Return to Video

Adding Mixed Numbers

 • 0:00 - 0:01
  ...
 • 0:01 - 0:04
  Саберите и поједноставите одговор и напишите га као мешовит број.
 • 0:04 - 0:06
  Дакле, овде имамо два мешовита броја.
 • 0:06 - 0:09
  Имамо цео део броја и део са разломком.
 • 0:09 - 0:09
  Треба да их саберемо.
 • 0:09 - 0:11
  Сада, има два начина да то урадимо.
 • 0:11 - 0:14
  Можете да претворите оба броја у неправе разломке,
 • 0:14 - 0:16
  и затим их саберете, и онда да то поново претворите
 • 0:16 - 0:17
  у мешовит број.
 • 0:17 - 0:20
  Или можете само да погледате ово и кажете: Па, знаш шта?
 • 0:20 - 0:29
  17 и 2/9 је потпуно исто као и 17 плус 2/9, и затим
 • 0:29 - 0:39
  5 и 1/9 је потпуно исто као и 5 плус 1/9, дакле, 17 и 2/9
 • 0:39 - 0:42
  плус 5 и 1/9 је исто што и 17 плус
 • 0:42 - 0:45
  2/9 плус 5 плус 1/9.
 • 0:45 - 0:48
  Ова два израза су потпуно једнака.
 • 0:48 - 0:51
  И знамо да када само сабирате гомилу
 • 0:51 - 0:53
  бројева, неме везе којим редоследом то радите, тако
 • 0:53 - 0:54
  да можете да преокренете редослед.
 • 0:54 - 1:02
  Дакле, можете да кажете да је ово исто што и 17 плус 5
 • 1:02 - 1:06
  плус 2/9 плус 1/9.
 • 1:06 - 1:09
  ...
 • 1:09 - 1:11
  И ово бисмо могли да урадимо било којим редоследом.
 • 1:11 - 1:13
  А знамо колико је 17 плус 5.
 • 1:13 - 1:15
  То смо радили раније.
 • 1:15 - 1:20
  17 плус 5 је 22, тако да је овај део овде 22.
 • 1:20 - 1:27
  Дакле, имамо 22 плус... Сада, колико је 2/9 плус 1/9?
 • 1:27 - 1:30
  Па, имају исти именилац, тако да ће то
 • 1:30 - 1:34
  бити кроз 9, и затим сабирате бројиоце.
 • 1:34 - 1:37
  2 плус 1 је 3.
 • 1:37 - 1:41
  Дакле, то је 22 плус 3/9, али ово може да се поједностави.
 • 1:41 - 1:42
  И бројилац и именилац су
 • 1:42 - 1:43
  дељиви са 3.
 • 1:43 - 1:45
  Када поделите бројилац са 3, добијате 1.
 • 1:45 - 1:48
  Поделите именилац са 3, добићете 3.
 • 1:48 - 1:56
  Дакле, ово је 22 плус 1/3, што је потпуно исто као 22
 • 1:56 - 2:00
  и... Хајде да напишем то у другој плавој боји... Што је
 • 2:00 - 2:05
  потпуно исто што и 22 и 1/3.
 • 2:05 - 2:06
  ...
Title:
Adding Mixed Numbers
Description:

U02_L3_T1_we3 Adding Mixed Numbers

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:06

Serbian subtitles

Revisions