Return to Video

Multiplicera och dividera med negativa tal

 • 0:01 - 0:04
  Välkommen till presentationen om multiplikation och
 • 0:04 - 0:05
  divission med negativa tal.
 • 0:05 - 0:07
  Nu börjar vi.
 • 0:07 - 0:09
  Jag tror att du kommer upptäcka att multiplikation och divission
 • 0:09 - 0:11
  med negativa tal är betydligt enklare än vad det kan verka.
 • 0:14 - 0:16
  ???
 • 0:21 - 0:25
  Så de grundläggande reglerna när du multiplicerar 2 negativa tal...
 • 0:25 - 0:32
  Vi tar minus 2 gånger minus 2.
 • 0:32 - 0:34
  Först se du på talen som om det
 • 0:34 - 0:35
  inte fanns något minustecken.
 • 0:35 - 0:40
  Som 2 gånger 2 = 4.
 • 0:40 - 0:43
  Och det visar sig att om du har ett negativ tal gånger ett
 • 0:43 - 0:45
  negativt tal, är det lika med ett positivt tal.
 • 0:45 - 0:48
  Så vi skriver ner den första regeln.
 • 0:48 - 0:54
  Ett negativ tal gånger ett negativt tal är lika med ett positivt tal.
 • 0:57 - 1:02
  Men om det var -2 gånger 2?
 • 1:02 - 1:05
  Då tittar vi först på
 • 1:05 - 1:06
  de två talen utan tecken.
 • 1:06 - 1:10
  Vi vet att 2 gånger 2 är 4.
 • 1:10 - 1:14
  Men här har vi -2 gånger 2 och det
 • 1:14 - 1:16
  visar sig att när vi multiplicerar ett negativt tal med
 • 1:16 - 1:19
  ett positivt frår vi ett negativt.
 • 1:19 - 1:20
  Så det är den andra regeln.
 • 1:20 - 1:29
  Negativt gånger positivt är lika med negativt.
 • 1:29 - 1:35
  Vad händer om du har 2 gånger -2?
 • 1:35 - 1:37
  Jag tror att du antagligen kan gissa rätt, som du ser
 • 1:37 - 1:41
  är dessa två ungefär samma sak, jag tror
 • 1:41 - 1:45
  att det är den transitiva egenskapen, nej nej det är den
 • 1:45 - 1:46
  komuttativa egenskapen.
 • 1:46 - 1:48
  Jag måste komma ihåg det.
 • 1:48 - 1:52
  Men 2 gånger (-2) är också lika med (-4).
 • 1:52 - 1:58
  Så vi har den sista regeln att positivt gånger negativt
 • 1:58 - 1:59
  också är lika med negativt.
 • 1:59 - 2:01
  Och de haär sista två reglerna är ju typ
 • 2:04 - 2:05
  samma sak.
 • 2:05 - 2:08
  Ett negativt gånger ett positivt eller ett positivt
 • 2:08 - 2:09
  gånger ett negativt är negativt.
 • 2:09 - 2:14
  Du kan också säga att när tecknen är olika och
 • 2:14 - 2:16
  du multiplicerar talen, får du ett negativt tal.
 • 2:16 - 2:19
  Och du vet naturligtvis redan vad som händer när du har ett
 • 2:19 - 2:22
  positivt gånger ett positivt.
 • 2:22 - 2:23
  Ja, det är ju bara ett positivt.
 • 2:23 - 2:24
  Nu repeterar vi.
 • 2:24 - 2:28
  Negativt gånger negativt är positivt.
 • 2:28 - 2:30
  Negativt gånger positivt är negativt.
 • 2:30 - 2:33
  Positivt gånger negativt är negativt.
 • 2:33 - 2:36
  Och positivt gånger vart annat är positivt.
 • 2:36 - 2:40
  Jag tror att den där sista biten förvirrade dig.
 • 2:40 - 2:42
  Jag kanske kan förenkla det för dig.
 • 2:42 - 2:46
  Om jag helt enkelt säger att om du multiplicerar och de har
 • 2:46 - 2:55
  samma tecken får du ett positvt svar.
 • 2:55 - 2:58
  Och om de har olika tecken får du ett negativt svar.
 • 3:11 - 3:18
  Så det skulle kunna vara antingen, säg 1 gånger 1 lika med 1,
 • 3:18 - 3:22
  eller (-1) gånger (-1) lika med 1
 • 3:24 - 3:29
  Eller om vi säger 1 gånger (-1) lika med 1, eller
 • 3:29 - 3:33
  (-1) gånger 1 är lika med (-1).
 • 3:33 - 3:36
  Du ser att i de två sista problemen hade jag två olika
 • 3:36 - 3:39
  tecken 1 och (-1)?
 • 3:39 - 3:41
  Och i de översta två, i det här
 • 3:41 - 3:43
  är båda positiva.
 • 3:43 - 3:46
  Och i det här är båda negativa.
 • 3:46 - 3:49
  Så nu gör vi en massa uppgifter, och förhoppningsvis sätter det sig,
 • 3:49 - 3:52
  ??
 • 3:52 - 3:56
  ??
 • 4:03 - 4:07
  Så om jag säger (-4) gånger 3, 4 gånger
 • 4:07 - 4:12
  3 är 12, och vi har ett positivt och ett negativt.
 • 4:12 - 4:16
  Så olika tecken betyder negativt.
 • 4:16 - 4:19
  Så (-4) gånger 3 är (-12).
 • 4:19 - 4:21
  Det är rimligt eftersom vad vi egentligen säger är att
 • 4:21 - 4:25
  (-4) gånger plus sig själv 3 gånger, alltså
 • 4:25 - 4:28
  (-4) plus (-4) plus(-4), Som är (-12).
 • 4:28 - 4:31
  Om du tittar på den här videon och kämpar med addition och subtraktion av negativa tal
 • 4:31 - 4:34
  så borde du se den filmen först.
 • 4:34 - 4:35
  Vi gör en till.
 • 4:35 - 4:40
  Om vi tar (-2) gånger (-7).
 • 4:40 - 4:42
  Du kanske vill pausa ock se om du
 • 4:42 - 4:44
  du vet hur man gör och sedan starta igen för och se
 • 4:44 - 4:45
  vad svaret var.
 • 4:45 - 4:51
  Så, 2 gånger 7 är 14, och vi har samma tecken här så,
 • 4:51 - 4:54
  det är 14 -- normalt sett skriver man inte
 • 4:54 - 4:57
  plustecknet men det gör det lite tydligare.
 • 4:57 - 5:06
  Och om vi har -- Hmm -- 9 gånger (-5).
 • 5:06 - 5:09
  Ja, 9 gånger 5 är 45.
 • 5:09 - 5:14
  Och igen så är tecnen olika så det är negativt.
 • 5:14 - 5:18
  Och till slut, om vi har -- Hmmm --
 • 5:18 - 5:25
  (-6) gånger (-11).
 • 5:25 - 5:30
  Ja, 6 gånger 11 är 66 och när det är ett negativt och
 • 5:30 - 5:32
  ett negativt så är svaret positivt.
 • 5:32 - 5:33
  Nu ger jag er ett klurigt problem.
 • 5:33 - 5:39
  vad är 0 gånger (-12)?
 • 5:39 - 5:43
  Ja, man skulle kunna säga att tecknen är olika men,
 • 5:43 - 5:46
  0 är eg varken positivt eller neagativt.
 • 5:46 - 5:48
  Och 0 gånger vad som helt är fortfarande 0.
 • 5:48 - 5:52
  Det spelar ingen roll om det du multiplicerar med är
 • 5:52 - 5:54
  ett negativt tal eller ett positivt tal.
 • 5:54 - 5:58
  0 gånger vad som helst är fortfarande 0.
 • 5:58 - 6:00
  Så nu skall vi se om vi kan använda samma regler på division.
Title:
Multiplicera och dividera med negativa tal
Description:

Multiplying and dividing negative numbers

more » « less
Video Language:
English
Duration:
08:28
Saskia Nordenstråle added a translation

Swedish subtitles

Incomplete

Revisions