Return to Video

Násobení a dělení záporných čísel

 • 0:01 - 0:04
  Vítám vás u videa o násobení
 • 0:04 - 0:05
  a dělení záporných čísel.
 • 0:05 - 0:06
  Tak tedy začínáme.
 • 0:06 - 0:09
  Myslím si, že zjistíte, že násobení a dělení záporných čísel
 • 0:09 - 0:11
  je o mnoho jednodušší, než se zpočátku zdá.
 • 0:11 - 0:14
  Jen si musíte zapamatovat pár pravidel.
 • 0:14 - 0:17
  A později vás naučím,
  až tomu budete lépe rozumět,
 • 0:17 - 0:21
  proč tato pravidla fungují.
 • 0:21 - 0:25
  Takže základní pravidla při násobení dvou záporných čísel...
 • 0:25 - 0:32
  Řekněme, že máme -2 krát -2.
 • 0:32 - 0:34
  Nejdříve se podívejte na každé číslo,
 • 0:34 - 0:35
  jako kdyby nemělo žádné negativní znaménko.
 • 0:35 - 0:40
  Už dobře víte, že 2 krát 2 se rovná 4.
 • 0:40 - 0:43
  A když záporné číslo vynásobíme jiným záporným číslem,
 • 0:43 - 0:45
  výsledek je kladný.
 • 0:45 - 0:48
  Zapišme si tedy první pravidlo.
 • 0:48 - 0:57
  Záporné číslo krát záporné číslo se rovná kladné číslo.
 • 0:57 - 1:02
  Ale co kdyby to bylo -2 krát 2?
 • 1:02 - 1:05
  No v tomto případě se nejdříve podívejme
 • 1:05 - 1:06
  na dvě čísla bez znamének.
 • 1:06 - 1:10
  Víme, že 2 krát 2 je 4.
 • 1:10 - 1:14
  Ale v našem případě máme záporné číslo násobené kladnou dvojkou.
 • 1:14 - 1:16
  Takže když násobíme záporné číslo kladným číslem,
 • 1:16 - 1:19
  dostaneme záporné číslo.
 • 1:19 - 1:20
  Takže máme další pravidlo.
 • 1:20 - 1:29
  Záporné číslo krát kladné číslo rovná se záporné číslo.
 • 1:29 - 1:35
  Co se stane, když máme 2 krát -2?
 • 1:35 - 1:37
  Myslím si, že to asi uhodnete, když víte,
 • 1:37 - 1:43
  že tyto dva příklady jsou totožné.
  Zdá se mi, že je to tranzitivní vlastnost...
 • 1:43 - 1:46
  Ne, ne! Myslím si, že je to komutativní vlastnost.
 • 1:46 - 1:48
  To si musím zapamatovat.
 • 1:48 - 1:52
  Ale 2 krát -2 se také rovná -4.
 • 1:52 - 1:54
  Takže máme poslední pravidlo:
 • 1:54 - 2:01
  kladné číslo krát záporné číslo rovná se záporné číslo.
 • 2:01 - 2:03
  A jinak tyto dvě poslední pravidla jsou
 • 2:03 - 2:05
  úplně ta stejná věc.
 • 2:05 - 2:07
  Mínus krát plus je mínus,
 • 2:07 - 2:09
  jako i plus krát mínus je mínus.
 • 2:09 - 2:14
  Můžete si také říci, že když jsou znaménka různá a násobíte dvě čísla,
 • 2:14 - 2:16
  dostanete záporné číslo.
 • 2:16 - 2:19
  A samozřejmě už víte, co se stane,
 • 2:19 - 2:21
  když násobíme kladné číslo kladným číslem.
 • 2:21 - 2:23
  No, výsledek je kladný.
 • 2:23 - 2:24
  Takže si to zopakujme.
 • 2:24 - 2:28
  Záporné krát záporné je kladné.
 • 2:28 - 2:30
  Záporné krát kladné je záporné.
 • 2:30 - 2:33
  Kladné krát záporné je záporné.
 • 2:33 - 2:36
  A kladné krát kladné je kladné.
 • 2:36 - 2:40
  Myslím si, že jsem vás tou poslední částí úplně popletl.
 • 2:40 - 2:42
  Mohu vám to zjednodušit.
 • 2:42 - 2:45
  Co kdybych vám řekl,
 • 2:45 - 2:53
  že když násobíte dvě čísla se stejným znaménkem,
 • 2:53 - 2:59
  dostanete kladný výsledek.
 • 2:59 - 3:12
  A při různých znaménkách dostanete záporný výsledek.
 • 3:12 - 3:18
  Takže to bude buď 1 krát 1 se rovná 1,
 • 3:18 - 3:22
  nebo -1 krát -1
 • 3:22 - 3:24
  bude také 1.
 • 3:24 - 3:29
  Anebo 1 krát -1 se rovná -1
 • 3:29 - 3:33
  a -1 krát 1 se rovná -1.
 • 3:33 - 3:36
  Vidíte, jak u těchto spodních příkladů mám dvě různá znaménka?
 • 3:36 - 3:39
  Plus 1 a mínus 1?
 • 3:39 - 3:41
  A tyto dva vrchní příklady, přímo tady,
 • 3:41 - 3:43
  obě jedničky jsou kladné.
 • 3:43 - 3:46
  A tento napravo - obě jedničky jsou záporné.
 • 3:46 - 3:49
  Teď vyřešíme několik příkladů a doufám,
 • 3:49 - 3:52
  že to bude jasné. Můžete si přitom zkoušet
 • 3:52 - 3:56
  praktické příklady a nápovědy na použití těchto pravidel.
 • 3:59 - 4:06
  Takže máme -4 krát 3.
 • 4:06 - 4:12
  4 krát 3 je 12 a máme záporná a kladná čísla.
 • 4:12 - 4:16
  Různá znaménka tedy tvoří záporný výsledek.
 • 4:16 - 4:19
  Takže -4 krát 3 je -12.
 • 4:19 - 4:21
  To dává smysl, protože vlastně říkáme,
 • 4:21 - 4:25
  že -4 krát -4 třikrát, je vlastně jako -4
 • 4:25 - 4:28
  plus -4 plus -4, což je -12.
 • 4:28 - 4:31
  Jestli jste ještě neviděli video o sčítání a odčítání záporných čísel,
 • 4:31 - 4:34
  měli byste si ho nejdříve zhlédnout.
 • 4:34 - 4:35
  Vyřešíme si další příklad.
 • 4:35 - 4:40
  Co když máme -2 krát -7?
 • 4:40 - 4:42
  A můžete si také pozastavit video,
  abyste si to sami vyzkoušeli,
 • 4:42 - 4:45
  a potom jste si ho znovu pustili
  a podívali se, jaká je odpověď.
 • 4:45 - 4:51
  Takže 2 krát 7 je 14. Znaménka jsou stejná,
 • 4:51 - 4:54
  takže máme +14. Kladné znaménko obvykle psát nemusíte,
 • 4:54 - 4:57
  ale aspoň to pořádně vidíte.
 • 4:57 - 5:06
  A co když máme... například... 9 krát -5?
 • 5:06 - 5:09
  Takže 9 krát 5 je 45.
 • 5:09 - 5:14
  A znaménka jsou opět různá,
  takže výsledek je záporný.
 • 5:14 - 5:18
  A nakonec co kdybychom měli...
  Hm, nějaká dobrá čísla...
 • 5:18 - 5:25
  -6 krát -11.
 • 5:25 - 5:28
  Takže 6 krát 11 je 66
 • 5:28 - 5:32
  a máme záporné a záporné číslo,
  takže výsledek je kladný.
 • 5:32 - 5:33
  Zkuste teď vyřešit složitější problém.
 • 5:33 - 5:39
  Kolik je 0 krát -12?
 • 5:39 - 5:43
  Mohli byste říci, že znaménka jsou různá,
 • 5:43 - 5:46
  avšak 0 nemá ani kladnou ani zápornou hodnotu.
 • 5:46 - 5:48
  A 0 krát cokoliv je stále 0.
 • 5:48 - 5:52
  Nezáleží na tom, jestli číslo,
  kterým ji násobíte,
 • 5:52 - 5:54
  je záporné nebo kladné.
 • 5:54 - 5:57
  0 krát cokoliv je stále 0.
 • 5:57 - 6:00
  Podívejme se teď, zda můžeme použít stejná pravidla na dělení.
 • 6:00 - 6:03
  Uvidíte, že fungují stejná pravidla.
 • 6:03 - 6:09
  Máme 9 děleno -3...
 • 6:09 - 6:12
  Nejdříve si musíme říci, kolik je 9 děleno 3.
 • 6:12 - 6:14
  A to je 3.
 • 6:14 - 6:18
  A mají rozdílná znaménka +9, -3.
 • 6:18 - 6:22
  Takže to znamená záporný výsledek.
 • 6:22 - 6:28
  9 děleno -3 se rovná -3.
 • 6:28 - 6:34
  Kolik je -16 děleno 8?
 • 6:34 - 6:38
  Takže ještě jednou: 16 děleno 8 jsou 2,
 • 6:38 - 6:39
  ale znaménka jsou různá.
 • 6:39 - 6:45
  -16 děleno +8 se rovná -2.
 • 6:45 - 6:49
  Pamatujte si, že různá znaménka vám dají záporný výsledek.
 • 6:49 - 7:00
  Kolik je -54 děleno -6?
 • 7:00 - 7:04
  Takže 54 děleno 6 je 9.
 • 7:04 - 7:09
  A když oba, dělenec a dělitel,
 • 7:09 - 7:14
  jsou záporné, tedy -54 a -6,
 • 7:14 - 7:17
  dostaneme kladný výsledek.
  Pamatujte si, že stejná znaménka
 • 7:17 - 7:21
  dávají kladný výsledek.
 • 7:22 - 7:24
  Udělejme si ještě jeden příklad.
 • 7:24 - 7:30
  Samozřejmě 0 děleno cokoliv je stále 0.
 • 7:30 - 7:32
  To je celkem jasné.
 • 7:32 - 7:34
  Ale samozřejmě, že nic nemůžete dělit nulou.
 • 7:34 - 7:36
  To není definované.
 • 7:36 - 7:38
  Další příklad.
 • 7:38 - 7:42
  Kolik je... přemýšlím nad nějakými náhodnými čísly...
 • 7:42 - 7:45
  4 děleno -1?
 • 7:45 - 7:51
  No, 4 děleno 1 jsou 4, ale znaménka jsou různá.
 • 7:51 - 7:53
  Tedy výsledek je -4.
 • 7:53 - 7:54
  Doufám, že vám to pomůže.
 • 7:54 - 7:57
  Teď chci, abyste si sami vypočítali
 • 7:57 - 8:01
  tolik příkladů na násobení a dělení
  záporných čísel, kolik zvládnete.
 • 8:01 - 8:03
  A když kliknete na nápovědu,
 • 8:03 - 8:05
  připomenu vám, které pravidlo máte použít.
 • 8:05 - 8:09
  Možná budete chtít popřemýšlet,
 • 8:09 - 8:12
  proč se tato pravidla používají
  a co to vlastně znamená,
 • 8:12 - 8:15
  když násobíte záporné číslo kladným.
 • 8:15 - 8:17
  A co je zajímavější, co to znamená,
 • 8:17 - 8:20
  když násobíte záporné číslo záporným.
 • 8:20 - 8:23
  Ale myslím si, že teď jste
 • 8:23 - 8:27
  připraveni řešit příklady.
 • 8:27 - 8:29
  Hodně štěstí.
Title:
Násobení a dělení záporných čísel
Description:

Násobení a dělení záporných čísel

more » « less
Video Language:
English
Duration:
08:28
Michaela Balvinova edited чешки език subtitles for Multiplying and dividing negative numbers
Markéta Matějíčková edited чешки език subtitles for Multiplying and dividing negative numbers
Aneta Dufková added a translation

Czech subtitles

Revisions Compare revisions