Return to Video

Nejmenší společný násobek (LCM)

 • 0:01 - 0:08
  Jaký je nejmenší
  společný násobek čísel 15, 6 a 10?
 • 0:08 - 0:11
  Nejmenší společný násobek
  je přesně to, co tato slova říkají:
 • 0:11 - 0:14
  nejmenší společný násobek.
 • 0:14 - 0:18
  Vím, že vám to zatím nic moc neřekne,
  ale vysvětlíme si to na příkladu.
 • 0:18 - 0:23
  Zamysleme se nad
  různými násobky čísel 15, 6 a 10
 • 0:23 - 0:27
  a pak najdeme nejnižší násobek,
  který mají společný.
 • 0:27 - 0:35
  Najděme násobky 15,
  takže 1 krát 15 je 15, 2 krát 15 je 30
 • 0:35 - 0:40
  Pokud znovu přičtete 15 dostáváte 45.
  Přičtete-li opět 15, dostáváte 60,
 • 0:40 - 0:49
  přičtete 15 dostáváte 75, znovu přičtete 15
  a dostáváte 90, přičtete 15 dostáváte 105
 • 0:49 - 0:54
  a pokud by žádné z těchto čísel
  nebyl nejmenší společný násobek,
 • 0:54 - 0:57
  pak bychom museli dále přičítat.
  Já se tu však zastavím.
 • 0:57 - 1:05
  Tohle jsou násobky 15 až do 105
  a mohli bychom pokračovat dále.
 • 1:05 - 1:10
  Teď si zkusíme napsat násobky 6.
 • 1:10 - 1:18
  1 krát 6 je 6, 2 krát 6 je 12,
  3 krát 6 je 18, 4 krát 6 je 24,
 • 1:18 - 1:28
  5 krát 6 je 30, 6 krát 6 je 36,
  7 krát 6 je 42, 8 krát 6 je 48,
 • 1:28 - 1:33
  9 krát 6 je 54, 10 krát 6 je 60.
 • 1:33 - 1:39
  Číslo 60 vypadá zajímavě,
  protože je to společný násobek 15 a 6.
 • 1:39 - 1:43
  Máme tu dokonce dva společné násobky:
  30 a 60 je u obou násobků.
 • 1:43 - 1:49
  Takže nejmenší společný násobek
  čísel 15 a 6 je 30.
 • 1:49 - 1:52
  Napíši to sem.
 • 1:52 - 1:57
  Nejmenší společný násobek 15 a 6,
  nebo také nejmenší násobek,
 • 1:57 - 2:01
  který mají společný, je 30.
 • 2:01 - 2:06
  2 krát 15 je 30, 5 krát 6 je také 30.
 • 2:06 - 2:08
  Takže je to určitě společný
  násobek obou čísel
 • 2:08 - 2:10
  a zároveň i nejmenší násobek obou čísel.
 • 2:10 - 2:13
  60 je také společný násobek,
  ale ne nejmenší.
 • 2:13 - 2:17
  My potřebujeme nejmenší, což je 30.
 • 2:17 - 2:23
  Ještě jsme se nezamysleli nad násobky 10,
  tak je sem napíšeme.
 • 2:23 - 2:28
  Takže násobky deseti jsou 10, 20, 30, 40.
 • 2:28 - 2:32
  A už jsme dost daleko,
  protože už jsme dostali na 30 a
 • 2:32 - 2:39
  30 je společný násobek 15 a 6
  a je to nejmenší společný násobek.
 • 2:39 - 2:48
  Takže nejmenší společný
  násobek 15, 6 a 10 je 30.
 • 2:48 - 2:50
  Tohle je jeden ze způsobů,
  jak najít nejmenší násobek.
 • 2:50 - 2:53
  Doslova se kouknout na násobky všech čísel
 • 2:53 - 2:57
  a pak se podívat jaký mají
  společný nejmenší násobek.
 • 2:57 - 3:02
  Dalším způsobem jak ho najít
  je rozložit si čísla na součin prvočísel
 • 3:02 - 3:06
  a nejmenší společný násobek bude číslo,
  jehož rozklad na prvočísla bude obsahovat
 • 3:06 - 3:10
  všechna prvočísla rozkladů čísel,
  jejichž společný násobek hledáme.
 • 3:10 - 3:11
  Ukážu vám, co se tím myslí.
 • 3:11 - 3:14
  Takže můžete to udělat
  předchozím způsobem nebo napsat,
 • 3:14 - 3:21
  že 15 je 3 krát 5 a nic víc,
  protože to je jeho rozklad na prvočísla.
 • 3:21 - 3:23
  3 i 5 jsou prvočísla.
 • 3:23 - 3:27
  A můžeme napsat,
  že 6 je to samé jako 2 krát 3.
 • 3:27 - 3:32
  A to je rozklad čísla 6 na prvočísla,
  protože 2 i 3 jsou prvočísla.
 • 3:32 - 3:37
  A také můžeme napsat,
  že 10 je to samé co 2 krát 5.
 • 3:37 - 3:42
  Jak 2 i 5 jsou opět prvočísla,
  takže máme prvočíselný rozklad.
 • 3:42 - 3:53
  Takže nejmenší společný násobek 15, 6 a 10
  musí mít všechny tyto prvočinitele.
 • 3:53 - 3:57
  A aby bylo jasno, tak tím je řečeno,
  že aby byl dělitelný 15, tak musí obsahovat
 • 3:57 - 4:01
  alespoň jedno číslo 3 a alespoň jedno
  číslo 5 ve svém prvočíselném rozkladu.
 • 4:01 - 4:04
  Takže musí mít alespoň jednu 3 a jednu 5.
 • 4:04 - 4:10
  Pokud má 3 krát 5 ve svém rozkladu,
  tak to zaručuje, že je dělitelné 15.
 • 4:10 - 4:14
  Aby byl dělitelný 6, tak musí obsahovat
  alespoň jednu 2 a jednu 3.
 • 4:14 - 4:16
  Takže musí obsahovat alespoň jednu 2
 • 4:16 - 4:19
  a jednu 3 už zde máme
  a to je vše co potřebujeme.
 • 4:19 - 4:20
  Potřebujeme pouze jednu 3.
 • 4:20 - 4:23
  Potřebujeme pouze jednu 2 a jednu 3,
  protože 2 krát 3 nám zabezpečí,
 • 4:23 - 4:26
  že číslo bude dělitelné 6.
 • 4:26 - 4:29
  A aby bylo jasno tohle je 15.
 • 4:29 - 4:34
  A aby bylo číslo dělitelné 10, tak musíme
  mít jednu 2 a jednu 5 a to máme.
 • 4:34 - 4:38
  Musíme mít alespoň jednu 2 a jednu 5.
 • 4:38 - 4:43
  Tyto dvě prvočísla nám zaručují,
  že číslo bude dělitelné 10.
 • 4:43 - 4:45
  Máme tedy už všechna prvočísla.
 • 4:45 - 4:51
  (2 krát 3 krát 5) obsahuje všechna
  prvočísla tvořící čísla 10, 6 a 15.
 • 4:51 - 4:55
  Toto je nejmenší společný násobek,
  takže pokud to vynásobíme,
 • 4:55 - 5:00
  vyjde nám 2 krát 3 je 6,
  6 krát 5 se rovná 30.
 • 5:00 - 5:06
  Ukázal jsem vám oba způsoby
  a u obou jste viděli, že fungují.
 • 5:06 - 5:13
  Druhý způsob je trošku lepší,
  pokud pracujeme s velkými čísly,
 • 5:13 - 5:16
  kde bychom museli zdlouhavě násobit.
 • 5:17 - 5:23
  Obě metody se dají použít pro nalezení
  nejmenšího společného násobku.
Title:
Nejmenší společný násobek (LCM)
Description:

U02_L3_T1_we6 Nejmenší společný násobek (LCM)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:24

Czech subtitles

Revisions Compare revisions