04 - 5:06
  93 se vejde do 170?
 • 5:06 - 5:07
  Vejde se tam jednou.
 • 5:07 - 5:11
  1 krát 93 je 93.
 • 5:11 - 5:18
  170 minus 93 je 77.
 • 5:18 - 5:20
  Připíšeme nulu ze shora.
 • 5:20 - 5:24
  93 se vejde do 770?
 • 5:24 - 5:25
  Uvidíme.
 • 5:25 - 5:29
  Řekl bych, že to tam vejde zhruba osmkrát.
 • 5:29 - 5:33
  8 krát 3 je 24.
 • 5:33 - 5:36
  8 krát 9 je 72,
 • 5:36 - 5:40
  plus 2 je 74.
 • 5:40 - 5:42
  A nyní odečítáme.
 • 5:42 - 5:44
  10 a 6.
 • 5:44 - 5:47
  To se rovná 26.
 • 5:47 - 5:48
  Poté připíšeme ze shora další 0.
 • 5:48 - 5:53
  26 se vejde do 93... asi dvakrát.
 • 5:53 - 5:57
  2 krát 3 je 6.
 • 5:57 - 5:59
  18.
 • 5:59 - 6:03
  To je 74.
 • 6:03 - 6:04
  0
 • 6:04 - 6:06
  Mohli bychom pokračovat.
 • 6:06 - 6:08
  Mohli bychom dál zjišťovat desetinná čísla.
 • 6:08 - 6:10
  Až do nekonečna.
 • 6:10 - 6:12
  Ale jestli chceme výsledek přibližně, můžeme říci, že
 • 6:12 - 6:23
  17 jde do 93. -- nebo 17 děleno 93 je rovno 0,182 a
 • 6:23 - 6:25
  další desetinná čísla by následovala.
 • 6:25 - 6:27
  A můžete pokračovat, jestli chcete.
 • 6:27 - 6:29
  Při testu by vám nejspíš řekli,
 • 6:29 - 6:30
  kde máte přestat.
 • 6:30 - 6:32
  Třeba zaokrouhlit na setiny
 • 6:32 - 6:34
  nebo tisíciny.
 • 6:34 - 6:37
  A nyní to zkusme zapsat opačně,
 • 6:37 - 6:38
  z desetinných čísel na zlomky.
 • 6:38 - 6:40
  Já si myslím, že tohle je
 • 6:40 - 6:42
  mnohem jednodušší.
 • 6:42 - 6:50
  Kdybych měl zapsat 0,035 jako zlomek.
 • 6:50 - 6:57
  To, co uděláme je, že si řekneme, 0,035 můžeme napsat
 • 6:57 - 7:05
  tímto způsobem... Je to to samé jako 03--
 • 7:05 - 7:06
  neměl bych psát 035.
 • 7:06 - 7:11
  Je to stejné jako 35 děleno 1 000.
 • 7:11 - 7:12
  Nyní si asi říkáte, jak vím, že je to
 • 7:12 - 7:14
  stejné jako 35 děleno 1 000?
 • 7:14 - 7:19
  Protože jsme vzali 3 -- tohle jsou desetiny.
 • 7:19 - 7:20
  Desetiny, nikoliv desítky.
 • 7:20 - 7:21
  Tohle jsou setiny.
 • 7:21 - 7:23
  Tohle jsou tisíciny.
 • 7:23 - 7:26
  Takže jsme šli o 3 desetinná místa.
 • 7:26 - 7:29
  Je to tedy 35 tisícin.
 • 7:29 - 7:39
  Pokud by desetinná čárka byla, řekněme, pokud by to bylo 0,030
 • 7:39 - 7:40
  Je více způsobů, jak to říci.
 • 7:40 - 7:42
  Mohli bychom říci, máme 3 -- došli jsme na místo
 • 7:42 - 7:44
  tisícin.
 • 7:44 - 7:48
  Tak je to stejné jako 30 děleno 1 000.
 • 7:48 - 7:49
  Nebo
 • 7:49 - 7:56
  Mohli bychom si říci, že je to stejné jako
 • 7:56 - 8:03
  0,03, protože poslední 0 už nám číslo nemění.
 • 8:03 - 8:06
  Kdybychom měli 0,03, to jsou jen setiny.
 • 8:06 - 8:11
  Je to tedy stejné jako 3 děleno 100.
 • 8:11 - 8:16
  Jsou tedy tyhle dva zlomky stejné?
 • 8:16 - 8:17
  Ano.
 • 8:17 - 8:18
  Jasně, že jsou.
 • 8:18 - 8:20
  Pokud vydělíme čitatele a jmenovatele
 • 8:20 - 8:25
  číslem 10, dostaneme 3 děleno 100.
 • 8:25 - 8:26
  Vraťme se k prvnímu příkladu.
 • 8:26 - 8:28
  Máme hotovo?
 • 8:28 - 8:30
  Je 35 děleno 1 000 -- Je to samozřejmě dobře.
 • 8:30 - 8:32
  Je to zlomek.
 • 8:32 - 8:33
  35 děleno 1 000.
 • 8:33 - 8:35
  Ale pokud bychom ho chtěli zjednodušit, vypadá to,
 • 8:35 - 8:39
  že bychom mohli vydělit čitatele i jmenovatele 5.
 • 8:39 - 8:41
  Tím celý zlomek zjednodušíme.
 • 8:41 - 8:47
  To se rovná 7 děleno 200.
 • 8:47 - 8:51
  A pokud bychom chtěli 7 děleno 200 zapsat jako desetinné číslo,
 • 8:51 - 8:54
  použijeme techniku, kterou jsme právě dělali.
 • 8:54 - 8:56
  7 bych vydělil 200 a pak to dále vypočítám.
 • 8:56 - 9:00
  Měli bychom dostat 0,035.
 • 9:00 - 9:03
  To vám nechám na procvičení.
 • 9:03 - 9:05
  Doufám, že teď už rozumíte tomu,
 • 9:05 - 9:09
  jak se převádí zlomek na desetinné číslo a opačně.
 • 9:09 - 9:12
  A pokud ne, zkuste si ještě nějaké příklady.
 • 9:12 - 9:17
  Na toto téma zkusím nahrát ještě jedno video
 • 9:17 - 9:19
  nebo další prezentaci.
 • 9:19 - 9:20
  Užijte si procvičování.
Title:
Převod zlomků na desetinná čísla
Description:

Jak vyjádřit zlomek jako desetinné číslo

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:22

Czech subtitles

Revisions Compare revisions