Return to Video

લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવી (લસાઅ)

 • 0:00 - 0:08
  ૧૫,૬ અને ૧૦ નો લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવી એટલે કે લસાઅ શુ છે? લસાઅ એટલે લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવી.
 • 0:08 - 0:14
  અને અવયવી એટલે કે ગુણક. તો લસાઅ એટલે આ બધા આંકડા ઑ ના જે પણ અવયવી થાય તે બધા અવયવી માં નાનામાં નાનો અવયવી.
 • 0:14 - 0:17
  અને હું માનું છું તમને ખબર ના પડી. તો ચાલો આ પ્રશ્ન ઉકેલીએ.
 • 0:17 - 0:22
  ચલો ૧૫, ૬ અને ૧૦ ના જૂદા જૂદા અવયવી વિશે વિચારીએ.
 • 0:22 - 0:26
  અને પછી તેમાનો નાનામા નાનો સામાન્ય અવયવી શોધીએ.
 • 0:26 - 0:34
  તો ચલો ૧૫ ના અવયવી એટલે કે ગુણકો શોધીએ. તે, ૧૫ ગુણ્યા ૧ એટલે ૧૫ , ૧૫ ગુણ્યા ૨ એટલે 30 થાય.
 • 0:34 - 0:41
  તમે ૩૦ માં ૧૫ ઉમેરો તો તમને ૪૫ મળશે, બીજા ૧૫ ઉમેરો ૬૦ મળશે, ૧૫ ઉમેરો
 • 0:41 - 0:49
  ૭૫ મળશે, ૧૫ ઉમેરો ૯૦ મળશે, ૧૫ ઉમેરો ૧૦૫ મળશે
 • 0:49 - 0:54
  અને જો આ બધા અવયવી માં થી ઉપર ની સંખ્યા ઑ નો કોઈ સામાન્ય અવયવી નથી તો
 • 0:54 - 0:57
  તમારે હજિ આગળ કરવુ પડ્શે. પણ હુ અહિ થોભી જઈશ.
 • 0:57 - 1:07
  તો આ બધા ૧૦૫ સુધી ના ૧૫ ના અવયવી છે, ચલો હવે ૬ ના અવયવી શોધીએ.
 • 1:07 - 1:17
  ૬ ના અવયવી એક વખત છ તે છ , બે વખત 6 તે 12,ત્રણ વખત 6 તે 18, ચાર વખત 6 તે 24,
 • 1:17 - 1:27
  5 વખત 6 તે 30, 6 વખત તે 36, 7 વખત 6 તે 42, 8 વખત 6 તે 48
 • 1:27 - 1:40
  9 વખત 6 તે 54,10 વખત તે 60. ૬૦ એ રસપ્રદ છે તે ૧૫ અને ૬ નો સામાન્ય અવયવી છે.પણ આપણે પાસે અહીં ૨ અવયવી છે.
 • 1:40 - 1:45
  આપણી પાસે અહીં ૩૦ છે અને અહીં પણ ૩૦ છે. એક ૬૦ અને બીજા ૬૦. તેથી આપણી પાસે ૩૦ અને ૬૦ એમ બે સામાન્ય અવયવી છે.
 • 1:45 - 1:48
  જો આપણે 15 અને 6 નો નાનામાં નાનો સામાન્ય અવયવી જોઈતો હોય તો ,
 • 1:48 - 1:57
  તે ૩૦ છે. તો ૧૫ અને ૬ નો લસાઅ ૩૦ થાય.
 • 1:57 - 2:07
  નાનામાં નાનો અવયવી અહી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે તે 30 છે 2 વખત 15 તે 30 અને 5 વખત 6 તે 30.
 • 2:07 - 2:11
  તેથી આ ચોક્કસ સામાન્ય અવયવી છે અને બંનેના બધા અવયવીમાં નાનામાં નાનો છે.
 • 2:11 - 2:16
  60 પણ સામાન્ય અવયવી છે પણ તે મોટો છે. અહી 30 તે સૌથી નાનો અવયવી છે
 • 2:17 - 2:23
  આપણે 10 લીધા નથી ચાલો 10 અહી લઈએ. હું માનું છું કે તમે સમજો છો કે આપણે શું કરવા જઈ રહ્યા છીએ
 • 2:23 - 2:31
  ચાલો 10 ના અવયવી લઈએ,10,20,30, 40.... આપણે વધારે આગળ આવી ગયા. આપણને ૩૦ મળ્યા જ છે.
 • 2:31 - 2:39
  ૩૦ એ ૧૫ અને ૬ ના સામાન્ય અવયવી છે અને તે નાના મા નાનો
  સામાન્ય અવયવી છે.
 • 2:39 - 2:47
  તેથી ૧૫,૬ અને ૧૦ નો લસાઅ = ૩૦ થાય. સામાન્ય અવયવી છે.આ એક રીત છે લઘુત્તમ અવયવી શોધવાની.
 • 2:47 - 2:53
  એટલે કે દરેક સંખ્યાના અવયવી શોધો અને સરખાવો.
 • 2:53 - 2:57
  અને જુઓ કે તેમની વચ્ચે નાનામાં નાનો સામાન્ય અવયવી કયો છે.
 • 2:57 - 3:02
  ચલો હવે બિજી રીતથી કરીએ, કે જે અવિભાજ્ય અવયવ ની રીત છે
 • 3:02 - 3:09
  અને લસાઅ તે એ સંખ્યા છે જેના ઘટકો તે આ સંખ્યાઓ ના અવિભાજ્ય અવયવ ધરાવે છે
 • 3:09 - 3:14
  તો મને બતાવવા દો કે તેનો મતલબ શુ થાય. તો તમે તે આવી રીતે કરી શકો,
 • 3:14 - 3:24
  ૧૫ એ ૩ x ૫ ની સમાન છે. ૩ અને ૫ બન્ને અવિભાજ્ય સંખ્યા છે.
 • 3:24 - 3:31
  ૬ એ એ જ રીતે ૨ * 3 છે અને, ૨ અને ૩ અવિભાજ્ય છે.
 • 3:31 - 3:40
  આપણે કહી શકીએ કે 10 તે 2 વખત 5 છે.બંને 2 અને 5 અવિભાજ્ય છે. તેથી આપણે 10 ના અવિભાજ્ય અવયવો મળી ગયા.
 • 3:40 - 3:51
  તો ૧૫, ૬ અને ૧૦ નો લસાઅ માં આ બધા અવિભાજ્ય અવયવો હોવા જોઈએ.એટલે કે હું એમકહેવા માંગું છું કે,
 • 3:51 - 3:56
  લસાઅ ને 15 વડે ભાગી શકાય તેવો હોવા માટે,
 • 3:56 - 4:04
  લસાઅ ના અવિભાજ્ય અવયવ માં ઓછા માં ઓછા એક 3 અને એક 5 હોવા જોઈએ.એટલે કે ઓછા માં ઓછા એક 3 અને એક 5 જોઈએ
 • 4:04 - 4:10
  3 અને 5 અવિભાજ્ય હોવાથી એમ કહી શકાય કે તે સંખ્યા 15 વડે ભાગી શકાય
 • 4:10 - 4:18
  લસાઅ ને 6 વડે ભાગી શકાય તેના ઓછા માં ઓછા 2 અને 3 અવિભાજ્ય અવયવો હોવા જોઈએ.આપણી પાસે ૩ તો છે જ.
 • 4:19 - 4:28
  આપણને માત્ર એક જ 3 જોઈએ તેથી એક 2 અને એક 3. તે 3 ગુણ્યા 2 એટલે 6. એટલે કે આપનો લસાઅ એ 6 વડે ભાગી શકાય તેવો છે. અને અહી 15 છે.
 • 4:29 - 4:42
  અને હવે 10 વડે ભાગાકાર થઇ શકે તે માટે ઓછા માં ઓછો એક 2 અને એક 5 હોવો જોઈએ. અહી 2 હોવા તે જરૂરી છે.
 • 4:42 - 4:48
  તેથી ૨ * ૩ * ૫ મા ૧૦, ૬ અને ૧૫ ના બધા અવિભાજ્ય અવયવો છે અને તેથી તે આપનો લસાઅ છે.તેથી જો આપણે ગુણાકાર કરીએ તો આપણને
 • 4:53 - 4:53
  ૨ * ૩ = ૬ અને ૬* ૫ = ૩૦ મળે.
 • 4:56 - 5:05
  બન્ને રીતમા આપણને સમાન સંખ્યા જ મળી. અને તમે જોઈ શકો છો કે તે કઈ રીતે સાચું મળે છે.
 • 5:06 - 5:13
  જો તમે ઘણી જટિલ સંખ્યાઓ માટે ગણતરી કરો તો આ બીજી રીતે વધારે સારી છે
 • 5:13 - 5:16
  એવી સંખ્યા ઑ માટે કે જેમાં તમારે લાંબો ગુણાકાર કરવાનો હોય.
 • 5:16 - 5:22
  સારું, પણ બંને માંથી કોઈપણ રીત લસાઅ શોધવા માટે ની સાચી રીત છે.
Title:
લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવી (લસાઅ)
Description:

લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવી (લસાઅ) શોધવાની રીતો

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:24

Gujarati subtitles

Revisions Compare revisions