Return to Video

Dodawanie liczb mieszanych

 • 0:01 - 0:04
  Dodaj te dwie liczby, uprość odpowiedź i zapisz ją jako liczbę mieszaną.
 • 0:04 - 0:06
  Mamy tutaj dwie liczby mieszane.
 • 0:06 - 0:09
  Każda z nich ma część całkowitą i część ułamkową.
 • 0:09 - 0:09
  Mamy je dodać do siebie.
 • 0:09 - 0:11
  Są dwie metody rozwiązania tego problemu.
 • 0:11 - 0:14
  Po pierwsze, moglibyśmy zapisać obie liczby jako ułamki niewłaściwe,
 • 0:14 - 0:16
  dodać je, i z powrotem przedstawić jako
 • 0:16 - 0:17
  liczbę mieszaną.
 • 0:17 - 0:20
  Po drugie, możemy po prostu zrobić to tak.
 • 0:20 - 0:29
  17 i 2/9 to jest dokładnie to samo co 17 dodać 2/9,
 • 0:29 - 0:39
  a 5 i 1/9 to dokładnie to samo co 5 plus 1/9, a zatem 17 i 2/9
 • 0:39 - 0:42
  plus 5 i 1/9 równa się 17 dodać
 • 0:42 - 0:45
  2/9 dodać 5 dodać 1/9.
 • 0:45 - 0:48
  Te dwa stwierdzenia są całkowicie równoważne.
 • 0:48 - 0:51
  A my już wiemy, że kiedy dodajemy kilka
 • 0:51 - 0:53
  liczb, nie ma zupełnie znaczenia w jakiej kolejności je dodajemy,
 • 0:53 - 0:54
  możemy w każdej chwili tą kolejność zmienić.
 • 0:54 - 1:02
  A zatem to będzie równe 17 plus 5 plus
 • 1:02 - 1:06
  2/9 plus 1/9.
 • 1:09 - 1:11
  Możemy to dodać w dowolnej kolejności.
 • 1:11 - 1:13
  Wiemy, ile to jest 17 dodać 5/
 • 1:13 - 1:15
  Już raz to przerabialiśmy.
 • 1:15 - 1:20
  17 plus 5 równa się 22, a więc ta część wynosi 22.
 • 1:20 - 1:27
  Mamy więc 22 dodać..., a ile to będzie 2/9 dodać 1/9?
 • 1:27 - 1:30
  Ponieważ oba ułamki mają identyczny mianownik,
 • 1:30 - 1:34
  równy 9, wystarczy wynik zapisać jako ułamek o mianowniku 9 i dodać do siebie liczniki.
 • 1:34 - 1:37
  2 plus 1 równa się 3.
 • 1:37 - 1:41
  A więc otrzymaliśmy 22 plus 3/9. To jeszcze można uprościć.
 • 1:41 - 1:42
  I licznik i mianownik dzielą się
 • 1:42 - 1:43
  przez 3.
 • 1:43 - 1:45
  Jeśli podzielimy licznik przez 3, otrzymamy 1.
 • 1:45 - 1:48
  A gdy podzielimy mianownik przez 3, dostajemy w wyniku 3.
 • 1:48 - 1:56
  Czyli w końcu wynik wynosi 22 plus 1/3, a to się z kolei równa
 • 1:56 - 2:00
  - pozwólcie że zapiszę to sobie na niebiesko - a więc
 • 2:00 - 2:05
  to jest dokładnie tyle samo co 22 i 1/3.
 • Не синхронизирани
  Zadanie brzmi.
Title:
Dodawanie liczb mieszanych
Description:

U02_L3_T1_we3 Adding Mixed Numbers

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:06
Lech Mankiewicz added a translation

Polish subtitles

Incomplete

Revisions