Return to Video

Least Common Multiple (LCM)

 • 0:01 - 0:08
  Aký je najmenší spoločný násobok čísel 15, 6 a 10 ?
 • 0:08 - 0:15
  Najmenší spoločný násobok je presne to, čo tieto slová hovoria: najmenší spoločný násobok.
 • 0:15 - 0:18
  Viem ,že vám to zatiaľ veľa nehovorí, ale vysvetlíme si to na príklade.
 • 0:18 - 0:23
  Zamyslime sa nad rôznymi násobkami čísel 15, 6 a 10
 • 0:23 - 0:27
  a potom nájdeme najnižší násobok, ktorý majú spoločný.
 • 0:27 - 0:35
  Nájdime násobky 15; takže 1 . 15 = 15; 2 . 15 = 30;
 • 0:35 - 0:40
  Ak znovu pripočítame 15, dostaneme 45. Ak pripočítame opäť 15, dostaneme 60;
 • 0:40 - 0:49
  pričítame 15, dostaneme 75, znova pričítame 15. dostaneme 90; pričítame 15, dostaneme 105.
 • 0:49 - 0:54
  A pokiaľ by žiadne z týchto čísel nebolo najmenším spoločným násobkom,
 • 0:54 - 0:58
  potom by sme museli ďalej pripočítavať. Ja sa tu však zastavím.
 • 0:58 - 1:08
  Toto sú násobky 15 až do 105 a mohli by sme pokračovať ďalej. Teraz skúsme napísať násobky 6.
 • 1:08 - 1:18
  A násobky 6 sú: 1 . 6 = 6; 2 . 6 = 12; 3 . 6 = 18;4 . 6 = 24;
 • 1:18 - 1:28
  5 . 6 = 30; 6 . 6 = 36; 6 . 7 = 42; 8 . 6 = 48;
 • 1:28 - 1:33
  9 . 6 = 54; 10 . 6 = 60.
 • 1:33 - 1:39
  Číslo 60 vyzerá zaujímavo, pretože je to spoločný násobok 15 a 6.
 • 1:39 - 1:43
  Máme tu dokonca dva spoločné násobky: 30 a 60 je u obidvoch.
 • 1:43 - 1:49
  Takže najmenší spoločný násobok čísel 15 a 6 je 30.
 • 1:49 - 1:52
  Napíšem to na tabuľu.
 • 1:52 - 2:01
  Najmenší spoločný násobok 15 a 6, alebo tiež najmenší násobok, ktorý majú spoločný, je 30.
 • 2:01 - 2:06
  2 . 15 = 30; 5 . 6 = 30.
 • 2:06 - 2:11
  Takže je to určite spoločný násobok obidvoch čísel a zároveň aj najmenší násobok obidvoch čísel.
 • 2:11 - 2:13
  60 je tiež spoločný násobok, ale nie najmenší.
 • 2:13 - 2:17
  My potrebujeme najmenší, čo je 30.
 • 2:17 - 2:23
  Ešte sme sa nezamysleli nad násobkami 10, tak ich sem napíšeme.
 • 2:23 - 2:28
  Takže násobky 10 sú 10; 20; 30; 40; ..
 • 2:28 - 2:32
  A už sme dosť ďaleko, pretože už sme dostali 30
 • 2:32 - 2:39
  a 30 je spoločný násobok 15 a 6 a to je najmenší
 • 2:39 - 2:48
  spoločný násobok. Takže najmenší spoločný násobok 15, 6 a 10 je 30.
 • 2:48 - 2:50
  To je jeden zo spôsobov, ako nájsť najmenší násobok.
 • 2:50 - 2:57
  Doslova sa pozrieť na násobky všetkých čísel a potom sa pozrieť aky majú spoločný najmenší násobok.
 • 2:57 - 3:02
  ďalším spôsobom ako nájsť spoločný najmenší násobok je rozložiť si čísla na súčin prvočísel
 • 3:02 - 3:06
  a najmenší spoločný násobok bude číslo, ktorého rozklad na prvočísla bude obsahovať
 • 3:06 - 3:10
  všetky prvočísla rozkladov čísel, ktorých spoločný násobok hľadáme.
 • 3:10 - 3:11
  Ukážem vám, čo sa tým myslí.
 • 3:11 - 3:14
  Takže môžete to urobiť predchádzajúcim spôsobom alebo napísať,
 • 3:14 - 3:21
  že 15 je 3 . 5 a nič viac, pretože to je jeho rozklad na prvočísla.
 • 3:21 - 3:23
  3 aj 5 sú prvočísla.
 • 3:23 - 3:27
  A môžeme napísať, že 6 je to isté ako 2 .. 3
 • 3:27 - 3:32
  A to je rozklad čísla 6 na prvočísla, pretože 2 aj 3 sú prvočísla.
 • 3:32 - 3:37
  A tiež musíme napísať, že 10 je to isté čo 2 . 5.
 • 3:37 - 3:42
  Ako 2 aj 5 sú opäť prvočísla, takže máme prvočíselný rozklad.
 • 3:42 - 3:53
  Takže najmenší spoločný násobok 15, 6 a 10 musí mať všetky tieto prvočinitele.
 • 3:53 - 3:57
  A aby bolo jasné, tak tým je povedané, že aby bol deliteľný 15, tak musí obsahovať
 • 3:57 - 4:01
  aspoň jedno číslo 3 a aspoň jedno číslo 5 vo svojom prvočíselnom rozklade.
 • 4:01 - 4:10
  Takže musí mať aspoň jednu 3 a jednu 5. Ak má 3 . 5 vo svojom rozklade, tak to zaručuje, že je deliteľné 15.
 • 4:10 - 4:14
  A aby bol deliteľný 6, tak musí obsahovať aspoň jednu 2 a jednu 3.
 • 4:14 - 4:16
  Takže musí obsahovať aspoň jednu 2
 • 4:16 - 4:19
  a jednu 3 už tu máme a to je všetko, čo potrebujeme. Potrebujeme iba jednu 3.
 • 4:19 - 4:25
  Potrebujeme iba jednu 2 a jednu3, pretože 2 . 3 nám zabezpečí, že číslo bude deliteľné 6.
 • 4:25 - 4:29
  A aby bolo jasné, to je 15.
 • 4:29 - 4:34
  A aby bolo číslo deliteľné 10. tak musíme mať jednu 2 a jednu 5 a to máme.
 • 4:34 - 4:38
  Musíme mať aspoň jednu 2 a jednu 5.
 • 4:38 - 4:43
  Tieto dve prvočísla nám zaručujú, že číslo bude deliteľné 10.
 • 4:43 - 4:51
  Máme teda už všetky prvočísla. 2 . 3 . 5 obsahuje všetky prvočísla tvoriace čísla 10, 6 a 15.
 • 4:51 - 5:01
  Toto je najmenší spoločný násobok, takže pokiaľ to vynásobíme, vyjde nám: 2 . 3 = 6; 6 . 5 = 30.
 • 5:01 - 5:06
  Ukázal som vám obidva spôsoby a pri obidvoch ste videli, že fungijú.
 • 5:06 - 5:13
  Druhý spôsob je trošku lepší ak pracujeme s veľkými číslami,
 • 5:13 - 5:16
  kde by sme museli zdĺhavo násobiť.
 • 5:17 - 5:23
  Obidve metódy sa dajú použiť pre nájdenie najmenšieho spoločného násobku.
Title:
Least Common Multiple (LCM)
Description:

U02_L3_T1_we6 Nejmenší společný násobek (LCM)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:24
ivonaad edited словашки език subtitles for Least Common Multiple (LCM)
ivonaad added a translation

Slovak subtitles

Revisions Compare revisions