Return to Video

Pendaraban & Pembahagian Nombor Negatif

 • 0:01 - 0:04
  Selamat datang ke pembentangan
  tentang "Pendaraban"
 • 0:04 - 0:05
  dan "Pembahagian Nombor Negatif".
 • 0:05 - 0:07
  Mari kita mulakan.
 • 0:07 - 0:09
  Anda akan dapati bahawa Pendaraban
 • 0:09 - 0:11
  dan Pembahagian nombor negatif
 • 0:11 - 0:14
  lebih senang dari yang anda sangka.
 • 0:14 - 0:16
  Anda cuma perlu ingat beberapa peraturan saja.
 • 0:21 - 0:25
  Apabila 2 nombor negatif didarabkan,
 • 0:25 - 0:32
  contohnya (-2) x (-2);
 • 0:32 - 0:34
  Mula-mula anggapkan tiada
  tanda negatif (-)
 • 0:34 - 0:35
  pada nombor-nombor itu.
 • 0:35 - 0:40
  Jadi 2 x 2 = 4.
 • 0:40 - 0:43
  Bila nombor negatif didarabkan bersama,
 • 0:43 - 0:45
  jawapannya ialah positif (+).
 • 0:45 - 0:48
  Jadi tuliskan peraturan pertama ini.
 • 0:48 - 0:54
  (-) x (-) = (+).
 • 0:57 - 1:02
  Bagaimana pula dengan (-2) x 2 = ?
 • 1:02 - 1:05
  Mula-mula, anggapkan tiada tanda negatif (-)
 • 1:05 - 1:06
  pada nombor-nombor itu.
 • 1:06 - 1:10
  2 x 2 = 4.
 • 1:10 - 1:14
  Kita ada (-2) x (+2);
 • 1:14 - 1:16
  bila nombor (-) didarabkan dengan nombor (+),
 • 1:16 - 1:19
  jawapannya ialah (-).
 • 1:19 - 1:20
  Ini ialah peraturan kedua.
 • 1:20 - 1:29
  (-) x (+) = (-)
Title:
Pendaraban & Pembahagian Nombor Negatif
Description:

Multiplying and dividing negative numbers

more » « less
Video Language:
English
Duration:
08:28

Malay subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions