YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Swedish subtitles

← Multiplicera och dividera med negativa tal

Multiplying and dividing negative numbers

Get Embed Code
29 Languages

Subtitles translated from английски език Showing Revision 1 created 11/16/2011 by Saskia Nordenstråle.

 1. Välkommen till presentationen om multiplikation och
 2. divission med negativa tal.
 3. Nu börjar vi.
 4. Jag tror att du kommer upptäcka att multiplikation och divission
 5. med negativa tal är betydligt enklare än vad det kan verka.
 6. ???
 7. Så de grundläggande reglerna när du multiplicerar 2 negativa tal...
 8. Vi tar minus 2 gånger minus 2.
 9. Först se du på talen som om det
 10. inte fanns något minustecken.
 11. Som 2 gånger 2 = 4.
 12. Och det visar sig att om du har ett negativ tal gånger ett
 13. negativt tal, är det lika med ett positivt tal.
 14. Så vi skriver ner den första regeln.
 15. Ett negativ tal gånger ett negativt tal är lika med ett positivt tal.
 16. Men om det var -2 gånger 2?
 17. Då tittar vi först på
 18. de två talen utan tecken.
 19. Vi vet att 2 gånger 2 är 4.
 20. Men här har vi -2 gånger 2 och det
 21. visar sig att när vi multiplicerar ett negativt tal med
 22. ett positivt frår vi ett negativt.
 23. Så det är den andra regeln.
 24. Negativt gånger positivt är lika med negativt.
 25. Vad händer om du har 2 gånger -2?
 26. Jag tror att du antagligen kan gissa rätt, som du ser
 27. är dessa två ungefär samma sak, jag tror
 28. att det är den transitiva egenskapen, nej nej det är den
 29. komuttativa egenskapen.
 30. Jag måste komma ihåg det.
 31. Men 2 gånger (-2) är också lika med (-4).
 32. Så vi har den sista regeln att positivt gånger negativt
 33. också är lika med negativt.
 34. Och de haär sista två reglerna är ju typ
 35. samma sak.
 36. Ett negativt gånger ett positivt eller ett positivt
 37. gånger ett negativt är negativt.
 38. Du kan också säga att när tecknen är olika och
 39. du multiplicerar talen, får du ett negativt tal.
 40. Och du vet naturligtvis redan vad som händer när du har ett
 41. positivt gånger ett positivt.
 42. Ja, det är ju bara ett positivt.
 43. Nu repeterar vi.
 44. Negativt gånger negativt är positivt.
 45. Negativt gånger positivt är negativt.
 46. Positivt gånger negativt är negativt.
 47. Och positivt gånger vart annat är positivt.
 48. Jag tror att den där sista biten förvirrade dig.
 49. Jag kanske kan förenkla det för dig.
 50. Om jag helt enkelt säger att om du multiplicerar och de har
 51. samma tecken får du ett positvt svar.
 52. Och om de har olika tecken får du ett negativt svar.
 53. Så det skulle kunna vara antingen, säg 1 gånger 1 lika med 1,
 54. eller (-1) gånger (-1) lika med 1
 55. Eller om vi säger 1 gånger (-1) lika med 1, eller
 56. (-1) gånger 1 är lika med (-1).
 57. Du ser att i de två sista problemen hade jag två olika
 58. tecken 1 och (-1)?
 59. Och i de översta två, i det här
 60. är båda positiva.
 61. Och i det här är båda negativa.
 62. Så nu gör vi en massa uppgifter, och förhoppningsvis sätter det sig,
 63. ??
 64. ??
 65. Så om jag säger (-4) gånger 3, 4 gånger
 66. 3 är 12, och vi har ett positivt och ett negativt.
 67. Så olika tecken betyder negativt.
 68. Så (-4) gånger 3 är (-12).
 69. Det är rimligt eftersom vad vi egentligen säger är att
 70. (-4) gånger plus sig själv 3 gånger, alltså
 71. (-4) plus (-4) plus(-4), Som är (-12).
 72. Om du tittar på den här videon och kämpar med addition och subtraktion av negativa tal
 73. så borde du se den filmen först.
 74. Vi gör en till.
 75. Om vi tar (-2) gånger (-7).
 76. Du kanske vill pausa ock se om du
 77. du vet hur man gör och sedan starta igen för och se
 78. vad svaret var.
 79. Så, 2 gånger 7 är 14, och vi har samma tecken här så,
 80. det är 14 -- normalt sett skriver man inte
 81. plustecknet men det gör det lite tydligare.
 82. Och om vi har -- Hmm -- 9 gånger (-5).
 83. Ja, 9 gånger 5 är 45.
 84. Och igen så är tecnen olika så det är negativt.
 85. Och till slut, om vi har -- Hmmm --
 86. (-6) gånger (-11).
 87. Ja, 6 gånger 11 är 66 och när det är ett negativt och
 88. ett negativt så är svaret positivt.
 89. Nu ger jag er ett klurigt problem.
 90. vad är 0 gånger (-12)?
 91. Ja, man skulle kunna säga att tecknen är olika men,
 92. 0 är eg varken positivt eller neagativt.
 93. Och 0 gånger vad som helt är fortfarande 0.
 94. Det spelar ingen roll om det du multiplicerar med är
 95. ett negativt tal eller ett positivt tal.
 96. 0 gånger vad som helst är fortfarande 0.
 97. Så nu skall vi se om vi kan använda samma regler på division.