Return to Video

Умножение и деление на отрицателни числа

 • 0:01 - 0:04
  Приветствам те в презентацията за умножение
 • 0:04 - 0:05
  и деление на отрицателни числа.
 • 0:05 - 0:07
  Да започваме.
 • 0:07 - 0:09
  Мисля, че ще намериш умножението и делението
 • 0:09 - 0:12
  на отрицателни числа за много по-лесно,
  отколкото първоначално изглежда.
 • 0:12 - 0:13
  Само трябва да
  запомниш няколко правила.
 • 0:13 - 0:16
  И в бъдеще ще те науча,
  може би в някоя лекция,
 • 0:16 - 0:18
  как да придобиеш повече интуиция
  за това защо тези правила се получават.
 • 0:18 - 0:21
  Но първо нека те науча на основните правила.
 • 0:21 - 0:25
  Основните правила са: когато умножаваш
  две отрицателни числа,
 • 0:25 - 0:32
  да речем, че имам -2 по -2,
 • 0:32 - 0:35
  първо погледни числата,
  все едно нямат отрицателен знак.
 • 0:35 - 0:40
  И си казваш: 2 по 2 е 4.
 • 0:40 - 0:43
  И излиза, че ако имаш отрицателно по
 • 0:43 - 0:46
  отрицателно, получаваш положително.
 • 0:46 - 0:47
  Нека запишем това правило.
 • 0:47 - 0:55
  Отрицателно по отрицателно прави положително.
 • 0:57 - 1:02
  Ами, ако беше -2 по 2?
 • 1:02 - 1:05
  В този случай нека първо разгледаме
 • 1:05 - 1:06
  двете числа без знаци.
 • 1:06 - 1:10
  Вече знаем, че 2 по 2 е 4.
 • 1:10 - 1:14
  Но тук имаме минус по плюс 2 и се оказва, че
 • 1:14 - 1:16
  когато умножим отрицателно с положително,
 • 1:16 - 1:19
  получаваме отрицателно.
 • 1:19 - 1:20
  Това е още едно правило.
 • 1:20 - 1:29
  Отрицателно по положително прави отрицателно.
 • 1:29 - 1:35
  Ами ако имаме 2 по -2?
 • 1:35 - 1:37
  Мисля, че това веднага ще го познаеш,
  както виждаш
 • 1:37 - 1:41
  тези са горе-долу едни и същи – мисля, че това е
 • 1:41 - 1:44
  транзитивното свойство – не, не, не е,
 • 1:44 - 1:47
  мисля, че е комутативност (резултатът запазва
  стойността си при размяна на местата на числата).
 • 1:47 - 1:48
  Трябва да го запомня.
 • 1:48 - 1:52
  Но 2 по -2 също е равно на -4.
 • 1:52 - 1:58
  Ето го последното правило:
  положително по отрицателно
 • 1:58 - 2:00
  също прави отрицателно.
 • 2:00 - 2:05
  И всъщност тези две последни правила са еднакви.
 • 2:05 - 2:07
  Отрицателно по положително е отрицателно
 • 2:07 - 2:09
  или положително по отрицателно е отрицателно.
 • 2:09 - 2:14
  Може също да кажеш, че когато
  знаците са различни,
 • 2:14 - 2:16
  и умножаваш две числа,
  получаваш отрицателно число.
 • 2:16 - 2:19
  И, разбира се, вече знаеш какво става, когато
 • 2:19 - 2:21
  умножиш положително по положително.
 • 2:21 - 2:23
  Това си е просто положително.
 • 2:23 - 2:24
  Нека ги прегледаме отново.
 • 2:24 - 2:28
  Отрицателно по отрицателно е положително.
 • 2:28 - 2:31
  Отрицателно по положително е отрицателно.
 • 2:31 - 2:33
  Положително по отрицателно е отрицателно.
 • 2:33 - 2:36
  И положително по положително е положително.
 • 2:36 - 2:40
  Мисля, че това накрая напълно те обърка.
 • 2:40 - 2:42
  Може би ще мога да го опростя.
 • 2:42 - 2:46
  Ами ако ти кажа, че когато умножаваш и
 • 2:46 - 2:54
  знаците са едни и същи,
 • 2:54 - 2:58
  резултатът е положителен?
 • 2:58 - 3:07
  А ако са различни,
 • 3:07 - 3:11
  резултатът е отрицателен.
 • 3:11 - 3:18
  Това ще бъде, да кажем:
  1 по 1 е равно на 1;
 • 3:18 - 3:21
  или -1 по -1
 • 3:21 - 3:24
  също е 1.
 • 3:24 - 3:29
  А 1 по -1 е равно на -1
 • 3:29 - 3:33
  и -1 по 1 също е равно на 1.
 • 3:33 - 3:35
  Виждаш как при долните две задачи
 • 3:35 - 3:38
  имах различни знаци: +1 и -1?
 • 3:38 - 3:41
  А при горните две:
 • 3:41 - 3:43
  в тази и двете са положителни;
 • 3:43 - 3:46
  а в тази и двете са отрицателни.
 • 3:46 - 3:50
  Нека решим няколко задачи
  и да се надяваме, че ще стане ясно.
 • 3:50 - 3:54
  След това можеш да се опиташ самостоятелно
  и да видиш
 • 3:54 - 3:57
  кое правило кога да използваш.
 • 3:59 - 4:06
  Ако имам -4 по 3,
 • 4:06 - 4:10
  4 по 3 е 12;
 • 4:10 - 4:12
  И имаме отрицателно и положително.
 • 4:12 - 4:16
  А различните знаци означават отрицателен резултат.
 • 4:16 - 4:19
  Тоест -4 по 3 е -12.
 • 4:19 - 4:21
  Това има смисъл, защото на практика
 • 4:21 - 4:24
  колко прави 3 пъти по -4?
 • 4:24 - 4:28
  Това е: (-4) + (-4) + (-4), което е -12.
 • 4:28 - 4:31
  Трябва да си наясно с видеото за
  събиране и изваждане на отрицателни числа,
 • 4:31 - 4:34
  което е добре да гледаш най-напред.
 • 4:34 - 4:35
  Да решим друга задача.
 • 4:35 - 4:40
  Нека сега имам -2 по -7.
 • 4:40 - 4:42
  Може да спреш клипа по всяко време,
 • 4:42 - 4:44
  ако искаш да го направиш самостоятелно,
 • 4:44 - 4:46
  и след това да го пуснеш отново,
  за да видиш отговора.
 • 4:46 - 4:49
  2 по 7 е 14,
 • 4:49 - 4:51
  и имаме еднакви знаци,
 • 4:51 - 4:54
  значи е +14 – обикновено няма да ти се налага
 • 4:54 - 4:57
  да пишеш плюса, но това го прави малко по-ясно.
 • 4:57 - 5:06
  Нека сега имаме например (9 по -5).
 • 5:06 - 5:09
  9 по 5 е 45.
 • 5:09 - 5:14
  И отново имаме различни знаци,
  тоест ще имаме отрицателен резултат.
 • 5:14 - 5:18
  И накрая, ако имаме – нека да измисля някои
 • 5:18 - 5:25
  хубави числа, -6 по -11.
 • 5:25 - 5:28
  6 по 11 е 66.
 • 5:28 - 5:32
  И имаме отрицателно по отрицателно,
  тоест резултатът е положителен.
 • 5:32 - 5:33
  Нека ти дам задачка–закачка.
 • 5:33 - 5:39
  Колко е 0 по -12?
 • 5:39 - 5:42
  Може да си помислиш, че знаците са различни,
 • 5:42 - 5:46
  но 0 не е нито положително, нито отрицателно.
 • 5:46 - 5:49
  0 по каквото и да е пак си е 0.
 • 5:49 - 5:51
  Няма значение дали числото, с което умножаваш,
 • 5:51 - 5:54
  е отрицателно или положително.
 • 5:54 - 5:57
  0 по каквото и да е пак си е 0.
 • 5:57 - 6:00
  Нека видим дали можем да приложим
  тези правила при делението.
 • 6:00 - 6:03
  Оказва се, че същите правила важат.
 • 6:03 - 6:09
  Ако имам 9, делено на -3:
 • 6:09 - 6:12
  първо смятаме колко е 9, делено на 3.
 • 6:12 - 6:14
  Това е 3.
 • 6:14 - 6:18
  Те имат различни знаци: +9 и -3.
 • 6:18 - 6:22
  Различните знаци означават отрицателен резултат.
 • 6:22 - 6:27
  9, делено на -3, е равно на -3
 • 6:27 - 6:34
  Колко е -16, делено на 8?
 • 6:34 - 6:38
  Отново, 16, делено на 8, е равно на 2,
 • 6:38 - 6:39
  но знаците са различни.
 • 6:39 - 6:45
  -16, делено на +8, е -2
 • 6:45 - 6:49
  Помни, че различните знаци дават
  отрицателен резултат.
 • 6:49 - 7:00
  Колко е -54, делено на -6?
 • 7:00 - 7:04
  54, делено на 6, е равно на 9
 • 7:04 - 7:09
  И понеже и делителят, и делимото
 • 7:09 - 7:13
  са отрицателни, -54 и -6,
 • 7:13 - 7:15
  следователно отговорът е положителен.
 • 7:15 - 7:19
  Помни, че еднаквите знаци водят
  до положителен резултат,
 • 7:19 - 7:22
  или частно, в този случай.
 • 7:22 - 7:25
  Да направим още една задача.
 • 7:25 - 7:30
  Очевидно 0, делено на каквото и да е, пак е 0.
 • 7:30 - 7:32
  Това е ясно.
 • 7:32 - 7:34
  И, разбира се, не можем да делим на 0,
 • 7:34 - 7:36
  това е неопределено.
 • 7:36 - 7:38
  Да направим още една.
 • 7:38 - 7:42
  Колко е – ще измисля някакви произволни числа –
 • 7:42 - 7:45
  4, делено на -1, е равно на колко?
 • 7:45 - 7:48
  4, делено на 1, е 4,
 • 7:48 - 7:51
  но знаците са различни.
 • 7:51 - 7:53
  Значи е -4.
 • 7:53 - 7:55
  Надявам се, че това ти е помогнало.
 • 7:55 - 7:57
  Сега искам да се опиташ да
  направиш колкото се може
 • 7:57 - 8:01
  повече задачи с умножение и деление
  на отрицателни числа.
 • 8:01 - 8:03
  Може да поискаш подсказка
 • 8:03 - 8:04
  и ще ти напомним кое правило да използваш.
 • 8:04 - 8:09
  Може да поискаш самостоятелно да помислиш
 • 8:09 - 8:13
  защо тези правила важат и какво означава да умножаваме
 • 8:13 - 8:15
  отрицателно число с положително число.
 • 8:15 - 8:17
  И още по-интересното – какво означава да умножаваме
 • 8:17 - 8:20
  отрицателно число по отрицателно число.
 • 8:20 - 8:23
  Но мисля, че на този етап,
 • 8:23 - 8:27
  да се надяваме, можеш вече да решаваш задачи.
 • 8:27 - 8:29
  Успех!
Title:
Умножение и деление на отрицателни числа
Description:

Умножение и деление на отрицателни числа

more » « less
Video Language:
English
Duration:
08:28

Bulgarian subtitles

Revisions