Return to Video

Multiplying and dividing negative numbers

 • 0:01 - 0:04
  Добродошли у презентацију множења и
 • 0:04 - 0:05
  дељења негативних бројева.
 • 0:05 - 0:07
  Хајде да почнемо.
 • 0:07 - 0:09
  Мислим да ћете увидети да је множење и дељење негативних бројева
 • 0:09 - 0:11
  кудикамо лакше него што то изгледа
 • 0:11 - 0:14
  у почетку. Само морате имати на уму неколико правила.
 • 0:14 - 0:16
  Научићу вас тим правилима, као што ћу и да порадим на вашем предосећају
 • 0:16 - 0:21
  зашто и кад та правила важе.
 • 0:21 - 0:25
  Дакле, основно правило при множењу два негативна броја јесте...
 • 0:25 - 0:32
  Хајде да кажемо да имамо -2 пута -2.
 • 0:32 - 0:34
  Прво гледате на те бројеве као да
 • 0:34 - 0:35
  уопште немају негативни предзнак.
 • 0:35 - 0:40
  Кажете - па, два пута два је четири.
 • 0:40 - 0:43
  А испоставиће се да ако множите негативан број негативним бројем,
 • 0:43 - 0:45
  резултат ће бити позитиван број.
 • 0:45 - 0:48
  Дакле, хајде да запишемо прво правило.
 • 0:48 - 0:54
  Негативан број пута негативан број једнако је позитиван број.
 • 0:57 - 1:02
  Шта ако бисмо имали минус два пута два?
 • 1:02 - 1:05
  Па, у овом случају, хајде да, за почетак, замислимо да бројеви
 • 1:05 - 1:06
  немају предзнаке.
 • 1:06 - 1:10
  Знамо да је 2 пута 2 четири.
 • 1:10 - 1:14
  Али овде имамо негативан број пута 2, и
 • 1:14 - 1:16
  испоставиће се да ако множите негативан број позитивним,
 • 1:16 - 1:19
  добијате негативан резултат.
 • 1:19 - 1:20
  Дакле, то је још једно правило.
 • 1:20 - 1:29
  Негативан број помножен позитивним бројем даје негативан резултат.
 • 1:29 - 1:35
  Шта се дешава уколико имате 2 пута минус 2?
 • 1:35 - 1:37
  Мислим да ћете ово погодити, јер можете видети
 • 1:37 - 1:41
  да су ова два израза прилично слична, мислим да је овде реч о
 • 1:41 - 1:45
  тзв. транзитивности - не, не, ипак је
 • 1:45 - 1:46
  комутативност.
 • 1:46 - 1:48
  Морам то да запамтим.
 • 1:48 - 1:52
  Али 2 пута минус 2 је такође једнако -4.
 • 1:52 - 1:58
  Тако долазимо до коначног правила - позитиван број помножен негативним бројем
 • 1:58 - 1:59
  такође даје негативан број.
 • 1:59 - 2:01
  И, заправо, ова два последња правила
 • 2:04 - 2:05
  су у неку руку идентична.
 • 2:05 - 2:08
  Негативан број помножен позитивним даје негативан, или позитиван
 • 2:08 - 2:09
  помножен негативним такође даје негативан.
 • 2:09 - 2:14
  Такође можете са сигурношћу рећи да ако су бројевима који се множе различити предзнаци,
 • 2:14 - 2:16
  резултат ће бити негативан број.
 • 2:16 - 2:19
  И, наравно, већ знате шта се дешава у случају да множите
 • 2:19 - 2:22
  два позитивна броја.
 • 2:22 - 2:23
  Резултат је позитиван број.
 • 2:23 - 2:24
  Хајде да урадимо један мали преглед.
 • 2:24 - 2:28
  Негативно пута негативно даје позитивно.
 • 2:28 - 2:30
  Негативно пута позитивно даје негативно.
 • 2:30 - 2:33
  Позитивно пута негативно даје негативно.
 • 2:33 - 2:36
  И позитивно пута позитивно даје позитивно.
 • 2:36 - 2:40
  Мислим да вас је овај последњи део у потпуности збунио.
 • 2:40 - 2:42
  Можда могу то за вас мало да поједноставим.
 • 2:42 - 2:46
  Шта ако вам кажем само ово: при множењу, уколико су бројеви истог предзнака,
 • 2:46 - 2:55
  резултат ће бити позитиван.
 • 2:55 - 2:58
  Различити предзнаци доводе до негативног резултата.
 • 3:11 - 3:18
  Ово би било или, рецимо, 1 пута 1 једнако 1,
 • 3:18 - 3:22
  или минус 1 пута минус 1 једнако је
 • 3:22 - 3:24
  такође 1.
 • 3:24 - 3:29
  Или да сам рекао 1 пута -1 једнако -1, или
 • 3:29 - 3:33
  -1 пута 1 једнако -1.
 • 3:33 - 3:36
  Видите ова два потоња задатка, имао сам два различита знака,
 • 3:36 - 3:39
  +1 и -1?
 • 3:39 - 3:41
  А ова задатка на врху, овај овде,
 • 3:41 - 3:43
  обе јединице су позитивне.
 • 3:43 - 3:46
  А у овом овде задатку обе јединице су негативне.
 • 3:46 - 3:49
  Хајде сада да кренемо да радимо много задатака, и надам се да ћу
 • 3:49 - 3:52
  потрефити поенту, а можете и сами да покушате да урадите
 • 3:52 - 3:56
  ове задатке, а такође и да дате неке наговештаје и нека правила која вам помажу, тако да би то такође требало да помогне.
 • 4:03 - 4:07
  Тако да, ако кажем -4 пута 3, па, 4 пута
 • 4:07 - 4:12
  3 је 12, и имамо негативан и позитиван број.
 • 4:12 - 4:16
  Различити предзнаци подразумевају негативан резултат.
 • 4:16 - 4:19
  Тако да је -4 пута 3 једнако -12.
 • 4:19 - 4:21
  То има смисла, јер ми у ствари кажемо колико је -4 помножено самим собом, и то три пута,
 • 4:21 - 4:25
  дакле, то је -4
 • 4:25 - 4:28
  плус -4 плус -4, што је -12.
 • 4:28 - 4:31
  Ако нисте гледали снимак о сабирању и одузимању негативних
 • 4:31 - 4:34
  бројева, свакако би требало то да погледате пре овога.
 • 4:34 - 4:35
  Хајде да урадимо још један.
 • 4:35 - 4:40
  Шта да сам рекао -2 пута -7?
 • 4:40 - 4:42
  Можда пожелите да паузирате овај снимак, да бисте видели
 • 4:42 - 4:44
  како ово да урадите, и онда да га пустите да видите
 • 4:44 - 4:45
  који је резултат.
 • 4:45 - 4:51
  Дакле, 2 пута 7 је 14, овде имамо исте предзнаке, тако да је то
 • 4:51 - 4:54
  +14 - обично не морате писати овај плус испред позитивног броја,
 • 4:54 - 4:57
  али овако је само мало одређеније.
 • 4:57 - 5:06
  И шта да сам имао - само да размислим - 9 пута -5.
 • 5:06 - 5:09
  Дакле, 9 пута 5 је 45.
 • 5:09 - 5:14
  И, да поновимо, предзнаци су различити, па је резултат негативан.
 • 5:14 - 5:18
  И, најзад, шта ако бисмо имали - само да смислим
 • 5:18 - 5:25
  неке добре бројеве - -6 пута -11.
 • 5:25 - 5:30
  Дакле, 6 пута 11 је 66, а то су и оба негативна броја,
 • 5:30 - 5:32
  тако да је резултат позитиван.
 • 5:32 - 5:33
  Хајде да вам задам један проблематичан задатак.
 • 5:33 - 5:39
  Колико је 0 пута -12?
 • 5:39 - 5:43
  Па, можда ћете рећи да су предзнаци различити, али,
 • 5:43 - 5:46
  нула заправо није негативан, али ни позитиван број.
 • 5:46 - 5:48
  И нула пута било шта је и даље нула.
 • 5:48 - 5:52
  Није важно да ли је множите позитивним или
 • 5:52 - 5:54
  негативним бројем.
 • 5:54 - 5:58
  0 помножена било којим бројем је и даље 0.
 • 5:58 - 6:00
  Сада да видимо да ли нека од ових правила можемо да применимо и на дељење.
 • 6:00 - 6:03
  Испоставља се да се примењују потпуно иста правила.
 • 6:03 - 6:09
  Ако имам 9 подељено са -3.
 • 6:09 - 6:12
  Прво ћемо рећи колико је 9 подељено са 3?
 • 6:12 - 6:14
  Па, то је 3.
 • 6:14 - 6:18
  Имају различите предзнаке, +9 и -3.
 • 6:18 - 6:22
  Различити предзнаци подразумевају негативан резултат.
 • 6:22 - 6:28
  9 подељено са -3 једнако је -3.
 • 6:28 - 6:34
  Колико је -16 подељено са 8?
 • 6:34 - 6:38
  Па, још једном, 16 подељено са 8 је 2, али
 • 6:38 - 6:39
  предзнаци су различити.
 • 6:39 - 6:45
  -16 подељено са 8 једнако је -2.
 • 6:45 - 6:49
  Запамтите, различити предзнаци значе негативан резултат.
 • 6:49 - 7:00
  Колико је -54 подељено са -6?
 • 7:00 - 7:04
  Па, 54 подељено са 6 је 9.
 • 7:04 - 7:09
  И пошто су оба члана, и делилац и дељеник,
 • 7:11 - 7:14
  негативна -- минус 54 и минус 6 -- испоставља се
 • 7:14 - 7:18
  да је резултат позитиван. Сетите се, исти предзнаци
 • 7:18 - 7:19
  значе позитиван резултат.
 • 7:22 - 7:25
  Хајде да урадимо још један задатак.
 • 7:25 - 7:30
  Очигледно, 0 подељена било којим бројем је и даље 0.
 • 7:30 - 7:32
  То је прилично јасно.
 • 7:32 - 7:33
  И, наравно, нулом не можете ништа поделити
 • 7:33 - 7:36
  -- то је остало недефинисано.
 • 7:36 - 7:38
  Хајде да урадимо још један.
 • 7:38 - 7:42
  Колико је -- сад ћу да смислим насумичне бројеве --
 • 7:42 - 7:45
  4 подељено са -1?
 • 7:45 - 7:51
  Па, 4 подељено са 1 је 4, али имамо различите предзнаке.
 • 7:51 - 7:53
  Тако да је ово -4.
 • 7:53 - 7:54
  Надам се да вам ово помаже.
 • 7:54 - 7:57
  Сада хоћу да сами покушате да решите
 • 7:57 - 8:01
  што више задатака са множењем и дељењем негативних бројева.
 • 8:01 - 8:03
  Ако кликнете на "наговештај"
 • 8:03 - 8:04
  добићете подсећање на то које правило да употребите.
 • 8:04 - 8:09
  Временом ћете се запитати зашто важе ова правила
 • 8:09 - 8:11
  и шта заправо значи
 • 8:11 - 8:15
  множење негативног броја позитивним.
 • 8:15 - 8:17
  И, што је још интересантније, шта значи
 • 8:17 - 8:20
  помножити негативан број негативним бројем.
 • 8:20 - 8:23
  Али, мислим да сте у овом тренутку,
 • 8:23 - 8:27
  надам се, спремни да почнете да решавате задатке.
 • 8:27 - 8:29
  Срећно!
Title:
Multiplying and dividing negative numbers
Description:

Multiplying and dividing negative numbers

more » « less
Video Language:
English
Duration:
08:28

Serbian subtitles

Revisions Compare revisions