Return to Video

Minste felles multiplum (MFM)

 • 0:00 - 0:03
  Hva er den minste felles multiplum,
 • 0:03 - 0:08
  forkortet som MFM, av 15, 6 og 10?
 • 0:08 - 0:11
  Så MFM-en er akkurat hva ordet sier,
 • 0:11 - 0:14
  det er den minste felles multiplumet
  av disse tallene.
 • 0:14 - 0:16
  Og jeg vet at det sannsynligvis
  ikke hjalp deg stort.
 • 0:16 - 0:18
  Men la oss faktisk jobbe
  gjennom dette problemet.
 • 0:18 - 0:20
  Så for å gjøre det, la oss tenke på
 • 0:20 - 0:22
  de forskjellige multiplikasjonene
  av 15, 6 og 10
 • 0:22 - 0:24
  og så finne den minste multiplikasjonen,
 • 0:25 - 0:27
  det miste multiplumet, de har i felles.
 • 0:27 - 0:30
  Så la oss finne multiplikasjonene av 15.
 • 0:30 - 0:35
  Du har: 1 ganger 15 er 15,
  2 ganger 15 er 30,
 • 0:35 - 0:38
  og så hvis du legger til 15 igjen,
  så får du 45, legger du til 15 igjen
 • 0:38 - 0:41
  så får du 60, legger du til 15 igjen,
 • 0:41 - 0:45
  så får du 75, legger du til 15 igjen,
 • 0:45 - 0:49
  så får du 90, legger du til
  15 igjen, så får du 105.
 • 0:49 - 0:52
  Og hvis fortsatt ingen
  av disse har en felles multiplum
 • 0:52 - 0:54
  med en av disse her borte
 • 0:54 - 0:57
  så må vi kanskje gå lengre,
  men jeg vil stoppe her for øyeblikket.
 • 0:57 - 1:02
  Det er multiplikasjon av 15
  opp til og med 105.
 • 1:02 - 1:07
  Åpenbart så kan vi fortsette å gå derfra.
  La oss gjøre multiplikasjonen av 6.
 • 1:07 - 1:12
  La oss gjøre multiplikasjon av 6:
  1 ganger 6 er 6,
 • 1:12 - 1:17
  2 ganger 6 er 12, 3 ganger 6
  er 18, 4 ganger 6 er 24,
 • 1:17 - 1:23
  5 ganger 6 er 30, 6 ganger 6 er 36,
 • 1:23 - 1:28
  7 ganger 6 er 42, 8 ganger 6 er 48,
 • 1:28 - 1:34
  9 ganger 6 er 54, 10 ganger 6 er 60.
  60 ser alt interessant ut, fordi den har
 • 1:34 - 1:40
  et felles multiplum med både 16 og 60.
  Selv om vi har to av dem her borte.
 • 1:40 - 1:42
  Vi har 30, og vi har 30,
  og vi har 60 og 60.
 • 1:42 - 1:44
  Så den laveste felles MFM-en--
 • 1:44 - 1:48
  så om vi bare brydde oss om
  det miste felles multiplumet av 15 og 6.
 • 1:48 - 1:52
  Ville vi si at det er 30.
  La oss skrive det ned som et mellomlag:
 • 1:52 - 1:57
  MFM-en av 15 og 6.
  Så det miste felles multiplumet,
 • 1:57 - 2:01
  det miste multiplum som de
  har i felles kan vi se her borte.
 • 2:01 - 2:06
  15 ganger 2 er 30, og 6 ganger 5 er 30.
 • 2:06 - 2:11
  Så dette er helt klart et felles multiplum
  og den minste av alle deres MFM-er.
 • 2:11 - 2:14
  60 er også en felles multiplikasjon,
  men det er en større en.
 • 2:14 - 2:16
  Dette er det minste felles multiplum.
  Så dette er 30.
 • 2:17 - 2:21
  Vi har ikke tenkt på 10-eren enda.
  Så la oss ta 10-eren inn her.
 • 2:21 - 2:23
  Jeg tror du ser hvor dette er på vei.
 • 2:23 - 2:28
  La oss gjøre multiplikasjon av 10.
  De er 10, 20, 30, 40...,
 • 2:28 - 2:31
  vel, vi har alt gått langt nok.
  Fordi vi allerede har kommet til 30,
 • 2:31 - 2:37
  og 30 er en felles multiplum av 15 og 6
 • 2:37 - 2:39
  og det er det minste
  felles multiplumet av dem alle.
 • 2:39 - 2:42
  Så det er et faktum at MFM-en av
 • 2:42 - 2:47
  15, 6, og 10 er lik 30.
 • 2:47 - 2:50
  Dette er en måte å finne
  det minste felles multiplum.
 • 2:50 - 2:53
  Bokstavelig talt bare finne og se på
  multiplikasjonen av hvert av tallene,
 • 2:53 - 2:57
  og så se at det minste multiplum
  som de har til felles.
 • 2:57 - 3:01
  En annen måte å gjøre
  det, er å se på primfaktoriseringen
 • 3:01 - 3:02
  for hver av disse tallene
 • 3:02 - 3:05
  og MFM-en av tallene som
  har alle elementene
 • 3:05 - 3:09
  av primfaktoriseringen av
  disse og ikke noe annet.
 • 3:09 - 3:13
  Så la meg vise deg hva jeg mener med det.
  Så du kan gjøre det på denne måten,
 • 3:13 - 3:15
  eller du kan si at 15 er det samme
 • 3:15 - 3:19
  som 3 ganger 5, og det var alt.
  Det er dens primfaktorisering,
 • 3:20 - 3:23
  15 er 3 ganger 5,
  siden både 3 og 5 er primtall.
 • 3:23 - 3:27
  Vi kan si at 6 er det samme
  som 2 ganger 3.
 • 3:27 - 3:31
  Det er alt, det er dens primfaktorisering,
  siden både 2 og 3 er primtall.
 • 3:31 - 3:38
  Og så kan vi si at 10 er
  det samme som 2 ganger 5.
 • 3:38 - 3:41
  Både 2 og 5 er primtall, så vi er
  ferdige med å faktorisere det.
 • 3:41 - 3:48
  Så MFM-en av 15, 6 og 10,
 • 3:49 - 3:52
  trenger bare å ha
  alle disse primfaktorene.
 • 3:52 - 3:56
  Og hva jeg mener er... for å være
  klinkende klar, for å være delbar på 15
 • 3:56 - 4:01
  så må det ha minst en 3-er,
  og minst en 5-er i dens primfaktorisering,
 • 4:01 - 4:04
  så det må ha minst en 3-er
  og minst en 5-er.
 • 4:04 - 4:07
  Ved å ha 3 ganger 5
  i dens primfaktorisering
 • 4:07 - 4:09
  så sikrer det at dette
  tallet er delbart på 15.
 • 4:10 - 4:14
  For å være delbar på 6, så må den ha
  minst en 2-er og en 3-er.
 • 4:14 - 4:17
  Så det må være minst
  en 2-er og vi har alt en 3-er her borte,
 • 4:18 - 4:19
  så det er alt vi vil ha.
 • 4:19 - 4:23
  Vi trenger en 3-er. Så en 2-er og en 3-er.
  Det er 2 ganger 3, og sikrer
 • 4:23 - 4:29
  at vi er delbare på 6. Og la meg gjøre
  det klinkende klart, dette her er 15.
 • 4:29 - 4:33
  Og så for å være sikker på at vi er
  delbare på 10, så trenger vi å ha minst
 • 4:33 - 4:38
  en 2-er, og en 5-er.
  Vi må ha minst en 2-er og en 5-er.
 • 4:38 - 4:42
  Disse to her borte sikrer at vi
  er delbare på 10.
 • 4:42 - 4:47
  Og så har vi alle sammen,
  dette 2 x 3 x 5 stykket har alle
 • 4:47 - 4:53
  primfaktorene til enten 10, 6, eller 15.
  Så det er det minste felles multiplum.
 • 4:53 - 4:55
  Så hvis vi multipliserer ut dette,
 • 4:55 - 5:00
  så vil du få 2 ganger 3 er 6,
  6 ganger 5 er 30.
 • 5:00 - 5:04
  Så uansett. Forhåpentligvis så
  resonnerer disse litt med deg
 • 5:04 - 5:06
  og du ser hvorfor dette er forståelig.
 • 5:06 - 5:10
  Denne andre metoden er litt bedre,
 • 5:10 - 5:14
  hvis du prøver å gjøre det med
  veldig avanserte tall,
 • 5:14 - 5:16
  tall, hvor du kanskje må multiplisere
  i en veldig lang stund.
 • 5:16 - 5:22
  Vel uansett, begge disse er gyldige måter
  på å finne ut det minste felles multiplum.
Title:
Minste felles multiplum (MFM)
Description:

U02_L3_T1_we6 Least Common Multiple (LCM)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:24

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions Compare revisions