Return to Video

Násobenie a delenie záporných čísel

 • 0:01 - 0:04
  Vitaj pri prezentácii o násobení a
 • 0:04 - 0:05
  delení zápornych čísel.
 • 0:05 - 0:07
  Tak teda začnime.
 • 0:07 - 0:09
  Myslím si, že zistíš, že násobenie a delenie
 • 0:09 - 0:11
  záporných čísel je oveľa jednoduchšie, než sa spočiatku zdá. Len si musíš zapamätať zopár pravidiel.
 • 0:14 - 0:16
  A neskôr ťa to naučím, keď budeš lepšie rozmumieť tomu, prečo tieto pravidlá fungujú. Ale na úvod si prejdime základné pravidlá.
 • 0:21 - 0:25
  Takže základné pravidlá pri násobení dvoch záporných čísel...
 • 0:25 - 0:32
  povedzme, že máme -2 krát -2.
 • 0:32 - 0:34
  Najprv sa pozri na každé číslo, ako keby
 • 0:34 - 0:35
  nemalo žiadne negatívne znamienko.
 • 0:35 - 0:40
  Vieš už dobre, že 2 krát 2 sa rovná štyri.
 • 0:40 - 0:43
  A ak záporné číslo vynásobíme
 • 0:43 - 0:45
  iným záporným číslom, výsledok je kladný.
 • 0:45 - 0:48
  Zapíšme si teda prvé pravidlo.
 • 0:48 - 0:54
  Záporné číslo krát záporné číslo rovná sa kladné číslo.
 • 0:57 - 1:02
  Ale čo ak by to bolo: -2 x 2?
 • 1:02 - 1:05
  Nuž v tomto prípade sa najprv pozrime
 • 1:05 - 1:06
  na dve čísla bez znamienok.
 • 1:06 - 1:10
  Vieme, že 2 krát 2 je 4.
 • 1:10 - 1:14
  Ale v našom prípade máme záporné číslo násobené kladnou dvojkou.
 • 1:14 - 1:16
  Takže ak násobíme záporné číslo
 • 1:16 - 1:19
  kladným číslom, dostaneme záporné číslo.
 • 1:19 - 1:20
  Takže máme ďalšie pravidlo.
 • 1:20 - 1:29
  Záporné číslo krát kladné číslo rovná sa zápormé číslo.
 • 1:29 - 1:35
  Čo sa stane, ak máme 2 x -2?
 • 1:35 - 1:37
  Myslím si, že toto asi uhádneš, keďže vieš,
 • 1:37 - 1:41
  že tieto dva príklady sú totožné. Zdá sa mi,
 • 1:41 - 1:45
  že je to tranzitívna vlastnosť. Nie, nie! Myslím si, že je to
 • 1:45 - 1:46
  komutatívna vlastnosť.
 • 1:46 - 1:48
  To si musím zapamätať.
 • 1:48 - 1:52
  Ale 2 krát -2 sa tiež rovná -4.
 • 1:52 - 1:58
  Takže máme posledné pravidlo: kladné číslo krát záporné čislo
 • 1:58 - 1:59
  rovná sa záporné číslo.
 • 1:59 - 2:01
  A inak, tieto dve posledné pravidlá sú
 • 2:04 - 2:05
  úplne tá istá vec.
 • 2:05 - 2:08
  Záporné číslo krát kladné číslo je záporné číslo, ako aj kladné číslo
 • 2:08 - 2:09
  krát záporné číslo je záporné číslo.
 • 2:09 - 2:14
  Môžeš si tiež povedať, že keď sú znamienka rôzne a
 • 2:14 - 2:16
  násobíš dve čísla, dostaneš záporný výsledok.
 • 2:16 - 2:19
  A samozrejme, že už vieš, čo sa stane, keď násobíme
 • 2:19 - 2:22
  kladné číslo kladným číslom.
 • 2:22 - 2:23
  Nuž, výsledok je kladný.
 • 2:23 - 2:24
  Takže si to zopakujme.
 • 2:24 - 2:28
  Záporné krát záporné je kladné.
 • 2:28 - 2:30
  Záporné krát kladné je záporné.
 • 2:30 - 2:33
  Kladné krát záporné je záporné.
 • 2:33 - 2:36
  A kladné krát ďalšie kladné je kladné.
 • 2:36 - 2:40
  Myslím si, že som ťa práve úplne poplietol poslednou časťou.
 • 2:40 - 2:42
  Môžem ti to zjednodušiť.
 • 2:42 - 2:46
  Čo ak by som ti povedal, že keď násobíš dve čísla
 • 2:46 - 2:55
  s rovnakým znamienkom, dostaneš kladný výsledok?
 • 2:55 - 2:58
  A pri rôznych znamienkach, dostaneš záporný výsledok.
 • 3:11 - 3:18
  Takže to bude buď 1 krát 1 sa rovná 1,
 • 3:18 - 3:22
  alebo -1 krát -1
 • 3:22 - 3:24
  bude tiež 1.
 • 3:24 - 3:29
  Alebo 1 krát -1 sa rovná -1
 • 3:29 - 3:33
  a -1 krát 1 sa rovná -1.
 • 3:33 - 3:36
  Vidíš, ako pri týchto spodných príkladoch mám dve rôzne
 • 3:36 - 3:39
  znamienka? Plus 1 a mínus 1?
 • 3:39 - 3:41
  A tieto dva vrchné príklady, tento tu,
 • 3:41 - 3:43
  obe jedenotky sú kladné.
 • 3:43 - 3:46
  A tento napravo - obe jednotky sú záporné.
 • 3:46 - 3:49
  Vyriešme teraz niekoľko príkladov a dúfam, že
 • 3:49 - 3:52
  to bude jasné. Môžes si pritom
Title:
Násobenie a delenie záporných čísel
Description:

Multiplying and dividing negative numbers

more » « less
Video Language:
English
Duration:
08:28

Slovak subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions