YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Slovak subtitles

← Násobenie a delenie záporných čísel

Násobenie a delenie záporných čísel

Get Embed Code
29 Languages

Showing Revision 6 created 11/14/2014 by canigova.michaela.

 1. Vitajte pri prezentácii o násobení a
 2. delení zápornych čísel.
 3. Tak teda začnime.
 4. Myslím si, že zistíte, že násobenie
  a delenie
 5. záporných čísel je oveľa jednoduchšie,
 6. než sa spočiatku zdá. Len si musíte
  zapamätať zopár pravidiel.
 7. A neskôr vás naučím, keď budete tomu lepšie rozmumieť,
 8. prečo tieto pravidlá fungujú.
 9. Takže, základné pravidlá pri násobení
  dvoch záporných čísel...
 10. povedzme, že máme -2 krát -2.
 11. Najprv sa pozrite na každé číslo, ako keby
 12. nemalo žiadne negatívne znamienko.
 13. Už viete, že 2 krát 2 sa rovná štyri.
 14. A ak záporné číslo vynásobíme
 15. iným záporným číslom, výsledok je kladný.
 16. Zapíšme si teda toto prvé pravidlo.
 17. Záporné číslo krát záporné číslo
  rovná sa kladné číslo.
 18. Ale čo ak by to bolo: -2 x 2?
 19. Nuž v tomto prípade sa najprv pozrieme
 20. na dve čísla bez znamienok.
 21. Vieme, že 2 krát 2 je 4.
 22. Ale v tomto prípade je záporné číslo
  násobené kladnou 2
 23. a ak násobíme záporné číslo
 24. kladným číslom, dostaneme záporné číslo.
 25. Takže máme ďalšie pravidlo.
 26. Záporné číslo krát kladné číslo
  rovná sa zápormé číslo.
 27. Čo sa stane, ak máme 2 x -2?
 28. Myslím si, že to uhádnete, keďže viete,
 29. že tieto dva príklady sú totožné. Myslím,
 30. že je to transitná vlastnosť. Nie, nie!
  Myslím, že je to
 31. komutatívna vlastnosť.
 32. Musím si to zapamätať.
 33. Ale 2 krát -2 sa tiež rovná -4.
 34. Takže máme posledné pravidlo.
  Kladné číslo krát záporné čislo
 35. rovná sa záporné číslo.
 36. A mimochodom, posledné dve pravidlá sú
 37. viac-menej rovnaké.
 38. Záporné krát kladné je
  záporné číslo, alebo kladné
 39. krát záporné je záporné číslo.
 40. Môžete si tiež povedať, že keď sú
  znamienka rôzne a
 41. násobíš dve čísla, dostaneš
  záporný výsledok.
 42. A samozrejme, už viete, čo sa stane,
  keď násobíme
 43. kladné číslo kladným číslom.
 44. Nuž, výsledok je kladný.
 45. Takže si to zopakujme.
 46. Záporné krát záporné je kladné.
 47. Záporné krát kladné je záporné.
 48. Kladné krát záporné je záporné.
 49. A kladné krát ďalšie kladné je kladné.
 50. Myslím si, že táto posledná časť vás
  úplne poplietla.
 51. Môžem vám to zjednodušiť.
 52. Čo ak by som vám povedal, že keď násobíte dve čísla
 53. s rovnakým znamienkom, dostanete kladný výsledok?
 54. A pri rôznych znamienkach, dostanete záporný výsledok.
 55. Takže to bude napr. 1 krát 1 rovná sa 1,
 56. alebo -1 krát -1 rovná sa
 57. tiež 1.
 58. Alebo napr. 1 krát -1 rovná sa -1
 59. a -1 krát 1 rovná sa -1.
 60. Vidíte, ako pri týchto spodných príkladoch
  mám dve rôzne
 61. znamienka? +1 a -1?
 62. A tieto dva vrchné príklady, tento tu,
 63. obe jednotky sú kladné.
 64. A pri tomto sú obe jednotky záporné.
 65. Takže poďme vyriešiť niekoľko príkladov
  a dúfam, že
 66. to bude jasné. Môžete si popritom skúšať
 67. praktické príklady a nápovedy na použitie
  týchto pravidiel.
 68. Takže ak máme -4 krát 3. Nuž, 4 krát
 69. 3 je 12 a máme záporné a kladné znamienko.
 70. Rôzne znamienka teda tvoria záporný výsledok.
 71. Takže -4 krát 3 je -12.
 72. To dáva zmysel, pretože vlastne hovoríme,
 73. že -4 sa trojnásoví, takže je to je vlastne ako -4
 74. plus -4 plus -4, čo sa rovná -12.
 75. Ak ste ešte nevideli video o sčítaní a odčítaní záporných
 76. čisel, mali by ste si ho najskôr pozrieť
 77. Vyriešme si ďalší príklad.
 78. Čo ak máme: -2 krát-7?
 79. A video si môžete kedykoľvek pozastaviť,
  aby ste si zistili,
 80. či už viete, ako to počítať a znovu ho
  pustiť a pozrieť sa
 81. aký je výsledok.
 82. Takže 2 krát 7 je 14. Znamienka sú rovnaké, takže
 83. máme +14! Zvyčajne nemusíte písať
 84. kladné znamienko, ale aspoň to poriadne
  zvýrazníte.
 85. A čo ak máme... napríklad... 9 krát -5?
 86. Takže 9 krát 5 je 45.
 87. A znamienka sú opať rôzne, takže výsledok je záporný.
 88. A nakoniec, čo ak by sme mali... Hm, nejaké
 89. dobré čísla... -6 krát -11.
 90. Takže, 6 krát 11 je 66 a máme záporné a
 91. záporné čísla, takže kladný výsledok.
 92. Skúste teraz vyriešiť zložitejší problém.
 93. Koľko je 0 krát -12?
 94. Mohli by ste povedať, že znamienka sú rôzne,
 95. avšak 0 nemá ani kladnú, ani zápornú
  hodnotu.
 96. A 0 krát hocičo je stále 0.
 97. Nezálaží, či číslo, ktorým ju násobíš,
 98. je záporné alebo kladné.
 99. 0 krát hocičo je stále 0.
 100. Pozrime sa teraz, či môžeme použiť tie isté pravidlá na delenie.
 101. Vlastne, fungujú tu rovnaké pravidlá.
 102. Máme 9 delené -3...
 103. Najprv si musíme povedať koľko je 9 delené 3.
 104. Nuž, je to 3.
 105. A majú rôzne znamienka +9 a -3.
 106. Takže rôzne znamienka znamenajú záporný výsledok.
 107. 9 delené -3 sa rovná -3.
 108. Koľko je -16 delené 8?
 109. Takže ešte raz, 16 delené 8 je 2, ale
 110. znamienka sú rôzne.
 111. -16 delené +8 rovná sa -2.
 112. Pamätajte si, že rôzne znamienka vám dajú záporný výsledok.
 113. Koľko je -54 delené -6?
 114. Takže, 54 delené 6 je 9.
 115. A kedže oba, deliteľ a delenec,
 116. sú záporné, teda -54 a -6 a vyjde nám, že
 117. výsledok je kladný. Pamätajte si, že
  rovnaké znamienka
 118. rovná sa kladný výsledok.
 119. Spravme si ešte jeden príklad.
 120. Samozrejme, 0 delené hocičo je stále 0.
 121. To je celkom jasné.
 122. Ale samozrejme, že nič nemôžete deliť nulou.
 123. To sa nedá.
 124. Ďalší príklad.
 125. Koľko je... premýšľam nad nejakými náhodnými číslami...
 126. 4 delené -1?
 127. Nuž, 4 delené 1 je 4, ale znamienka sú rôzne.
 128. Teda výsledok je -4.
 129. Dúfam, že vám to pomôže.
 130. Teraz chcem, aby ste si sami vyrátali
 131. toľko príkladov na násobenie a delenie záporných čísel, koľko vládzete.
 132. A keď kliknete na nápovedu,
 133. pripomenie vám, ktoré pravidlo máte použiť.
 134. Možno budete chcieť popremýšľať, prečo
 135. sa tieto pravidlá používajú a čo to vlastne znamená,
 136. keď násobíte záporné číslo kladným.
 137. A čo je zaujímavejšie, čo to znamená, keď
 138. násobíte záporné číslo záporným.
 139. Ale myslím, že teraz,
 140. dúfajme, ste pripravení začať
  riešiť nejaké príklady
 141. Veľa šťastia.
 142. Не синхронизирани
  ...príklad ktorý sme už spravili
  a bol to násobok.