Return to Video

Pendaraban & Pembahagian Nombor Negatif

 • 0:01 - 0:04
  Selamat datang ke pembentangan
  tentang "Pendaraban"
 • 0:04 - 0:05
  dan "Pembahagian Nombor Negatif".
 • 0:05 - 0:07
  Mari kita mulakan.
 • 0:07 - 0:09
  Anda akan dapati bahawa Pendaraban
 • 0:09 - 0:11
  dan Pembahagian nombor negatif
 • 0:11 - 0:14
  lebih senang dari yang anda sangka.
 • 0:14 - 0:16
  Anda cuma perlu ingat beberapa peraturan saja.
 • 0:21 - 0:25
  Apabila 2 nombor negatif didarabkan,
 • 0:25 - 0:32
  contohnya (-2) x (-2);
 • 0:32 - 0:34
  Mula-mula anggapkan tiada
  tanda negatif (-)
 • 0:34 - 0:35
  pada nombor-nombor itu.
 • 0:35 - 0:40
  Jadi 2 x 2 = 4.
 • 0:40 - 0:43
  Bila nombor negatif didarabkan bersama,
 • 0:43 - 0:45
  jawapannya ialah positif (+).
 • 0:45 - 0:48
  Jadi tuliskan peraturan pertama ini.
 • 0:48 - 0:54
  (-) x (-) = (+).
 • 0:57 - 1:02
  Bagaimana pula dengan (-2) x 2 = ?
 • 1:02 - 1:05
  Mula-mula, anggapkan tiada tanda negatif (-)
 • 1:05 - 1:06
  pada nombor-nombor itu.
 • 1:06 - 1:10
  2 x 2 = 4.
 • 1:10 - 1:14
  Kita ada (-2) x (+2);
 • 1:14 - 1:16
  bila nombor (-) didarabkan dengan nombor (+),
 • 1:16 - 1:19
  jawapannya ialah (-).
 • 1:19 - 1:20
  Ini ialah peraturan kedua.
 • 1:20 - 1:29
  (-) x (+) = (-)
 • 1:29 - 1:35
  Bagaimana pula jika 2 x (-2) ?
 • 1:35 - 1:37
  Saya rasa anda boleh teka jawapannya
 • 1:37 - 1:41
  sebab hampir sama dengan contoh tadi.
 • 1:41 - 1:45
  Ini dipanggil "Penukaran Tertib" atau
 • 1:45 - 1:46
  "Commutative Property" dalam Bahasa Inggeris.
 • 1:48 - 1:52
  2 x (-2) = (-4)
 • 1:52 - 1:58
  Maka peraturan yang terakhir ialah
 • 1:58 - 1:59
  (+) x (-) = (-)
 • 1:59 - 2:01
  2 peraturan terakhir ini
 • 2:04 - 2:05
  sebenarnya sama saja.
 • 2:05 - 2:08
  (-) x (+) = (-),
  atau
 • 2:08 - 2:09
  (+) x (-) = (-)
 • 2:09 - 2:14
  Juga boleh dinyatakan,
  jika nombor berbeza 'tanda' didarabkan,
 • 2:14 - 2:16
  jawapannya ialah negatif (-).
 • 2:16 - 2:19
  Dan semestinya anda tahu apa jawapannya
 • 2:19 - 2:22
  jika nombor positif didarabkan bersama;
 • 2:22 - 2:23
  anda akan dapat nombor positif (+).
 • 2:23 - 2:24
  Jom kita imbas kembali.
 • 2:24 - 2:28
  (-) x (-) = (+)
 • 2:28 - 2:30
  (-) x (+) = (-)
 • 2:30 - 2:33
  (+) x (-) = (-)
 • 2:33 - 2:36
  Dan (+) x (+) = (+)
 • 2:36 - 2:40
  Mungkin anda sedikit keliru,
 • 2:40 - 2:42
  jadi saya permudahkan untuk anda.
 • 2:42 - 2:46
  Bila anda mendarab nombor-nombor
 • 2:46 - 2:55
  yang sama 'tanda'; anda dapat jawapan positif (+).
 • 2:55 - 2:58
  yang berlainan 'tanda'; anda dapat jawapan negatif (-).
 • 3:11 - 3:18
  Contohnya,
  1 x 1 = 1,
 • 3:18 - 3:22
  ataupun
  (-1) x (-1) = 1
 • 3:24 - 3:29
  Ini pula,
  1 x (-1) = (-1)
 • 3:29 - 3:33
  ataupun
  (-1) x 1 = (-1).
 • 3:33 - 3:36
  Perhatikan, ada 2 'tanda' pada latihan di bawah;
 • 3:36 - 3:39
  (+) 1 dan
  (-1).
 • 3:39 - 3:41
  Dan pada latihan di atas
  di sebelah sini,
 • 3:41 - 3:43
  kedua-dua nombor 1 bertanda (+).
 • 3:43 - 3:46
  Di sebelah sini pula bertanda (-).
 • 3:46 - 3:49
  Sekarang mari kita buat sedikit latihan
 • 3:49 - 3:52
  supaya anda boleh cuba contoh-contoh ini,
 • 3:52 - 3:56
  dan 'tips' serta peraturan yang membantu anda.
 • 4:03 - 4:07
  Contoh;
  (-4) x 3,
 • 4:07 - 4:12
  4 x 3 = 12,
  di sini ada tanda (-) dan (+).
 • 4:12 - 4:16
  Tanda berlainan;
  jawapannya (-).
 • 4:16 - 4:19
  Maka (-4) x 3 = (-12).
 • 4:19 - 4:21
  Ini logik sebab asasnya,
 • 4:21 - 4:25
  (-4) x 3 sama dengan,
 • 4:25 - 4:28
  (-4) + (-4) + (-4) = (-12)!
 • 4:28 - 4:31
  Anda boleh rujuk dalam video
 • 4:31 - 4:34
  "Penambahan & Penolakan Nombor Negatif".
 • 4:34 - 4:35
  Jom selesaikan 1 latihan lagi.
 • 4:35 - 4:40
  (-2) x (-7) = ?
 • 4:40 - 4:42
  Anda boleh hentikan video ini seketika
 • 4:42 - 4:44
  untuk cuba selesaikan sendiri
 • 4:44 - 4:45
  dan semak jawapannya kemudian.
 • 4:45 - 4:51
  2 x 7 = 14,
  dan semua nombor sama tanda,
 • 4:51 - 4:54
  jadi jawapannya (+14).
  Biasanya tanda (+) tidak ditulis,
 • 4:54 - 4:57
  ini cuma untuk pemahaman anda.
 • 4:57 - 5:06
  Bagaimana pula dengan
  9 x (-5) = ?
 • 5:06 - 5:09
  9 x 5 = 45,
 • 5:09 - 5:14
  Perhatikan,tandanya berlainan.
 • 5:14 - 5:18
  Jadi 9 x (-5) = (-45)
 • 5:18 - 5:25
  Seterusnya,
  (-6) x (-11) = ?
 • 5:25 - 5:30
  6 x 11 = 66,
  ada tanda (-)
 • 5:30 - 5:32
  dan (-) juga,
  jadi jawapannya (+).
 • 5:32 - 5:33
  Sekarang,saya nak berikan anda ujian.
 • 5:33 - 5:39
  Berapakah jawapan
  0 x (-12) = ?
 • 5:39 - 5:43
  Anda boleh rujuk pada tanda berlainan di sini,
 • 5:43 - 5:46
  tapi sebenarnya,
  0 bukan nombor (+) atau (-).
 • 5:46 - 5:48
  Apa saja nombor yang didarabkan dengan 0,
  jawapannya ialah 0.
 • 5:48 - 5:52
  Samada nombor itu (-) atau (+).
 • 5:54 - 5:58
  bila darab 0 jawapannya ialah 0.
 • 5:58 - 6:00
  Sekarang, mari kita tengok samada
 • 6:00 - 6:03
  peraturan yang sama boleh diguna untuk "Pembahagian".
 • 6:03 - 6:09
  Contoh:
  9 ÷ (-3) = ?
 • 6:09 - 6:12
  9 ÷ 3 = 3,
 • 6:12 - 6:14
  Nombor-nombor ini berlainan tanda,
 • 6:14 - 6:18
  iaitu 9 dan (-3).
 • 6:18 - 6:22
  Tanda berlainan jawapannya (-).
 • 6:22 - 6:28
  Jadi
  9 ÷ (-3) = (-3).
 • 6:28 - 6:34
  Bagaimana pula
  (-16) ÷ 8 = ?
 • 6:34 - 6:38
  Anda tahu
  16 ÷ 8 = 2,
 • 6:38 - 6:39
  tetapi lihat tandanya berlainan.
 • 6:39 - 6:45
  Maka,
  (-16) ÷ 8 = (-2).
 • 6:45 - 6:49
  Ingat ya,
  tanda berlainan jawapannya (-).
 • 6:49 - 7:00
  Apakah jawapan
  (-54) ÷ (-6) = ?
 • 7:00 - 7:04
  54 ÷ 6 = 9,
 • 7:04 - 7:09
  Kedua-dua "Pembahagi" dan 'yang dibahagi'
 • 7:11 - 7:14
  bertanda (-);
  (-54) dan (-6),
 • 7:14 - 7:18
  maka jawapannya ialah (+).
 • 7:18 - 7:19
  Tanda sama jawapannya (+).
 • 7:25 - 7:30
  0 ÷ (-1) = 0
 • 7:30 - 7:32
  Mudah saja,
 • 7:32 - 7:33
  sebab 0 bahagi apa saja nombor
  jawapannya 0.
 • 7:36 - 7:38
  Mari cuba 1 lagi latihan.
 • 7:42 - 7:45
  4 ÷ (-1) = ?
 • 7:45 - 7:51
  4 ÷ 1 = 4,
  tetapi lihat tandanya berlainan.
 • 7:51 - 7:53
  Jadi
  4 ÷ (-1) = (-4).
 • 7:53 - 7:54
  Saya harap latihan tadi
 • 7:54 - 7:57
  dapat membantu anda.
 • 7:57 - 8:01
  Lakukan sebanyak mungkin latihan
  "Pendaraban & Pembahagian Nombor Negatif".
 • 8:01 - 8:03
  Klik pada tanda "Hints"
 • 8:03 - 8:04
  dan anda boleh rujuk peraturan untuk digunakan.
 • 8:04 - 8:09
  Anda mungkin terfikir
  bagaimana peraturan tadi terjadi,
 • 8:09 - 8:11
  dan apa sebenarnya maksud pendaraban
 • 8:11 - 8:15
  nombor (-) dengan nombor (+).
 • 8:15 - 8:17
  Dan pendaraban nombor (-)
 • 8:17 - 8:20
  dengan nombor (-) juga.
 • 8:27 - 8:29
  Selamat maju jaya!
Title:
Pendaraban & Pembahagian Nombor Negatif
Description:

Pendaraban & Pembahagian Nombor Negatif

more » « less
Video Language:
English
Duration:
08:28

Malay subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions