Return to Video

Преобразуване на обикновени дроби в десетични

 • 0:01 - 0:05
  Сега ще ти покажа как се преобразува
  обикновена дроб в десетична.
 • 0:05 - 0:07
  Ако имаме време, може би
  ще се научим и как
 • 0:07 - 0:09
  да превърнем десетична дроб в обикновена.
 • 0:09 - 0:12
  Нека да започнем с един
  простичък по мое мнение пример.
 • 0:12 - 0:15
  Да започнем с обикновената дроб 1/2.
 • 0:15 - 0:17
  Искам да я превърна в десетична дроб.
 • 0:17 - 0:20
  Методът, който искам да ти покажа,
  е общовалиден.
 • 0:20 - 0:23
  Това, което правим, е да вземем
  знаменателя и
 • 0:23 - 0:25
  да разделим числителя на него.
 • 0:25 - 0:26
  Да видим как става.
 • 0:26 - 0:32
  Вземаме знаменателя, който е 2,
  и разделяме числителя 1 на него.
 • 0:32 - 0:34
  Сигурно се чудиш как да разделиш 1 на 2?
 • 0:34 - 0:37
  Ако си спомняш от урока
  за делене на десетични дроби,
 • 0:37 - 0:40
  можем да добавим десетична запетая
  тук и няколко поредни нули.
 • 0:40 - 0:43
  В действителност не променяме
  стойността на това число,
 • 0:43 - 0:45
  а го даваме с по-голяма точност.
 • 0:45 - 0:48
  Слагаме десетичната запетая тук.
 • 0:48 - 0:51
  Две съдържа ли се в 1?
 • 0:52 - 0:56
  Не, но 2 се съдържа в 10
 • 0:56 - 0:59
  2 се съдържа в 10 пет пъти.
 • 0:59 - 1:00
  5 по 2 е 10.
 • 1:00 - 1:01
  Остатък 0.
 • 1:01 - 1:01
  Готово.
 • 1:01 - 1:09
  И така, 1/2 е равно на 0,5.
 • 1:11 - 1:12
  Да вземем нещо по-трудно.
 • 1:12 - 1:15
  Да разгледаме 1/3.
 • 1:15 - 1:21
  Взимаме знаменателя 3 и разделяме
  числителя 1 на него.
 • 1:21 - 1:25
  И сега ще изпиша още няколко поредни 0 .
 • 1:25 - 1:28
  3 не се съдържа в 1, но
 • 1:28 - 1:30
  3 се съдържа в 10 три пъти.
 • 1:30 - 1:32
  3 по 3 е равно на 9.
 • 1:32 - 1:36
  Нека да извадим, остава 1, смъкваме долу една 0.
 • 1:36 - 1:38
  3 се съдържа в 10 три пъти.
 • 1:38 - 1:40
  Всъщност тази десетична запетая е точно тук.
 • 1:40 - 1:43
  3 по 3 е равно на 9.
 • 1:43 - 1:44
  Изясни ли ти се механизмът вече?
 • 1:44 - 1:45
  Продължаваме по същия начин.
 • 1:45 - 1:47
  И получаваме 0,3333.
 • 1:47 - 1:49
  И така до безкрай.
 • 1:49 - 1:52
  И как да запишем това?
  Очевидно не можем да напишем
 • 1:52 - 1:54
  безкрайно много тройки.
 • 1:54 - 2:00
  Можем просто да запишем нула цяло...
  Е, можем да го изпишем като 0,33 в период,
 • 2:00 - 2:03
  което означава, че 0,33 продължава до безкрай.
 • 2:03 - 2:07
  Или можеш просто да го наречеш 0,3 в период.
 • 2:07 - 2:09
  Но по-често се среща този запис.
 • 2:09 - 2:10
  Може и да греша.
 • 2:10 - 2:12
  Но тази линия отгоре над десетичната дроб означава,
 • 2:12 - 2:17
  че този модел се повтаря до безкрайност.
 • 2:17 - 2:25
  И така 1/3 е равна на 0,33333 и това продължава до безкрай.
 • 2:25 - 2:30
  Друг начин да се напише, че 0,33 е в период.
 • 2:30 - 2:33
  Нека да разгледаме няколко по-трудни примера,
 • 2:33 - 2:35
  които се решават по същия модел
 • 2:35 - 2:37
  Нека да разгледаме няколко по-странни числа.
 • 2:37 - 2:42
  Нека да вземем една неправилна дроб.
 • 2:42 - 2:49
  Да речем 17/9
 • 2:49 - 2:50
  И така, тук става интересно.
 • 2:50 - 2:52
  Числителят е по-голям от знаменателя.
 • 2:52 - 2:54
  Значи ще получим число по-голямо от 1.
 • 2:54 - 2:55
  Нека го сметнем.
 • 2:55 - 3:01
  Взимаме 9 и разделяме 17 на него.
 • 3:01 - 3:06
  Нека да добавим няколко нули след десетичната запетая.
 • 3:06 - 3:09
  9 се съдържа в 17 само веднъж.
 • 3:09 - 3:11
  1 път по 9 е 9.
 • 3:11 - 3:14
  17 минус 9 е 8.
 • 3:14 - 3:16
  Сваляме долу една 0.
 • 3:16 - 3:20
  9 се съдържа в 80...
  е, знаем, че 9 по 9 е 81,
 • 3:20 - 3:22
  така че тук се съдържа само 8 пъти,
 • 3:22 - 3:23
  защото не достига за девет пъти.
 • 3:23 - 3:27
  8 пъти по 9 е 72.
 • 3:27 - 3:30
  80 минус 72 е 8.
 • 3:30 - 3:31
  Сваляме следващата 0.
 • 3:31 - 3:32
  Гледам, че отново се образува период.
 • 3:32 - 3:36
  9 се съдържа осем пъти в 80.
 • 3:36 - 3:41
  8 по 9 е 72.
 • 3:41 - 3:44
  И ясно е, че така продължаваме до безкрай и
 • 3:44 - 3:47
  всеки път получаваме осмици.
 • 3:47 - 3:54
  Или 17 разделено на 9 е 1,88, където 88
 • 3:54 - 3:56
  се повтаря до безкрай.
 • 3:56 - 3:59
  Или ако искаме да закръглим числото, казваме
 • 3:59 - 4:01
  това е равно на 1 цяло...
 • 4:01 - 4:03
  зависи до колко искаме да закръглим
 • 4:03 - 4:06
  Можем да кажем приблизително 1,89
 • 4:06 - 4:07
  Или можем да закръглим по друг начин.
 • 4:07 - 4:09
  Аз го закръглих до стотните.
 • 4:09 - 4:11
  Но това е всъщност верен отговор.
 • 4:11 - 4:15
  17/9 е равно на 1,88.
 • 4:15 - 4:17
  Трябва всъщност да направя отделно видео,
  но как да запишем това
 • 4:17 - 4:21
  като смесено число?
 • 4:21 - 4:23
  Е, всъщност, ще го направя това отделно.
 • 4:23 - 4:24
  Не искам да те обърквам сега.
 • 4:24 - 4:28
  Нека да разгледаме още няколко примера.
 • 4:29 - 4:30
  Нека да вземем едно наистина странно число.
 • 4:30 - 4:34
  Да преобразуваме 17/93
 • 4:34 - 4:37
  На каква десетична дроб се равнява това?
 • 4:37 - 4:39
  Е, работим отново по същия модел.
 • 4:39 - 4:46
  93 се съдържа в... Чертая една дълга линия, защото
 • 4:46 - 4:48
  не съм сигурен колко знака ще има след запетаята.
 • 4:51 - 4:55
  И запомни, че винаги делим числителя
  на знаменателя.
 • 4:55 - 4:57
  Това ме объркваше доста пъти, защото обикновено
 • 4:57 - 5:00
  делим по-голямо число на по-малкото.
 • 5:00 - 5:03
  И така, 93 се съдържа 0 пъти в 17.
 • 5:03 - 5:04
  Слагаме десетична запетая.
 • 5:04 - 5:06
  Колко пъти се съдържа 93 в 170?
 • 5:06 - 5:07
  Веднъж.
 • 5:07 - 5:11
  1 по 93 е 93.
 • 5:11 - 5:14
  170 минус 93 е 77.
 • 5:18 - 5:20
  Сваляме една нула.
 • 5:20 - 5:24
  Колко пъти се съдържа 93 в 770?
 • 5:24 - 5:25
  Нека да проверим.
 • 5:25 - 5:29
  Мисля, че приблизително 8 пъти.
 • 5:29 - 5:33
  8 по 3 е 24.
 • 5:33 - 5:36
  8 по 9 е 72.
 • 5:36 - 5:40
  Плюс 2 е 74.
 • 5:40 - 5:42
  И нека да извадим.
 • 5:42 - 5:44
  10 и 6.
 • 5:44 - 5:47
  Равно на 26.
 • 5:47 - 5:48
  Сваляме още една 0.
 • 5:48 - 5:53
  93 се съдържа в 26 приблизително 2 пъти.
 • 5:53 - 5:57
  2 по 3 е 6.
 • 5:57 - 5:59
  18.
 • 5:59 - 6:03
  Това е 74.
 • 6:03 - 6:04
  0.
 • 6:04 - 6:06
  И така можем да продължим.
 • 6:06 - 6:08
  Можем да добавяме още след десетичната запетая.
 • 6:08 - 6:10
  Може да го правиш, докато не ти писне.
 • 6:10 - 6:12
  Но ако все пак искаш някаква точност,
 • 6:12 - 6:17
  може да кажеш, че 17 се съдържа в 93 нула цяло...
 • 6:17 - 6:23
  или по-скоро 17/93 е равно на 0,182...
 • 6:23 - 6:25
  и така нататък, ще има още цифри след 2.
 • 6:25 - 6:27
  Може да продължиш да смяташ, ако желаеш.
 • 6:27 - 6:29
  Ако си на изпит, в условието на задачата ще е упоменато
 • 6:29 - 6:30
  до колко знака след запетаята трябва да спреш.
 • 6:30 - 6:32
  Обикновено закръгляй до стотната или
 • 6:32 - 6:34
  хилядната.
 • 6:34 - 6:37
  И нека сега да опитаме да преобразуваме по друг начин.
 • 6:37 - 6:38
  от десетична дроб в обикновена.
 • 6:38 - 6:40
  Всъщност смятам, че
 • 6:40 - 6:42
  това е много по-лесно.
 • 6:42 - 6:50
  Ако те попитам колко е 0,035 като обикновена дроб,
 • 6:50 - 6:57
  ще ми отговориш "0,035 е същото като"...
  Нека го запишем по този начин...
 • 6:57 - 7:02
  Това е същото като...
 • 7:02 - 7:06
  Хм, 035... всъщност не трябва да пиша 035.
 • 7:06 - 7:11
  Това е същото като 35/1000.
 • 7:11 - 7:14
  Може би искаш да ме питаш:
  Сал, откъде знаеш, че е 35/1000?
 • 7:14 - 7:19
  Ами защото имаме 3 цифри след...
  Това тук е мястото на десетите.
 • 7:19 - 7:20
  Десетите, не десетиците.
 • 7:20 - 7:21
  Това е стотна.
 • 7:21 - 7:23
  Това е позицията на хилядните.
 • 7:23 - 7:26
  И така имаме 3 цифри след запетаята.
 • 7:26 - 7:29
  тоест това е 35 хилядни.
 • 7:29 - 7:39
  Ако числото ни беше например 0,030,
 • 7:39 - 7:40
  има няколко начина, по които да го преобразуваме.
 • 7:40 - 7:44
  Можем да кажем, имаме 3 цифри, значи това са хилядни.
 • 7:44 - 7:48
  Значи това е същото като 30/1000.
 • 7:49 - 7:56
  Но можем да кажем и че 0,030 е равно на
 • 7:56 - 8:03
  0,03, защото последната 0 не променя числото.
 • 8:03 - 8:06
  Ако имаме 0,03, значи говорим за стотни.
 • 8:06 - 8:11
  И да запишем числото като 3/100.
 • 8:11 - 8:16
  И сега да те попитам: тези двете еднакви ли са?
 • 8:16 - 8:17
  Ами, да.
 • 8:17 - 8:18
  Със сигурност са.
 • 8:18 - 8:20
  Ако разделим числителя и знаменателя
 • 8:20 - 8:25
  в тази дроб на 10, ще получим 3/100.
 • 8:25 - 8:26
  Нека да се върнем отново на този пример.
 • 8:26 - 8:28
  Готови ли сме?
 • 8:28 - 8:30
  35/1000 вярно ли е записано?
 • 8:30 - 8:32
  Е, да, това е обикновена дроб.
 • 8:32 - 8:33
  35/1000
 • 8:33 - 8:35
  Но ако искаме да я опростим,
  тя ще изглежда ето така:
 • 8:35 - 8:39
  делим числителя и знаменателя на 5.
 • 8:39 - 8:41
  И сега опростяваме.
 • 8:41 - 8:47
  Това е равно на 7/200
 • 8:47 - 8:51
  А сега, ако искаме да преобразуваме 7/200 в десетична дроб,
 • 8:51 - 8:54
  използвайки техниката, която приложихме по-горе, да видим колко пъти 200
 • 8:54 - 8:56
  се съдържа в 7 и да го решим.
 • 8:56 - 9:00
  Би следвало да получим 0,035.
 • 9:00 - 9:03
  Ще оставя това на теб, за да се упражниш.
 • 9:03 - 9:05
  Да се надяваме, че сега имаш поне бегла представа
 • 9:05 - 9:09
  за това как се превръщат обикновени дроби в десетични и може би и обратното.
 • 9:09 - 9:12
  Ако все пак не усещаш увереност, упражнявай се.
 • 9:12 - 9:17
  Аз ще опитам да запиша още някой и друг
 • 9:17 - 9:19
  пример по тази тема.
 • 9:19 - 9:20
  Наслаждавай се на упражненията.
Title:
Преобразуване на обикновени дроби в десетични
Description:

Как да преобразуваме обикновена в десетична дроб

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:22

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions