Return to Video

Multiplikation og division med negative tal

 • 0:00 - 0:03
  Velkommen til videoen,
 • 0:03 - 0:05
  der handler om at gange og divdere med negative tal.
 • 0:05 - 0:06
  Lad os komme i gang.
 • 0:06 - 0:08
  Forhåbentlig vil det efter den her video være lettere
 • 0:08 - 0:10
  at gange og dividere med negative tal,
 • 0:10 - 0:13
  end det er lige nu.
 • 0:13 - 0:16
  For at kunne det skal man dog huske nogle få regler.
 • 0:16 - 0:20
  I nogle senere videoer ser vi på,
 • 0:20 - 0:25
  hvorfor de regler virker.
 • 0:25 - 0:31
  Lad os starte med at se på, hvad der sker, når man ganger 2 negative tal - lad os sige minus 2 gange minus 2.
 • 0:31 - 0:33
  Man starter med at se på begge tal,
 • 0:33 - 0:35
  som om der ikke var noget minustegn.
 • 0:35 - 0:40
  Vi ved, at 2 gange 2 er lig med 4.
 • 0:40 - 0:42
  Det viser sig, at hvis man ganger 2 negative tal, bliver resultatet positivt.
 • 0:42 - 0:45
  I det her tilfælde vil resultatet være 4.
 • 0:45 - 0:47
  Lad os skrive det ned.
 • 0:47 - 0:54
  Et negativt tal gange et negativt tal er lig med et positivt tal.
 • 0:56 - 1:01
  Hvad sker der, hvis vi har minus 2 gange plus 2?
 • 1:01 - 1:04
  Vi starter igen med at se på de 2 tal
 • 1:04 - 1:06
  uden at tage hensyn til deres fortegn.
 • 1:06 - 1:10
  VI ved, at 2 gange 2 er 4.
 • 1:10 - 1:13
  I det her tilfælde ganger vi et negativt tal og et positvt tal,
 • 1:13 - 1:15
  og det viser sig, at når man ganger et negativt tal med et positivt tal,
 • 1:15 - 1:18
  bliver resultatet negativt.
 • 1:18 - 1:20
  Det er endnu en regel.
 • 1:20 - 1:29
  Negativ gange positiv er lig med negativ.
 • 1:29 - 1:34
  Hvad sker der, hvis vi har plus 2 gange minus 2?
 • 1:34 - 1:37
  Det kan man næsten gætte sig til,
 • 1:37 - 1:41
  da faktorernes orden jo er ligegyldig,
 • 1:41 - 1:44
  så de her 2 regnestykker
 • 1:44 - 1:45
  er i virkeligheden præcis de samme.
 • 1:45 - 1:47
  Der er ingen forskel.
 • 1:47 - 1:51
  Plus 2 gange minus 2 er derfor lig med minus 4.
 • 1:51 - 1:57
  Den sidste regel er altså,
 • 1:57 - 1:58
  at positiv gange negativ er lig med negativ.
 • 1:58 - 2:01
  De 2 sidste regler
 • 2:03 - 2:04
  er i virkeligheden det samme.
 • 2:04 - 2:07
  Negativ gange positiv er det samme
 • 2:07 - 2:09
  som positiv gange negativ.
 • 2:09 - 2:13
  Man kan også sige,
 • 2:13 - 2:16
  at når man har 2 forskellige fortegn, bliver resultatet negativt,
 • 2:16 - 2:18
  og når man har 2 ens, bliver resultatet positivt.
 • 2:18 - 2:21
  Positiv gange positiv giver nemlig ligeledes plus.
 • 2:21 - 2:22
  Lad os gennemgå reglerne
 • 2:22 - 2:23
  en gang til.
 • 2:23 - 2:27
  Negativ gange negativ er lig med positiv.
 • 2:27 - 2:30
  Negativ gange positiv er lig med negativ.
 • 2:30 - 2:32
  Positiv gange negativ er lig med negativ.
 • 2:32 - 2:36
  Til sidst er positiv gange positiv lig med positiv.
 • 2:36 - 2:39
  Forhåbentlig forvirrer den sidste regel ikke,
 • 2:39 - 2:42
  når nu vi ikke gennemgik den så meget.
 • 2:42 - 2:46
  Vi ved dog,
 • 2:46 - 2:55
  at når vi ganger 2 tal med ens fortegn, får vi et positivt resultat,
 • 2:55 - 2:57
  og når vi ganger 2 tal med negativt fortegn, får vi et negativt resultat.
 • 3:11 - 3:17
  Plus 1 gange plus 1 er lig med 1,
 • 3:17 - 3:22
  ligsom minus 1 gange minus 1
 • 3:22 - 3:23
  er lig med 1.
 • 3:23 - 3:29
  Plus 1 gange minus 1 er derimod lig med minus 1,
 • 3:29 - 3:32
  og minus 1 gange plus 1 er ligeledes lig med minus 1.
 • 3:32 - 3:36
  I de sidste 2 stykker havde vi 2 forskellige fortegn.
 • 3:36 - 3:38
  Vi havde plus 1 og minus 1.
 • 3:38 - 3:41
  I de 2 øverste havde vi ens fortegn.
 • 3:41 - 3:42
  Her var begge 1-taller positive,
 • 3:42 - 3:45
  og her var begge 1-taller negative.
 • 3:45 - 3:49
  Lad os nu lave en masse regnestykker,
 • 3:49 - 3:51
  så vi rigtig kan lære de her regler.
 • 3:51 - 3:56
  Jo flere opgaver man regner, jo bedre bliver man.
 • 4:02 - 4:06
  Lad os se på minus 4 gange plus 3.
 • 4:06 - 4:11
  4 gange 3 er lig med 12, og vi har et negativt tal og et positivt.
 • 4:11 - 4:15
  2 forskellige fortegn betyder, at resultatet er negativt.
 • 4:15 - 4:19
  Minus 4 gange plus 3 er lig med minus 12.
 • 4:19 - 4:21
  Det giver god mening,
 • 4:21 - 4:25
  for i virkeligheden siger vi, hvad er minus 4 tre gange.
 • 4:25 - 4:27
  Det svarer til minus 4 plus minus 4 plus minus 4, og det giver minus 12.
 • 4:27 - 4:31
  Forhåbentlig har man inden den her video set den,
 • 4:31 - 4:34
  der handler om at lægge negative tal sammen og trække negative tal fra.
 • 4:34 - 4:35
  Lad os lave et regnestykke mere.
 • 4:35 - 4:40
  Hvad giver minus 2 gange minus 7?
 • 4:40 - 4:42
  Man kan altid pause videoen og selv løse opgaven,
 • 4:42 - 4:44
  inden man går videre og ser,
 • 4:44 - 4:45
  hvad det rigtige svar er.
 • 4:45 - 4:51
  2 gange 7 er 14, og da vi har 2 ens fortegn,
 • 4:51 - 4:53
  er svaret plus 14.
 • 4:53 - 4:56
  Normalt skriver man ikke plus, men vi gør det her for at gøre det mere tydeligt, at det er plus.
 • 4:56 - 5:05
  Lad os prøve at regne plus 9 gange minus 5.
 • 5:05 - 5:08
  9 gange 5 er 45.
 • 5:08 - 5:13
  I det her tilfælde er fortegnene forskellige, så svaret er minus 45.
 • 5:13 - 5:18
  Lad os lave et sidste regnestykke.
 • 5:18 - 5:24
  Hvad giver minus 6 gange minus 11?
 • 5:24 - 5:29
  6 gange 11 er lig med 66, og siden vi har 2 negative tal,
 • 5:29 - 5:31
  er svaret plus 66.
 • 5:31 - 5:32
  Lad os også prøve et trickspørgsmål.
 • 5:32 - 5:39
  Hvad giver 0 gange minus 12?
 • 5:39 - 5:42
  Man tænker måske, at der her er 2 forskellige fortegn,
 • 5:42 - 5:46
  men 0 er faktisk hverken positivt eller negativt.
 • 5:46 - 5:48
  Alt ganget med 0 giver 0.
 • 5:48 - 5:52
  Det er ligegyldigt,
 • 5:52 - 5:53
  om man ganger negative eller positive tal med 0.
 • 5:53 - 5:57
  Det giver altid 0.
 • 5:57 - 6:00
  Lad os nu bruge de samme regler til at regne divisionsstykker.
 • 6:00 - 6:03
  Man kan bruge præcis de samme regler, når man dividerer med negative tal.
 • 6:03 - 6:09
  Lad os se på plus 9 divideret med minus 3.
 • 6:09 - 6:11
  Først ser vi på, hvad 9 divideret med 3 giver.
 • 6:11 - 6:13
  Det giver 3.
 • 6:13 - 6:17
  De 2 tal har forskellige fortegn - plus 9 og minus 3,
 • 6:17 - 6:22
  så svaret er negativt.
 • 6:22 - 6:27
  Plus 9 divideret med minus 3 er lig med minus 3.
 • 6:27 - 6:33
  Hvad giver minus 16 divideret med plus 8?
 • 6:33 - 6:37
  16 divideret med 8 giver 2,
 • 6:37 - 6:39
  og de 2 fortegn er forskellige,
 • 6:39 - 6:44
  så minus 16 divideret med plus 8 giver minus 2.
 • 6:44 - 6:49
  Husk, at forskellige fortegn giver et negativt resultat.
 • 6:49 - 7:00
  Hvad giver minus 54 divideret med minus 6?
 • 7:00 - 7:04
  54 divideret med 6 er lig med 9.
 • 7:04 - 7:09
  Her har begge tal positive fortegn,
 • 7:11 - 7:13
  og det betyder,
 • 7:13 - 7:18
  at resultatet er positivt.
 • 7:18 - 7:18
  Svaret er derfor plus 9.
 • 7:22 - 7:24
  Det gælder også,
 • 7:24 - 7:30
  at 0 divideret med hvad som helst giver 0.
 • 7:30 - 7:31
  Det gør det altid.
 • 7:31 - 7:33
  Vi ved også,
 • 7:33 - 7:36
  at hvad som helst divideret med 0 er udefineret.
 • 7:36 - 7:38
  Lad os løse et regnestykke mere,
 • 7:38 - 7:41
  så vi får helt styr på det her.
 • 7:41 - 7:44
  Hvad er plus 4 divideret med minus 1?
 • 7:44 - 7:50
  4 divideret med 1 er lig med 4, og fortegnene er forskellige.
 • 7:50 - 7:53
  Det betyder, at resultatet er minus 4.
 • 7:53 - 7:54
  Forhåbentlig har man nu fået styr på det her.
 • 7:54 - 7:56
  Når man løser opgaverne,
 • 7:56 - 8:01
  kan det være en god idé at bede om et hint,
 • 8:01 - 8:03
  for det vil fortælle,
 • 8:03 - 8:04
  hvilken regel man skal bruge.
 • 8:04 - 8:09
  Hvis man har lyst,
 • 8:09 - 8:11
  kan man også prøve at tænke over,
 • 8:11 - 8:15
  hvad der egentlig sker, når man ganger et negativt tal med et positivt tal,
 • 8:15 - 8:16
  eller hvad der sker,
 • 8:16 - 8:20
  når man ganger 2 negative tal. Det ser vi på senere.
 • 8:20 - 8:23
  Nu er det ved at være tid til
 • 8:23 - 8:27
  at komme i gang med at løse opgaver selv.
 • 8:27 - 8:29
  Held og lykke.
Title:
Multiplikation og division med negative tal
Description:

Den her video ser på, hvilke regler der gælder, når man ganger og dividerer med negative tal.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
08:28

Danish subtitles

Revisions Compare revisions