Return to Video

Събиране на смесени дроби

 • 0:01 - 0:04
  Съберете и опростете отговора и го напишете като смесено число.
 • 0:04 - 0:06
  Имаме две смесени числа.
 • 0:06 - 0:09
  Всяко от тях има цяла част и дробна част.
 • 0:09 - 0:09
  Трябва да ги съберем.
 • 0:09 - 0:11
  Има два начина да го направим.
 • 0:11 - 0:14
  Можем да превърнем двете смесени дроби в неправилни дроби,
 • 0:14 - 0:16
  да ги съберем и след това да превърнем резултата
 • 0:16 - 0:17
  обратно в смесено число.
 • 0:17 - 0:20
  Или, можем просто да погледнем числото и да видим, че
 • 0:20 - 0:26
  17 2/9 е същото като 17 + 2/9
 • 0:32 - 0:39
  и 5 1/9 е същото като 5 + 1/9,
 • 0:39 - 0:42
  следователно 17 2/9 + 5 1/9 е равно на
 • 0:42 - 0:45
  17 + 2/9 + 5 + 1/9.
 • 0:45 - 0:48
  Тези два израза са напълно еквивалентни.
 • 0:48 - 0:51
  Но ние знаем, че когато събираме няколко числа,
 • 0:51 - 0:53
  няма значение в какъв ред го правим.
 • 0:53 - 0:54
  Така че можем да разместим числата
 • 0:54 - 1:02
  и горната сума е същата като 17 + 5 +
 • 1:02 - 1:06
  + 2/9 +
 • 1:06 - 1:09
  + 1/9
 • 1:09 - 1:11
  Можем да го направим в какъвто искаме ред.
 • 1:11 - 1:13
  Знаем колко е 17 + 5.
 • 1:13 - 1:15
  Правили сме го преди.
 • 1:15 - 1:20
  17 + 5 е 22, значи тази част тук е 22.
 • 1:20 - 1:27
  Значи засега имаме 22. Сега, колко е 2/9 + 1/9?
 • 1:27 - 1:30
  Виждаме, че те имат еднакъв знаменател,
 • 1:30 - 1:34
  така че най-малкият общ знаменател е 9
 • 1:34 - 1:37
  И сега събираме числителите: 2 + 1 = 3.
 • 1:37 - 1:41
  Сега имаме 22 + 3/9, но това може да се опрости!
 • 1:41 - 1:42
  Числителят и знаменателят
 • 1:42 - 1:43
  се делят на 3.
 • 1:43 - 1:45
  Разделяме числителя на 3 и получаваме 1.
 • 1:45 - 1:48
  Разделяме знаменателя на 3 и получаваме 3.
 • 1:48 - 1:56
  Това е 22 + 1/3, което е съвсем същото като 22 и
 • 1:56 - 2:00
  нека да го запиша със син цвят
 • 2:00 - 2:05
  съвсем същото като 22 1/3
Title:
Събиране на смесени дроби
Description:

U02_L3_T1_we3 Събиране на смесени дроби

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:06
Zenny Srv edited български език subtitles for Adding Mixed Numbers
kraevam added a translation

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions