Return to Video

Adding Mixed Numbers

 • 0:00 - 0:01
 • 0:01 - 0:04
  บวก ทอนเศษส่วนอย่างต่ำ และ
  เขียนเป็นจำนวนคละ.
 • 0:04 - 0:06
  เรามีจำนวนคละสองตัวตรงนี้.
 • 0:06 - 0:09
  เรามีที่เป็นจำนวนเต็ม
  และที่เป็นเศษส่วน.
 • 0:09 - 0:09
  เราต้องบวกมัน.
 • 0:09 - 0:11
  ทีนี้ มีวิธีทำสองแบบ.
 • 0:11 - 0:14
  คุณแปลงทั้งคู่เป็นเศษส่วนเกิน
 • 0:14 - 0:16
  บวกมัน แล้วค่อยแปลงมันกลับ
 • 0:16 - 0:17
  เป็นจำนวนคละ.
 • 0:17 - 0:20
  หรือคุณอาจมองอันนี้แล้วบอกว่า รู้ไหม?
 • 0:20 - 0:29
  17 2/9 เท่ากับ 17 บวก 2/9 แล้ว
 • 0:29 - 0:39
  5 1/9 เท่ากับ 5 บวก 1/9 พอดี
  17 2/9
 • 0:39 - 0:42
  บวก 5 1/9 เท่ากับ 17 บวก
 • 0:42 - 0:45
  2/9 บวก 5 บวก 1/9.
 • 0:45 - 0:48
  สองประโยคนี้เท่ากันพอดี.
 • 0:48 - 0:51
  และเรารู้ว่าเมื่อคุณบวกเลข
 • 0:51 - 0:53
  หลายๆ ตัว ลำดับนั้นไม่สำคัญ
 • 0:53 - 0:54
  คุณสลับลำดับได้.
 • 0:54 - 1:02
  คุณจึงบอกว่า นี่ก็เหมือนกับ 17 บวก 5
 • 1:02 - 1:06
  บวก 2/9 บวก 1/9.
 • 1:06 - 1:09
 • 1:09 - 1:11
  เราบวกตามลำดับใดก็ได้.
 • 1:11 - 1:13
  และเรารู้ว่า 17 บวก 5 เป็นเท่าไหร่.
 • 1:13 - 1:15
  เราทำมาแล้ว.
 • 1:15 - 1:20
  17 บวก 5 ได้ 22, ส่วนนี้จึงเท่ากับ 22.
 • 1:20 - 1:27
  เราได้ 22 บวก -- ทีนี้ 2/9 บวก 1/9
  เป็นเท่าใด?
 • 1:27 - 1:30
  ทีนี้ พวกมันมีตัวส่วนเท่ากัน มันจึง
 • 1:30 - 1:34
  มีส่วนเป็น 9, แล้วคุณ
  ก็บวกตัวเศษ.
 • 1:34 - 1:37
  2 บวก 1 เป็น 3.
 • 1:37 - 1:41
  มันจึงเท่ากับ 22 บวก 3/9,
  แต่มันจัดรูปได้อีก.
 • 1:41 - 1:42
  ทั้งเศษและส่วน
 • 1:42 - 1:43
  หารด้วย 3 ลงตัว.
 • 1:43 - 1:45
  หารเศษด้วย 3, คุณจะได้ 1.
 • 1:45 - 1:48
  หารส่วนด้วย 3, คุณจะได้ 3.
 • 1:48 - 1:56
  นี่ก็คือ 22 บวก 1/3, ซึ่งเท่ากับ 22
 • 1:56 - 2:00
  แล้วก็ -- ขอผมเขียนด้วยสีฟ้าอีกอันนะ
 • 2:00 - 2:05
  เท่ากับ 22 1/3 พอดี.
Title:
Adding Mixed Numbers
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:06

Thai subtitles

Incomplete

Revisions