Return to Video

Най-малко общо кратно (НОК)

 • 0:00 - 0:08
  Кое е най-малкото общо кратно (съкратено НОК) на 15, 6 и 10?
 • 0:08 - 0:14
  И така, НОК означава буквално името си – най-малкото общо кратно на тези числа.
 • 0:14 - 0:17
  Но аз знам, че това не ти помага особено. Нека сега да разнищим този проблем.
 • 0:17 - 0:22
  За да го направим, нека поразмишляваме върху различните кратни на 15, 6 и 10
 • 0:22 - 0:27
  и след това да намерим възможно най-малкото кратно, общо за трите числа.
 • 0:27 - 0:35
  И така, да намерим кратните на 15. Имаме: 1 по 15 е 15, 2 по 15 е 30,
 • 0:35 - 0:40
  ако добавим още 15 става 45, още 15 става 60,
 • 0:40 - 0:50
  още 15 става 75, още 15 става 90, още 15 става 105.
 • 0:50 - 0:54
  И ако все още нито едно от тези кратни не е общо и за другите две числа,
 • 0:54 - 0:57
  може да се наложи да продължим, но аз ще спра тук засега.
 • 0:57 - 1:00
  Сега имаме кратните на 15 до 105.
 • 1:00 - 1:05
  Ясно е, че можем да продължим нататък.
 • 1:05 - 1:10
  Нека сега да намерим кратните на 6.
 • 1:10 - 1:18
  Кратни на 6: 1 по 6 е 6, 2 по 6 е 12, 3 по 6 е 18, 4 по 6 е 24,
 • 1:18 - 1:28
  5 по 6 е 30, 6 по 6 е 36, 7 по 6 е 42, 8 по 6 е 48,
 • 1:28 - 1:32
  9 по 6 е 54, 10 по 6 е 60.
 • 1:32 - 1:38
  60 вече привлича вниманието ни, защото е общо кратно на 15 и 6.
 • 1:38 - 1:40
  Макар че вече имаме две такива общи кратни тук.
 • 1:40 - 1:44
  Имаме 30 и имаме 30, имаме 60 и 60.
  И така, най-малкото общо кратно –
 • 1:44 - 1:49
  ако ни интересуваше само най-малкото общо кратно на 15 и 6, бихме казали, че това е 30.
 • 1:49 - 1:55
  Хайде да го напишем като междинен резултат: НОК на 15 и 6.
 • 1:55 - 2:01
  Най-малкото общо кратно – възможно най-малкото, което да е общо и за 15, и за 6, го виждаме ето тук.
 • 2:01 - 2:06
  15 по 2 е 30 и 6 по 5 е 30.
 • 2:06 - 2:10
  Това определено е общо кратно, при това е
  възможно най-малкото от всичките им общи кратни.
 • 2:10 - 2:17
  60 също е общо кратно, но е по-голямо.
  Това е най-малкото общо кратно: 30.
 • 2:17 - 2:20
  Все още не сме разгледали 10. Да сложим 10 тук.
 • 2:20 - 2:23
  Мисля, че вече виждаш накъде отиваме.
 • 2:23 - 2:28
  Да намерим кратните на 10. Те са 10, 20, 30, 40...
 • 2:28 - 2:31
  Вече отидохме достатъчно напред, защото вече получихме 30,
 • 2:31 - 2:39
  а 30 е общо кратно на 15 и 6,
  като е възможно най-малкото им общо кратно.
 • 2:39 - 2:48
  Така вече е факт, че НОК на 15, 6 и 10 е равно на 30.
 • 2:48 - 2:50
  Това е един начин за намиране на най-малко общо кратно.
 • 2:50 - 2:53
  Просто намираме и преглеждаме кратните на всяко едно от числата
 • 2:53 - 2:57
  и после гледаме кое е най-малкото от тези кратни, общо за всички числа.
 • 2:57 - 3:02
  Друг начин да се направи това е чрез разлагане на прости множители на всяко от тези числа.
 • 3:02 - 3:09
  Като НОК е числото, което съдържа всички елементи
  от разлагането на прости множители на числата и нищо друго.
 • 3:09 - 3:11
  Нека ти покажа какво имам предвид.
 • 3:11 - 3:13
  Можем да го направим по този начин или да кажем,
 • 3:13 - 3:17
  че 15 е същото като 3 по 5.
 • 3:17 - 3:23
  Това е разлагането на прости множители, 15 е 3 по 5, понеже и 3, и 5 са прости числа.
 • 3:23 - 3:27
  Можем да кажем, че 6 е същото като 2 по 3.
 • 3:27 - 3:32
  Така 6 е разложено на прости множители, тъй като и 2, и 3 са прости числа.
 • 3:32 - 3:38
  И тогава можем да кажем, че 10 е същото като 2 по 5.
 • 3:38 - 3:41
  И 2, и 5 са прости числа, така че ние сме извършили разлагане.
 • 3:41 - 3:52
  И така, НОК на 15, 6 и 10 просто трябва да съдържа всички тези прости множители.
 • 3:52 - 3:56
  И това, което имам предвид, е – за да се дели на 15,
 • 3:56 - 4:01
  трябва да има поне едно 3 и поне едно 5 при разлагането на прости множители.
 • 4:01 - 4:04
  Така че трябва да има едно 3 и поне едно 5.
 • 4:04 - 4:07
  Като имаме 3 по 5 при разлагането на прости множители,
 • 4:07 - 4:10
  ние сме сигурни, че числото се дели на 15.
 • 4:10 - 4:14
  За да се дели на 6, трябва да има поне едно 2 и едно 3.
 • 4:14 - 4:19
  Трябва да има поне едно 2, а ние вече
  имаме 3 ето тук, и това е всичко, което искаме.
 • 4:19 - 4:21
  Трябва ни само едно 3. Така, едно 2 и едно 3.
 • 4:21 - 4:30
  С това 2 по 3 вече имаме кратно на 6.
  И нека доизясня – това вдясно е 15.
 • 4:30 - 4:37
  И, за да сме сигурни, че се дели на 10, ни трябва поне едно 2 и едно 5.
 • 4:37 - 4:42
  Тези двете осигуряват, че числото ни се дели на 10.
 • 4:42 - 4:48
  Така, вече имаме всичките – 2 по 3 по 5 съдържа всички прости множители
 • 4:48 - 4:53
  на всяко едно от числата 10, 6 или 15, така че това е НОК.
 • 4:53 - 5:00
  Ако умножим това тук, ще получим: 2 по 3 е 6, 6 по 5 е 30.
 • 5:00 - 5:04
  Който и начин да изберем – дано и двата типа решения са ти допаднали
 • 5:04 - 5:06
  и разбираш защо всъщност работят.
 • 5:06 - 5:13
  Вторият начин е малко по-добър, когато работим с наистина сложни числа –
 • 5:13 - 5:16
  числа, които изискват доста време за умножение.
 • 5:16 - 5:22
  Така или иначе, това са два правилни начина за намиране на най-малко общо кратно (НОК).
Title:
Най-малко общо кратно (НОК)
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:24

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions