Return to Video

Násobenie a delenie záporných čísel

 • 0:01 - 0:04
  Vitajte pri prezentácii o násobení a
 • 0:04 - 0:05
  delení zápornych čísel.
 • 0:05 - 0:07
  Tak teda začnime.
 • 0:07 - 0:09
  Myslím si, že zistíte, že násobenie
  a delenie
 • 0:09 - 0:11
  záporných čísel je oveľa jednoduchšie,
 • 0:11 - 0:14
  než sa spočiatku zdá. Len si musíte
  zapamätať zopár pravidiel.
 • 0:14 - 0:16
  A neskôr vás naučím, keď budete tomu lepšie rozmumieť,
 • 0:16 - 0:21
  prečo tieto pravidlá fungujú.
 • 0:21 - 0:25
  Takže, základné pravidlá pri násobení
  dvoch záporných čísel...
 • 0:25 - 0:32
  povedzme, že máme -2 krát -2.
 • 0:32 - 0:34
  Najprv sa pozrite na každé číslo, ako keby
 • 0:34 - 0:35
  nemalo žiadne negatívne znamienko.
 • 0:35 - 0:40
  Už viete, že 2 krát 2 sa rovná štyri.
 • 0:40 - 0:43
  A ak záporné číslo vynásobíme
 • 0:43 - 0:45
  iným záporným číslom, výsledok je kladný.
 • 0:45 - 0:48
  Zapíšme si teda toto prvé pravidlo.
 • 0:48 - 0:54
  Záporné číslo krát záporné číslo
  rovná sa kladné číslo.
 • 0:57 - 1:02
  Ale čo ak by to bolo: -2 x 2?
 • 1:02 - 1:05
  Nuž v tomto prípade sa najprv pozrieme
 • 1:05 - 1:06
  na dve čísla bez znamienok.
 • 1:06 - 1:10
  Vieme, že 2 krát 2 je 4.
 • 1:10 - 1:14
  Ale v tomto prípade je záporné číslo
  násobené kladnou 2
 • 1:14 - 1:16
  a ak násobíme záporné číslo
 • 1:16 - 1:19
  kladným číslom, dostaneme záporné číslo.
 • 1:19 - 1:21
  Takže máme ďalšie pravidlo.
 • 1:26 - 1:29
  Záporné číslo krát kladné číslo
  rovná sa zápormé číslo.
 • 1:29 - 1:35
  Čo sa stane, ak máme 2 x -2?
 • 1:35 - 1:37
  Myslím si, že to uhádnete, keďže viete,
 • 1:37 - 1:41
  že tieto dva príklady sú totožné. Myslím,
 • 1:41 - 1:43
  že je to transitná vlastnosť. Nie, nie!
  Myslím, že je to
 • 1:44 - 1:46
  komutatívna vlastnosť.
 • 1:46 - 1:48
  Musím si to zapamätať.
 • 1:48 - 1:52
  Ale 2 krát -2 sa tiež rovná -4.
 • 1:52 - 1:58
  Takže máme posledné pravidlo.
  Kladné číslo krát záporné čislo
 • 1:58 - 1:59
  rovná sa záporné číslo.
 • 1:59 - 2:01
  A mimochodom, posledné dve pravidlá sú
 • 2:04 - 2:05
  viac-menej rovnaké.
 • 2:05 - 2:08
  Záporné krát kladné je
  záporné číslo, alebo kladné
 • 2:08 - 2:09
  krát záporné je záporné číslo.
 • 2:09 - 2:14
  Môžete si tiež povedať, že keď sú
  znamienka rôzne a
 • 2:14 - 2:16
  násobíš dve čísla, dostaneš
  záporný výsledok.
 • 2:16 - 2:19
  A samozrejme, už viete, čo sa stane,
  keď násobíme
 • 2:19 - 2:22
  kladné číslo kladným číslom.
 • 2:22 - 2:23
  Nuž, výsledok je kladný.
 • 2:23 - 2:24
  Takže si to zopakujme.
 • 2:24 - 2:28
  Záporné krát záporné je kladné.
 • 2:28 - 2:30
  Záporné krát kladné je záporné.
 • 2:30 - 2:33
  Kladné krát záporné je záporné.
 • 2:33 - 2:36
  A kladné krát ďalšie kladné je kladné.
 • 2:36 - 2:40
  Myslím si, že táto posledná časť vás
  úplne poplietla.
 • 2:40 - 2:42
  Môžem vám to zjednodušiť.
 • 2:42 - 2:46
  Čo ak by som vám povedal, že keď násobíte dve čísla
 • 2:46 - 2:55
  s rovnakým znamienkom, dostanete kladný výsledok?
 • 2:55 - 2:58
  A pri rôznych znamienkach, dostanete záporný výsledok.
 • 3:11 - 3:18
  Takže to bude napr. 1 krát 1 rovná sa 1,
 • 3:18 - 3:22
  alebo -1 krát -1 rovná sa
 • 3:22 - 3:24
  tiež 1.
 • 3:24 - 3:29
  Alebo napr. 1 krát -1 rovná sa -1
 • 3:29 - 3:33
  a -1 krát 1 rovná sa -1.
 • 3:33 - 3:36
  Vidíte, ako pri týchto spodných príkladoch
  mám dve rôzne
 • 3:36 - 3:39
  znamienka? +1 a -1?
 • 3:39 - 3:41
  A tieto dva vrchné príklady, tento tu,
 • 3:41 - 3:43
  obe jednotky sú kladné.
 • 3:43 - 3:46
  A pri tomto sú obe jednotky sú záporné.
 • 3:46 - 3:49
  Takže poďme vyriešiť niekoľko príkladov
  a dúfam, že
 • 3:49 - 3:52
  to bude jasné. Môžete si popritom skúšať
 • 3:52 - 3:56
  praktické príklady a nápovedy na použitie
  týchto pravidiel.
 • 4:03 - 4:07
  Takže ak máme -4 krát 3. Nuž, 4 krát
 • 4:07 - 4:12
  3 je 12 a máme záporné a kladné znamienko.
 • 4:12 - 4:16
  Rôzne znamienka teda tvoria záporný výsledok.
 • 4:16 - 4:19
  Takže -4 krát 3 je -12.
 • 4:19 - 4:21
  To dáva zmysel, pretože vlastne hovoríme,
 • 4:21 - 4:25
  že -4 sa trojnásoví, takže je to je vlastne ako -4
 • 4:25 - 4:28
  plus -4 plus -4, čo sa rovná -12.
 • 4:28 - 4:31
  Ak ste ešte nevideli video o sčítaní a odčítaní záporných
 • 4:31 - 4:34
  čisel, mali by ste si ho najskôr pozrieť
 • 4:34 - 4:35
  Vyriešme si ďalší príklad.
 • 4:35 - 4:40
  Čo ak máme: -2 krát-7?
 • 4:40 - 4:42
  A video si môžete kedykoľvek pozastaviť,
  aby ste si zistili,
 • 4:42 - 4:44
  či už viete, ako to počítať a znovu ho
  pustiť a pozrieť sa
 • 4:44 - 4:45
  aký je výsledok.
 • 4:45 - 4:51
  Takže 2 krát 7 je 14. Znamienka sú rovnaké, takže
 • 4:51 - 4:54
  máme +14! Zvyčajne nemusíte písať
 • 4:54 - 4:57
  kladné znamienko, ale aspoň to poriadne
  zvýrazníte.
 • 4:57 - 5:06
  A čo ak máme... napríklad... 9 krát -5?
 • 5:06 - 5:09
  Takže 9 krát 5 je 45.
 • 5:09 - 5:14
  A znamienka sú opať rôzne, takže výsledok je záporný.
 • 5:14 - 5:18
  A nakoniec, čo ak by sme mali... Hm, nejaké
 • 5:18 - 5:25
  dobré čísla... -6 krát -11.
 • 5:25 - 5:30
  Takže, 6 krát 11 je 66 a máme záporné a
 • 5:30 - 5:32
  záporné čísla, takže kladný výsledok.
 • 5:32 - 5:33
  Skúste teraz vyriešiť zložitejší problém.
 • 5:33 - 5:39
  Koľko je 0 krát -12?
 • 5:39 - 5:43
  Mohli by ste povedať, že znamienka sú rôzne,
 • 5:43 - 5:46
  avšak 0 nemá ani kladnú, ani zápornú
  hodnotu.
 • 5:46 - 5:48
  A 0 krát hocičo je stále 0.
 • 5:48 - 5:52
  Nezálaží, či číslo, ktorým ju násobíš,
 • 5:52 - 5:54
  je záporné alebo kladné.
 • 5:54 - 5:58
  0 krát hocičo je stále 0.
 • 5:58 - 6:00
  Pozrime sa teraz, či môžeme použiť tie isté pravidlá na delenie.
 • 6:00 - 6:03
  Vlastne, fungujú tu rovnaké pravidlá.
 • 6:03 - 6:09
  Máme 9 delené -3...
 • 6:09 - 6:12
  Najprv si musíme povedať koľko je 9 delené 3.
 • 6:12 - 6:14
  Nuž, je to 3.
 • 6:14 - 6:18
  A majú rôzne znamienka +9 a -3.
 • 6:18 - 6:22
  Takže rôzne znamienka znamenajú záporný výsledok.
 • 6:22 - 6:28
  9 delené -3 sa rovná -3.
 • 6:28 - 6:34
  Koľko je -16 delené 8?
 • 6:34 - 6:38
  Takže ešte raz, 16 delené 8 je 2, ale
 • 6:38 - 6:39
  znamienka sú rôzne.
 • 6:39 - 6:45
  -16 delené +8 rovná sa -2.
 • 6:45 - 6:49
  Pamätajte si, že rôzne znamienka vám dajú záporný výsledok.
 • 6:49 - 7:00
  Koľko je -54 delené -6?
 • 7:00 - 7:04
  Takže, 54 delené 6 je 9.
 • 7:04 - 7:09
  A kedže oba, deliteľ a delenec,
 • 7:11 - 7:14
  sú záporné, teda -54 a -6 a vyjde nám, že
 • 7:14 - 7:18
  výsledok je kladný. Pamätajte si, že
  rovnaké znamienka
 • 7:18 - 7:19
  rovná sa kladný výsledok.
 • 7:22 - 7:25
  Spravme si ešte jeden príklad.
 • 7:25 - 7:30
  Samozrejme, 0 delené hocičo je stále 0.
 • 7:30 - 7:32
  To je celkom jasné.
 • 7:32 - 7:33
  Ale samozrejme, že nič nemôžete deliť nulou.
 • 7:33 - 7:36
  To sa nedá.
 • 7:36 - 7:38
  Ďalší príklad.
 • 7:38 - 7:42
  Koľko je... premýšľam nad nejakými náhodnými číslami...
 • 7:42 - 7:45
  4 delené -1?
 • 7:45 - 7:51
  Nuž, 4 delené 1 je 4, ale znamienka sú rôzne.
 • 7:51 - 7:53
  Teda výsledok je -4.
 • 7:53 - 7:54
  Dúfam, že vám to pomôže.
 • 7:54 - 7:57
  Teraz chcem, aby ste si sami vyrátali
 • 7:57 - 8:01
  toľko príkladov na násobenie a delenie záporných čísel, koľko vládzete.
 • 8:01 - 8:03
  A keď kliknete na nápovedu,
 • 8:03 - 8:04
  pripomenie vám, ktoré pravidlo máte použiť.
 • 8:04 - 8:09
  Možno budete chcieť popremýšľať, prečo
 • 8:09 - 8:11
  sa tieto pravidlá používajú a čo to vlastne znamená,
 • 8:11 - 8:15
  keď násobíte záporné číslo kladným.
 • 8:15 - 8:17
  A čo je zaujímavejšie, čo to znamená, keď
 • 8:17 - 8:20
  násobíte záporné číslo záporným.
 • 8:20 - 8:23
  Ale myslím, že teraz,
 • 8:23 - 8:27
  dúfajme, ste pripravení začať
  riešiť nejaké príklady
 • 8:27 - 8:29
  Veľa šťastia.
 • Не синхронизирани
  ...príklad ktorý sme už spravili
  a bol to násobok.
Title:
Násobenie a delenie záporných čísel
Description:

Násobenie a delenie záporných čísel

more » « less
Video Language:
English
Duration:
08:28

Slovak subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions