Return to Video

Multiplikasjon og divisjon av negative tall.

 • 0:01 - 0:04
  Velkommen til presentasjonen av multiplisering
 • 0:04 - 0:05
  og divisjon av negative tall.
 • 0:05 - 0:07
  La oss begynne.
 • 0:07 - 0:09
  Jeg tror du kommer til å oppdage at multiplikasjon og divisjon
 • 0:09 - 0:11
  av negative tall er mye enklere enn
 • 0:11 - 0:14
  det først kan se ut. Du må bare huske et par regler.
 • 0:14 - 0:16
  Og jeg kommer til å lære deg --
 • 0:16 - 0:21
  kommer til å gi deg mye mer intuitive forklaringer på hvorfor disse reglene fungerer.
 • 0:21 - 0:25
  Så den grunnleggende regelen er at når du ganger to negative tall
 • 0:25 - 0:32
  la oss si jeg hadde -2 ganger -2
 • 0:32 - 0:34
  først ser du på hvert av tallene som om det
 • 0:34 - 0:35
  ikke var noe minus fortegn.
 • 0:35 - 0:40
  Vel, sier du, 2 ganger 2 er lik 4.
 • 0:40 - 0:43
  Og det viser seg at dersom du har et negativ
 • 0:43 - 0:45
  ganger et negativ, får du et positiv.
 • 0:45 - 0:48
  La oss skrive ned den første regelen.
 • 0:48 - 0:54
  Et negativ ganger et negativ er lik et positiv.
 • 0:57 - 1:02
  Hva om det var -2 ganger +2?
 • 1:02 - 1:05
  Vel, i dette tilfellet, la oss først se
 • 1:05 - 1:06
  på to tall uten fortegn.
 • 1:06 - 1:10
  Vi vet at 2 ganger 2 er 4.
 • 1:10 - 1:14
  Men her har vi et negativ ganger et positivt 2
 • 1:14 - 1:16
  og det viser seg at når du ganger et negativ
 • 1:16 - 1:19
  med et positiv får du et negativ.
 • 1:19 - 1:20
  Så det er en ny regel.
 • 1:20 - 1:29
  Negativ ganger positiv er lik negativ.
 • 1:29 - 1:35
  Hva skjer dersom du har positiv 2 ganger -2?
 • 1:35 - 1:37
  Jeg tror du kan gjette svaret,
 • 1:37 - 1:41
  at disse sakene er mye det samme.
 • 1:41 - 1:45
  Det er den transitive kvaliteteten --
 • 1:45 - 1:46
  den kommunikative kvaliteten.
 • 1:46 - 1:48
  Jeg må huske på det.
 • 1:48 - 1:52
  Men 2 ganger -2, det er også lik -4.
 • 1:52 - 1:58
  Så vi har en endelig regel om at et positiv ganger et negativ
 • 1:58 - 1:59
  også er lik et negativ.
 • 1:59 - 2:01
  Og faktisk er disse andre to reglene
 • 2:04 - 2:05
  nærmest det samme.
 • 2:05 - 2:08
  Et negativ ganger et positiv er et negativ, eller et positiv
 • 2:08 - 2:09
  ganger et negativ er et negativ.
 • 2:09 - 2:14
  Du kunne også sagt at når fortegnene er forskjellige
 • 2:14 - 2:16
  ganger du de to tallene, du får et negativt tall
 • 2:16 - 2:19
  Og selvfølgelig vet du allerede hva som skjer når du har
 • 2:19 - 2:22
  et positiv ganger et positiv.
 • 2:22 - 2:23
  Da er svaret bare et positv.
 • 2:23 - 2:24
  La oss repetere.
 • 2:24 - 2:28
  Negativ ganger negativ er positiv.
 • 2:28 - 2:30
  Negativ ganger positiv er negativ.
 • 2:30 - 2:33
  Positiv ganger negativ er negativ.
 • 2:33 - 2:36
  Og positiv ganger seg selv er lik positiv.
 • 2:36 - 2:40
  Jeg tror den siste biten forvirret deg totalt.
 • 2:40 - 2:42
  Kanskje jeg kan forenkle det for deg.
 • 2:42 - 2:46
  Hva om jeg fortalte deg at når du ganger
 • 2:46 - 2:55
  og de samme fortegnene gav deg et positiv resultat.
 • 2:55 - 2:58
  Og forskjellige fortegn gav deg et negativt resultat.
 • 3:11 - 3:18
  Så det ville vært enten 1 ganger 1 er lik 1
 • 3:18 - 3:22
  Eller om jeg sa -1 ganger -1 er lik
 • 3:22 - 3:24
  positiv 1 også
 • 3:24 - 3:29
  eller om jeg sa 1 ganger -1 er lik -1, eller
 • 3:29 - 3:33
  -1 ganger 1 er lik -1
 • 3:33 - 3:36
  Du kan se hvordan de siste to hadde to forskjellige fortegn
 • 3:36 - 3:39
  positiv 1 og negativ 1
 • 3:39 - 3:41
  og de øverste to, dette her,
 • 3:41 - 3:43
  begge 1 er positive.
 • 3:43 - 3:46
  Og denne her, begge 1 er negative.
 • 3:46 - 3:49
  la oss gjøre en bråte stykker og forhåpentligvis sitter det.
 • 3:49 - 3:52
  Du kan også forsøke å gjøre dette
 • 3:52 - 3:56
  sammen med øvelsesstykkene, og også gi deg hintene og reglene, som også burde hjelpe.
 • 4:03 - 4:07
  Så om jeg sa negativ 4 ganger positiv 3, vel 4 ganger
 • 4:07 - 4:12
  3 er 12, og vi har et negativ og et positiv.
 • 4:12 - 4:16
  Forskjellige tegn betyr negativt.
 • 4:16 - 4:19
  Negativ 4 ganger 3 er negativ 12.
 • 4:19 - 4:21
  Det følger, fordi vi i bunn og grunn sier
 • 4:21 - 4:25
  at negativ 4 i seg selv 3 ganger, så det er som negativ 4
 • 4:25 - 4:28
  plus -4 pluss -4, som er -12.
 • 4:28 - 4:31
  Om du ser denne videoen om addisjon og subtrahering
 • 4:31 - 4:34
  av tall, burde du kanskje se den først.
 • 4:34 - 4:35
  La oss gjøre ett stykke til.
 • 4:35 - 4:40
  Hva om jeg sa -2 ganger -7.
 • 4:40 - 4:42
  Og du vil kanskje sette videoen på pause når som helst for å se om du
 • 4:42 - 4:44
  vet hvordan dette skal gjøres og så starte den opp igjen
 • 4:44 - 4:45
  for å finne ut hva svaret er.
 • 4:45 - 4:51
  Vel, 2 ganger 7 er 14, og vi har det samme fortegnet her, så
 • 4:51 - 4:54
  det er positiv 14, normalt ville du ikke måtte skrive
 • 4:54 - 4:57
  pluss tegnet, men det gjør det litt mer eksplisitt.
 • 4:57 - 5:06
  Om jeg hadde, la meg tenke, 9 ganger -5.
 • 5:06 - 5:09
  Vel, 9 ganger 5 er 45.
 • 5:09 - 5:14
  Og nok en gang, fortegnenen er forskjellige, så det er negativt.
 • 5:14 - 5:18
  Og her er endelig dersom jeg hadde -- la meg tenke over
 • 5:18 - 5:25
  noen gode tall. -6 ganger -11.
 • 5:25 - 5:30
  Vel, 6 ganger 11 er 66 og det er et negativ
 • 5:30 - 5:32
  og et negativ, det er positivt.
 • 5:32 - 5:33
  La meg gi deg et lurespørsmål.
 • 5:33 - 5:39
  Hva er 0 ganger -27?
 • 5:39 - 5:43
  Vel, du ville kanskje si at fortegnene er forskjellig, men
 • 5:43 - 5:46
  0 er faktisk verken negativt eller positivt.
 • 5:46 - 5:48
  Og 0 ganger hva som helst er fortsatt 0.
 • 5:48 - 5:52
  Det gjør ingenting om saken du ganger det med
 • 5:52 - 5:54
  er et negativt tall eller et positivt.
 • 5:54 - 5:58
  0 ganger hva som helst er fortsatt 0
 • 5:58 - 6:00
  La oss se om vi kan bruke dise samme reglene på divisjon.
 • 6:00 - 6:03
  Det viser seg at de samme reglene gjelder.
 • 6:03 - 6:09
  Om jeg har 9 delt på -3
 • 6:09 - 6:12
  Vel, først sier vi hva er 9 delt på 3?
 • 6:12 - 6:14
  Det er 3.
 • 6:14 - 6:18
  Og de har forskjellige fortegn, positiv 9, negativ 3
 • 6:18 - 6:22
  Så forskjellige fortegn betyr negativ.
 • 6:22 - 6:28
  9 delt på -3 er lik -3.
 • 6:28 - 6:34
  Hva er -16 delt på 8?
 • 6:34 - 6:38
  Vel, nok en gang, 16 delt på 8 er 2, men
 • 6:38 - 6:39
  fortegnene er forskjellige.
 • 6:39 - 6:45
  Negativ 16 delt på positiv 8, det er lik -2.
 • 6:45 - 6:49
  Husk at forskjellige fortegn gir deg et negativt resultat.
 • 6:49 - 7:00
  hva er -54 delt på -6?
 • 7:00 - 7:04
  54 delt på 6 er 9.
 • 7:04 - 7:09
  Og siden både divisoren og dividenden er
 • 7:11 - 7:14
  negative, -54, og -6, viser det seg
 • 7:14 - 7:18
  at svaret er positivt. Husk, samme fortegn
 • 7:18 - 7:19
  resulterer i positivt fortegn.
 • 7:22 - 7:25
  La oss gjøre en til.
 • 7:25 - 7:30
  Innlysende nok, 0 delt på hva som helst er fortsatt 0.
 • 7:30 - 7:32
  Det er ganske rett frem.
 • 7:32 - 7:33
  Og selvsagt kan du ikke dele noe på 0
 • 7:33 - 7:36
  Det er udefinert.
 • 7:36 - 7:38
  La oss gjøre en til.
 • 7:38 - 7:42
  Hva er -- jeg tenker bare på tilfeldige tall her --
 • 7:42 - 7:45
  4 delt på -17?
 • 7:45 - 7:51
  Vel, 4 delt på 1 er 4, men fortegnene er forskjellige.
 • 7:51 - 7:53
  Så det er -4.
 • 7:53 - 7:54
  Jeg håper det hjelper.
 • 7:54 - 7:57
  Nå vil jeg at du skal forsøke
 • 7:57 - 8:01
  så mange av disse, multiplisering og divisering, av negative tall
 • 8:01 - 8:03
  som du klarer. Og om du klikker på hintene
 • 8:03 - 8:04
  minner det deg på hvilke regler du må bruke.
 • 8:04 - 8:09
  På egenhånd vil du kanskje tenke over
 • 8:09 - 8:11
  hva det betyr å bruke disse reglene
 • 8:11 - 8:15
  og hva det betyr å multiplisere negative tall med positive tall.
 • 8:15 - 8:17
  Og enda mer interessant, hva det betyr
 • 8:17 - 8:20
  å gange negative tall med negative tall.
 • 8:20 - 8:23
  Men jeg tror at nå
 • 8:23 - 8:27
  forhåpentligvis, er du klar til å gjøre disse stykkene.
 • 8:27 - 8:29
  Lykke til.
Title:
Multiplikasjon og divisjon av negative tall.
Description:

Multiplikasjon og divisjon av negative tall.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
08:28

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions